Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Lieventävien asianhaarojen käytäntö

  Huomaa: Tässä artikkelissa ei käsitellä COVID-19:ään liittyviä tilanteita. Tutustu artikkeliin COVID-19:stä ja lieventävistä asianhaaroista saadaksesi lisätietoja lieventävien asianhaarojen kattavuudesta COVID-19:ään liittyvissä tilanteissa, erityisesti kattavuuden rajoituksista 14.3.2020 jälkeen tehtyjen varausten kohdalla.

  Tämä käytäntö koskee varauksia, jotka alkavat viimeistään 19.1.2021. Kyseisen päivämäärän jälkeen alkaneisiin varauksiin sovelletaan alta löytyvää päivitettyä käytäntöä.

  Voimassa: 19.1.2021 saakka

  Näin se toimii

  Saatamme pystyä antamaan sinulle hyvityksen tai luopumaan peruutussanktioista, jos joudut peruuttamaan sellaisen odottamattoman olosuhteen takia, johon et voi vaikuttaa. Alta löydät luettelon lieventävien asianhaarojen käytännön kattamista olosuhteista. Tarkista ennen peruuttamista, että peruuttamissyysi on alla olevassa luettelossa ja että voit toimittaa vaaditut asiakirjat.

  On tärkeää muistaa, että voit peruuttaa ilman sanktioita vain ennen varauksesi virallista sisäänkirjautumis-/alkamispäivää vallinneiden lieventävien asianhaarojen vuoksi. Lieventävien asianhaarojen käytäntöämme ei myöskään sovelleta Luxe- tai Luxury Retreats -varauksiin, joihin sovelletaan erillistä Luxe-vieraan hyvityskäytäntöä.

  Asiakirjoja edellyttävät olosuhteet

  Majoittajan, vieraan, majoittajakumppanin, lisävieraan, lähiomaisen tai huoltajan kuolema. Sinua pyydetään toimittamaan yksi näistä asiakirjoista:

  • kuolintodistus
  • muistokirjoitus
  • uutisartikkeli, jossa nimetään vainaja
  • poliisiraportti.

  Odottamaton vakava sairaus tai vamma, joka vaikuttaa majoittajaan tai matkaseurueeseen. Sinua pyydetään toimittamaan lääkärinlausunto, jossa vahvistetaan, ettei kyseinen henkilö voi majoittaa tai matkustaa odottamattoman vakavan sairauden tai vamman takia. Lausunnon pitää olla päivätty varauspäivän jälkeen, ja se pitää toimittaa 14 päivän kuluessa peruutuksesta. Lieventävien asianhaarojen käytäntömme ei tällä hetkellä kata olemassa olevia sairauksia, joista käyttäjä tietää varauksen tehdessään.

  Viranomaisten asettamat velvoitteet, kuten lautamiehenä toimiminen, matkustusrajoitteet, oikeudessa esiintyminen ja sotilaspalvelukseen liittyvät velvoitteet. Sinua pyydetään toimittamaan kopio virallisesta ilmoituksesta, joka on päivätty varauksenteon jälkeen. Ilmoituksesta pitää ilmetä sen henkilön nimi, jota velvoite koskee.

  Odottamaton vakava vaurio Airbnb-kohteessa tai kohteen ylläpidossa tai mukavuuksissa ilmenevä ongelma, jonka takia kohde ei ole vieraille turvallinen tai jonka takia vierailla ei ole käytössään perusmukavuuksia, kuten juoksevaa vettä. Suunnitellut korjaukset eivät sisälly tähän kategoriaan. Sinua pyydetään toimittamaan kaikki seuraavat asiakirjat:

  • todiste siitä, että ongelmaa korjataan
  • arvio siitä, milloin korjaustyöt on tehty
  • lasku tehtävistä korjauksista
  • valokuvia vahingoista.

  Kuljetuksiin liittyvät häiriöt, joiden takia et pysty matkustamaan matkakohteeseen, mukaan lukien teiden sulkemiset ja lentojen peruuntumiset, kun vaihtoehtoisia matkustustapoja ei ole tarjolla. Tähän sisältyvät myös luonnonkatastrofien, kuten maanjäristysten ja ankarien myrskyjen, aiheuttamat sulut ja peruutukset. Sinua pyydetään toimittamaan ilmoitus tiesulusta tai lentoyhtiön dokumentaatio siitä, että lento peruutettiin etkä voinut matkustaa määränpäähäsi.

