Jonnekin kuuluminen on ydinarvomme

Jonnekin kuuluminen ei ole mahdollista ilman moninaisuutta ja osallisuutta. Luodaksemme maailman, jossa ihmiset voivat kuulua jonnekin, meidän on otettava todelliset askeleet luodaksemme työpaikan, jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut ja jossa kaikki äänet tulevat kuuluviin.

Sukupuoli Airbnb:llä, maailmanlaajuinen

Sukupuoli Airbnb:llä, maailmanlaajuinen

2018

2017


Sukupuoli Airbnb:llä, Yhdysvallat

Sukupuoli Airbnb:llä, Yhdysvallat

2018

2017


Rotu ja etnisyys Airbnb:llä, Yhdysvallat

Rotu ja etnisyys Airbnb:llä, Yhdysvallat

"Johtoasema" on määritelty niin, että se on vähintään tasoa 11 ja että kyseisellä henkilöllä on vähintään yksi alainen, joka ei ole väliaikainen, alihankkija eikä harjoittelija.**"Tekninen" kattaa tekniikka-, tuote-, suunnittelu-, datatiede- (analyysit) sekä informaatioteknologiatiimit. Mukaan ei lueta johdon avustajia eikä tiimikoordinaattoreita.**"Tekniikka" sisältää kaikki tekniikkaorganisaatiomme jäsenet. Mukaan ei lueta johdon avustajia eikä tiimikoordinaattoreita.**

Able@

Able@ on ryhmä työntekijöille, joilla on erilaisia ja eritasoisia havaittavissa tai ei-havaittavissa olevia vammaisuuksia, sekä heidän tukijoilleen. Able@ pyrkii edesauttamaan ja voimaannuttamaan jäseniä samalla kun se pyrkii lisäämään valveutuneisuutta ja parantamaan majoituspaikkoja itse kunkin ainutlaatuisten tarpeiden mukaisiksi.

AirPride@

AirPride@ kokoontuu säännöllisesti, ja ryhmän tehtävänä on pitää Airbnb erinomaisena työpaikkana LGBTQ-ryhmille. Suunnittelemme sosiaalisia tapahtumia ja LGBTQ-keskeistä vapaaehtoistyötä ja työskentelemme kouluttaaksemme pääkonttoria Priden ja kansainvälisten koulutuspaneelien kaltaisten tapahtumien avulla.

Asians@

Asians@ on Aasian ja Tyynenmeren saarten (API) kansojen ja kulttuuriryhmien yhteenliittymä, jonka puitteissa tarjotaan tukea ja yhteisten asioiden hoitoa. Pyrimme varmistamaan, että kaikki jäsenet tuntevat Airbnb:llä kuuluvansa jonnekin sekä yrityksen sisällä että maailmanlaajuisessa majoittajien ja vieraiden yhteisössä.

Black@

Black@ pyrkii varmistamaan, että kaikki jäsenet nauttivat Airbnb:llä jonnekin kuulumisen tunteesta. Tarjoamme mustille työntekijöille ja heidän tukijoilleen turvalliset puitteet, joissa he voivat kokoontua ja keskustella rodullisesta ja etnisestä monimuotoisuudesta liittyen rekrytointiin, työpaikan säilyttämiseen ja yhteisön pyrkimyksiin Airbnb:llä.

Foreignairs@

Foreignairs@ juhlii Airbnb:n työntekijöiden moninaisia taustoja. Toivotamme maahanmuuttajat ja paikalliset tervetulleiksi liittymään työntekijäyhteisöömme ja jakamaan kokemuksensa, voimavaransa ja aidosti globaalin näkökulmansa jonnekin kuulumisesta.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ juhlii kulttuurimme tarjoamia yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. Pyrimme kouluttamaan, nostamaan ja tukemaan latinoyhteisöjämme vapaaehtoistyötapahtumien, juhlien, luentojen ja hyväntekeväisyyteen liittyvien mahdollisuuksien puitteissa.

Natives@

Natives@ luotiin, jotta kaikilla alkuperäiskansoilla, Yhdysvaltojen intiaaneilla, Kanadan First Nations -intiaanikansoilla, inuiiteilla ja Australian aboriginaaleilla olisi vahva ääni Airbnb-yhteisössä. Pidämme kulttuureja elossa lisäämällä tietoisuutta ja keskinäistä kunnioittamista voimistaen niiden kaikkien ylpeyttä, joilla on tämä yhteinen perintö.

Nerdettes@

Nerdettes@ on naisille, jotka työskentelevät suunnittelun, tietojenkäsittelytieteen ja ITX:n parissa! Järjestämme säännöllisiä tapaamisia, jotta voimme jakaa kokemuksia ja tukea toisiamme raivataksemme esteitä menestymisen tieltä. Liity kuukausilounaallemme ja esittele itsesi yhteisölle!

Parents@

Parents@ on tukiryhmä työntekijöille, joilla on lapsia. Se on sitoutunut rakentamaan kulttuurin, joka on terveellinen vanhemmille ja perheille. Jaamme lastenhoitoa, koulutusta, vanhemmuutta, lasten kanssa matkustamista, vauvan jälkeen työhön palaamista ja paljon muita teemoja koskevia tietojamme.

Tribe@

Tribe@ alkoi ryhmänä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet juutalaisesta elämäntavasta ja kulttuurista. Ryhmä on laajentunut, ja siitä on tullut kanava kaikille, jotka haluavat jakaa uskonnolliset ja etniset kulttuurinsa Airbnb:n työtekijäyhteisön kanssa. Tapaamme jakaaksemme resurssimme ja kokemuksemme sekä juhlistaaksemme merkkipaaluja ja saavutuksiamme!

Veterans@

Veterans@ juhlistaa asevoimien veteraanien panoksia ja uhrauksia. Tuemme veteraanien asiaa sisäisesti ja globaalissa yhteisössämme mukaan lukien veteraanien rekrytointi Airbnb:lle sekä tuki sotilaiden perheille ja vammautuneille/haavoittuneille sotilaille ja veteraaneille.

Women@

Women@ Airfinity -ryhmä on turvallinen paikka kaikille Airbnb:llä työskenteleville naisille ja heidän tukijoukoilleen. Olemme omistautuneita ylläpitämään avoimen yhteisön keskusteluille, joita tekniikan alalla työskentelevät naiset kohtaavat, mentorointimahdollisuuksista ja johtajuuden tuesta Airbnb:llä.