Ehdotukset näkyvät hakusyötteen kirjoittamisen jälkeen. Tarkista käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä. Valitse enter-painikkeella. Jos valinta on lause, kyseinen lause lähetetään hakuun. Jos ehdotus on linkki, selain siirtyy kyseiselle sivulle.
Yrityksen tiedot
Verkkosivuston tarjoaa:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Johtajat:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
ALV-tunnus: IE9827384L
Kaupparekisterinumero: (Irish Companies Registration Office) IE 511825
Ota meihin yhteyttä:
Email address :
terms@airbnb.com
Maksupalvelujen sopimuspuoli käyttäjille, joiden asuinpaikka on tai joiden liikeyritys toimii Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Venäjällä:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
United Kingdom
Yritysnumero:
09392688
Johtajat:
Quent Rickerby, Bart Rubin, Alyssa Cutright
Airbnb Payments UK Ltd.-maksun valtuuttaa ja sitä säätelee sähköisen rahan liikkeeseenlaskijana Financial Conduct Authority viitenumerolla 900596.
Maksupalvelujen sopimuspuoli käyttäjille, joiden asuinpaikka on tai joiden liikeyritys toimii Euroopan talousalueella:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
Luxembourg
Yritysnumero:
B230618
Johtajat:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Airbnb Payments Luxembourg S.A. on Commission de Surveillance du Secteur Financierin (CSSF) valtuuttama ja säätelemä, viitenumero Z21.
Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr. Huomaathan, että Airbnb ei ole sitoutunut tai velvollinen käyttämään vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisemiseen.

Tiedot aktiivisten kuukausittaisten vastaanottajien määrän keskiarvosta Euroopan unionissa:

Digipalvelusäädöksen (DSA) 24 artiklan 2 kohdan mukaan verkkoalustojen on julkaistava "tiedot palvelun keskimääräisistä kuukausittaisista aktiivisista vastaanottajista unionin alueella" viimeistään 17. helmikuuta 2023 ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.

DSA:n säännösten ja johdanto-osan 77 kappaleen mukaisesti olemme laskeneet, että ajanjaksolla 1. elokuuta 2023 – 31. tammikuuta 2024 kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajiemme lukumäärä on keskimäärin 33.5M.

Jatkamme kehityksen seuraamista ja julkaisemme tiedot palvelumme kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajien määrän keskiarvosta Euroopan unionissa kuuden kuukauden välein DSA:n 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tiedot digipalvelusäädöksen mukaisesta yhteyspisteestä EU-viranomaisille
Digipalvelusäädöksen 11 artiklan mukainen keskitetty yhteyspiste EU-jäsenvaltioiden viranomaisille, Euroopan komissiolle ja Euroopan tietosuojaneuvostolle: dsa-authorities@airbnb.com. Varmista, että viestintä tapahtuu englanniksi tai että englanninkielinen käännös on saatavilla.
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.