  Juna-, linja-auto- tai lauttavuorojen peruutukset, jos samana päivänä ei ole ollut tarjolla vaihtoehtoisia matkoja. Sinua pyydetään toimittamaan asiakirjat, jotka osoittavat selvästi, että kuljetusliike ei liikennöinyt kyseisenä päivänä. Näitä voivat olla kuvakaappaus yrityksen verkkosivustolta tai linkki kuljetusliikkeen viralliseen lausuntoon.

  Erityistä tarkistamista edellyttävät olosuhteet

  Näistä olosuhteista ei vaadita todisteeksi asiakirjoja, mutta asiantuntijatiimimme tutustuu jokaiseen tapaukseen erikseen vahvistaakseen, että olosuhteet vaikuttivat suoraan sinuun.

  Peruutetut Open Homes -varaukset. Lisätietoja Open Homes -ohjelmasta.

  Luonnonkatastrofit, terroristitoiminta ja yhteiskunnalliset tai poliittiset levottomuudet, jotka estävät vierasta matkustamasta matkakohteeseen tai -kohteesta tai tekevät vieraiden majoittamisesta vaarallista.

  Epideemiset taudit tai sairaudet, jotka yhtäkkiä vaikuttavat alueeseen tai kokonaiseen ihmisryhmään. Tähän eivät sisälly olemassa olevat sairaudet, joiden tiedetään jo esiintyvän tietyillä alueilla, kuten malaria Thaimaassa tai denguekuume Havaijilla. Kaikista jonkin taudin puhkeamiseen liittyvistä päivityksistä käytäntöömme ja sen soveltamisen laajuuteen päätetään Maailman terveysjärjestön (WHO) ja paikallisten viranomaisten tiedotteiden perusteella.

   Matkustusrajoitukset, jotka ovat valtion, lainvalvontaviranomaisen tai armeijan asettamia ja jotka rajoittavat matkustamista kohteeseen/kohteesta tai elämyksen järjestämispaikkaan/järjestämispaikasta.

   Turvallisuus- ja turvallisuusuhkailmoitukset, jotka liittyvät kohteen sijaintiin, elämyksen järjestämispaikkaan tai vieraiden lähtöpaikkaan.

   Olennaiset käyttökatkokset, jotka vaikuttavat kohteen sijaintiin tai elämyksen järjestämispaikkaan.

   Sellaiset viisumi- tai passivaatimuksiin tulleet muutokset, joiden vuoksi matkakohteeseen ei voi matkustaa. Tämä ei koske kadonneita tai vanhentuneita matkustusasiakirjoja.

   Näin toimit seuraavaksi

   Jos olet tarkistanut, että tilanteesi täyttää yllä mainitut vaatimukset, peruuta ensin kohdevarauksesi tai Airbnb-elämyksesi. Jos peruutuksesi syy on hyväksytty lieventävä asianhaara, saat ilmoituksen, että varauksen peruuttamisesta ei aiheudu sanktioita tai että saat täyden hyvityksen, jos olet vieras.

   Jos lieventävien asianhaarojen käytäntö ei koske peruutustasi automaattisesti, viimeistele peruutus ja ota sitten meihin yhteyttä ja esitä vaatimus. Ohjaamme sinut seuraavien vaiheiden läpi. Seuraavaksi pitää lähettää vaadittu dokumentaatio ja odottaa, että tiimimme tutustuu tapaukseesi. Vaatimukset on lähetettävä 14 päivän kuluessa peruutuksesta.

   Huomaa: Alla olevaa lieventävien asianhaarojen käytäntöä sovelletaan kaikkiin 20.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin varauksiin. Kaikkiin ennen 20.1.2021 alkaviin varauksiin sovelletaan edelleen yllä olevaa käytäntöä. Tämän käytännön soveltaminen COVID-19:ään ei muutu, kun uusi käytäntö tulee voimaan 20.1.2021, ja useimmat COVID-19:ään liittyvät olosuhteet suljetaan edelleen lieventävien asianhaarojen käytännön ulkopuolelle.

   Lieventävien asianhaarojen käytäntö

   Voimaantulopäivä: 20.1.2021

   Yleiskatsaus

   Tässä lieventävien asianhaarojen käytännössä selitetään, miten peruutuksia käsitellään, kun varauksen jälkeen ilmenee odottamattomia tapahtumia, joihin et voi vaikuttaa ja joiden vuoksi varauksen käyttäminen on mahdotonta tai laitonta. Tätä käytäntöä sovelletaan sekä majoitus- että elämysvarauksiin.

