Yrityksen tiedot

Verkkosivuston tarjoaa:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irlanti

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell ja Andrea Finnegan
ALV-tunnus: IE9827384L
Kaupparekisterinumero: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Ota meihin yhteyttä:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.fi/help/contact_us

Maksupalvelujen sopimuspuoli käyttäjille, joiden asuinpaikka on tai joiden liikeyritys toimii Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Venäjällä:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Lontoo
EC4V 6JA
Yhdistynyt kuningaskunta

Yritysnumero: 09392688
Johtajat: Quent Rickerby, Bart Rubin, Sam Shrauger ja Mike Jones

Airbnb Payments UK Limited-maksun valtuuttaa ja sitä säätelee sähköisen rahan liikkeeseenlaskijana Financial Conduct Authority viitenumerolla 900596.

Maksupalvelujen sopimuspuoli käyttäjille, joiden asuinpaikka on tai joiden liikeyritys toimii Euroopan talousalueella:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxemburg

Yritysnumero: B230618
Johtajat: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin ja Sam Shrauger

Maksun Airbnb Payments Luxembourg S.A. valtuuttaa ja sitä säätelee Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), viitenumero Z21.

Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr. Huomaathan, että Airbnb ei ole sitoutunut tai velvollinen käyttämään vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisemiseen.

Tiedot aktiivisten kuukausittaisten vastaanottajien määrän keskiarvosta Euroopan unionissa:

Digipalvelusäädöksen (DSA) 24 artiklan 2 kohdan mukaan verkkoalustojen on julkaistava "tiedot palvelun keskimääräisistä kuukausittaisista aktiivisista vastaanottajista unionin alueella" viimeistään 17. helmikuuta 2023 ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.

DSA:n säännösten ja johdanto-osan 77 kappaleen mukaisesti olemme laskeneet, että ajanjaksolla 1. elokuuta 2022 - 31. tammikuuta 2023 kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajiemme lukumäärä on keskimäärin 30.6M.

Jatkamme kehityksen seuraamista ja julkaisemme tiedot palvelumme kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajien määrän keskiarvosta Euroopan unionissa kuuden kuukauden välein DSA:n 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti.