Monimuotoinen maailmanlaajuinen yhteisö tekee Airbnb:stä mahdollisen

Osallisuutta edistävän palvelun rakentaminen kaikille majoittajille ja vieraille on tärkein päämäärämme, ja työskentelemme aina sen kehittämiseksi.

Missiomme keskiössä on ajatus, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä ja että jokainen yhteisö on paikka, jossa voit tuntea kuuluvasi. Uskon vahvasti, että syrjintä on suurin haaste, jonka me yrityksenä kohtaamme. Se loukkaa sisintä olemustamme ja edustamiamme arvoja.
Brian Chesky
Brian Chesky
Toimitusjohtaja, Airbnb:n perustajajäsen

Syrjinnällä ei ole sijaa sivustollamme.
Ilmapatjasta perustajiensa huoneistossa globaaliin miljoonien yhteisöön – Airbnb kasvaa jatkuvasti, joten velvollisuutemme on varmistaa, että majoittajat ja vieraat voivat käyttää palveluamme kohtaamatta ennakkoluuloja tai syrjintää. Yritämme aina suoriutua entistä paremmin, ja olemme kiitollisia mahdollisuudesta kuunnella yhteisöämme ja oppia siltä.
Vuonna 2016 me pyysimme Laura Murphyä, American Civil Liberties Unionin Washington D.C.:n Legislative Officen entistä johtajaa, tarkistamaan Airbnb-palvelun kaikki ominaisuudet monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen kannalta. Useita kuukausia kestäneen tutkimustyön ja yhteistyön jälkeen julkaisimme raportin, jonka kehotamme kaikkia yhteisömme jäseniä lukemaan.
Lauran kirjoittaman arvostelun ja useiden Airbnb-tiimien mukanaolon ansiosta olemme julkistaneet joukon päivityksiä. Uusi Yhteisösitoumus, entistä vahvempi syrjinnän vastainen käytäntö sekä vakituisen, syrjintää vastaan kamppailevan tiimin luominen samalla monimuotoisuutta kannustaen ovat muutamia askelia, joita olemme ottaneet syrjinnän vastaisessa taistelussa. Maailmanlaajuisen yhteisömme panos on ratkaisevan tärkeä tässä raportissa ja näiden hankkeiden kehittämisessä. Tämä työ on vasta alku jatkuvalle sitoutuneisuudellemme näihin haasteisiin vastaamisessa, ja odotamme innolla saavamme jakaa täällä lisää uutisia, kumppanuuksia ja resursseja.

Majoittajamme ja vieraamme näyttävät tietä
Pyrimme jatkuvasti rakentamaan parempaa palvelua, ja majoittajien, vieraiden ja globaalin yhteisön yhteisvoimin tekemät ponnistukset mahdollistavat jokaisen Airbnb-kokemuksen. Uskomme, että kun juhlistamme näitä tarinoita ja kerromme, miten ne meitä innostavat, ajattelemme myös uudelleen, mitä merkitsee kuulua jonnekin samalla kun työskentelemme kovemmin syrjinnän lopettamisen puolesta.

Jokaisella majoittajalla tulisi olla käytettävissään työkalut menestymiseen
Kalenterien muokkaamisesta ja viestinnästä vieraiden toivottamiseksi tervetulleiksi koteihinsa, majoittajamme työskentelevät ahkerasti edesauttaakseen uskomattomia matkakokemuksia ja inhimillisiä yhteyksiä. Me olemme täällä tukeaksemme tätä työtä tarjoamalla resursseja, jotka auttavat majoittajiamme.

Ennakkoluulojen ja jonnekin kuulumisen ymmärtäminen

Yksi keino, jolla taistelemme syrjintää vastaan on tiedostamattomien ennakkoluulojen tunnistamiseen tähtäävä koulutus. Auttaaksemme jäseniä ymmärtämään syrjintää ja sitä aiheuttavia ennakkoluuloja, olemme luoneet nämä työkalut tutkittuamme ennakkoluuloja ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten päätöksiin jopa heidän tietämättään.

Toimiin ryhtyminen yhdessä

Airbnb Citizen tukee edistystä työskentelemällä yhdessä maailmanlaajuisen yhteisömme kanssa. Näissä puitteissa jaamme oppimisen ja puolestapuhumisen työkaluja, toimintatapoja sekä johtavien ajattelijoiden ideoita ja tilannekatsauksia kohteiden jakamisesta.

Autamme majoittajiamme luomaan kuulumisen tunnetta

Jaettu ymmärtäminen on oleellista rakennettaessa lämminhenkisiä ja mukaan ottavia Airbnb-elämyksiä. Laajennetusta Apukeskuksestamme löydät vastauksia moniin syrjinnän vastaista käytäntöämme koskeviin käytännön kysymyksiin.

Me haluamme kuulla sinusta

Yhteisökeskuksemme energia innoittaa meitä; majoittajat jakavat siellä tarinoitaan ja ideoitaan muiden majoittajien kanssa. Se ilahduttaa meitä ja motivoi meitä rakentamaan paremman alustan. Jaa inhimillistä yhteyttä koskevat tarinasi ja herätä keskustelua.

Uskomme muutoksen tukemiseen sekä Airbnb:n sisäisten että sen ulkopuolisten kumppanuuksien kautta
Edistyksellä on suurin vaikutus, kun yhteiset arvot omaavat organisaatiot työskentelevät yhdessä yhteisöjensä palvelemiseksi. Tässä muutamia ulkoisia kumppanuuksiamme, jotka edistävät avointa keskustelua ja tuovat esille monenlaisia ääniä maailmanlaajuisilla ja paikallisilla tasoilla.
Työpaikkamme on olennainen osa Airbnb-yhteisöä
Ihmiset ovat Airbnb:n todellinen voimavara: sekä majoittajamme että vieraamme eri puolella maailmaa sekä sisäinen työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme yhteisö vaikuttavat tapaamme työskennellä ja kasvaa. Uskomme, että monimuotoisuus on oleellista rakennettaessa maailmaa, johon jokainen voi kokea kuuluvansa, ja ryhdymme toimiin syrjinnän lopettamiseksi sekä rakentaaksemme osallistavan yhtiön. Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen, kun työskentelemme tehdäksemme Airbnb:stä työpaikan, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja jossa kaikkien ääntä kuunnellaan.
Palkkaaminen ja mukaan ottaminen Airbnb:llä