   Kun tämä käytäntö sallii peruutuksen, käytäntö on määräävä ja ensisijainen varauksen peruutusehtoon verrattuna. Vieraat, joihin vaikuttaa jokin tämän käytännön kattama peruutusperuste, voivat peruuttaa varauksensa ja saada olosuhteista riippuen rahana maksettavan hyvityksen, matkustuspisteitä tai muun korvauksen. Majoittajat ja elämysjärjestäjät, joiden varauksiin tämän käytännön kattama peruutusperuste vaikuttaa, voivat peruuttaa ilman kielteisiä vaikutuksia, mutta olosuhteista riippuen heidän kalenterinsa voidaan sulkea peruutetuiksi päiviksi.

   Käytäntö kattaa nämä peruutusperusteet

   Tässä käytännössä käytetään termiä "peruutusperuste" viittaamaan seuraaviin tilanteisiin, jotka tapahtuvat varauksenteon jälkeen, ovat ennakoimattomia varauksentekovaiheessa ja estävät varauksen toteutumisen tai kieltävät sen laillisesti.

   Muutokset viranomaisten asettamiin matkustusvaatimuksiin. Sellaiset odottamattomat muutokset valtiollisten viranomaisten asettamiin viisumi- tai passivaatimuksiin, jotka estävät matkakohteeseen matkustamisen. Tämä ei käsitä kadonneita tai vanhentuneita matkustusasiakirjoja tai muita vieraan matkustuslupaan liittyviä henkilökohtaisia olosuhteita.

   Julistetut hätätilat ja epidemiat. Viranomaisten julistamat paikalliset tai kansalliset hätätilanteet, epidemiat, pandemiat ja kansanterveydelliset hätätilanteet. Tähän eivät sisälly sairaudet, jotka ovat endeemisiä tai yleisesti esiintyviä tietyillä alueilla, kuten malaria Thaimaassa tai denguekuume Havaijilla.

   Viranomaisten asettamat matkustusrajoitukset. Sellaiset viranomaisten asettamat matkustusrajoitukset, jotka estävät kohteen sijaintipaikkaan matkustamisen, sijaintipaikassa oleskelun tai sijaintipaikasta palaamisen tai kieltävät sen. Tämä ei koske ei-sitovia matkustustiedotteita eikä vastaavia viranomaisten antamia ohjeita.

   Sotilaalliset toimet ja muut vihamielisyydet. Sotatoimet, vihamielisyydet, hyökkäykset, sisällissota, terrorismi, räjähdykset, pommitukset, kapinat, mellakat, kansannousut, kansalaislevottomuudet ja yhteiskunnalliset levottomuudet.

   Luonnonkatastrofit. Luonnonkatastrofit, luonnonmullistukset, laajat käyttökatkokset (esim. sähkö tai vesi), tulivuorenpurkaukset, tsunamit ja muut ankarat ja epänormaalit sääilmiöt. Tähän eivät sisälly sääolosuhteet tai luonnonolosuhteet, jotka ovat riittävän yleisiä, jotta ne ovat ennakoitavissa kyseisessä paikassa, esimerkiksi hurrikaanit, joita esiintyy Floridassa hurrikaanikauden aikana.

   Käytäntö ei kata näitä peruutusperusteita

   Kaikki muu. Tämä käytäntö sallii peruutukset vain yllä määriteltyjen peruutusperusteiden takia. Peruutuksia muiden kuin yllä määriteltyjen peruutusperusteiden takia ei sallita. Esimerkkejä tilanteista, joissa tämä käytäntö ei salli peruutuksia, ovat seuraavat: odottamaton sairastuminen tai loukkaantuminen; viranomaisten määräämät velvoitteet, kuten lautamiehenä toimiminen, oikeudessa esiintyminen tai sotilaspalvelukseen liittyvät velvoitteet; matkustustiedotteet tai muut viranomaisten ohjeet (jotka eivät täytä matkustuskiellolle asetettuja vaatimuksia); varauksen syynä olevan tilaisuuden peruutus tai siirtäminen; ja kuljetushäiriöt, jotka eivät liity peruutusperusteeseen, kuten tiesulut tai lentojen tai juna-, bussi- tai lauttavuorojen peruutukset. Jos peruutat varauksen näissä tapauksissa, hyvitettävä summa määräytyy varaukseen sovellettavan peruutusehdon mukaisesti.

   Toimi seuraavaksi näin

   Jos ilmoitamme tämän käytännön koskevan varaustasi tai julkaisemme tietoja, jotka vahvistavat tämän käytännön koskevan varaustasi, noudata antamiamme peruutusohjeita. Kun olemme ilmoittaneet käytännön koskevan sinua tai julkaisseet tietoja tämän käytännön soveltamisesta, sinun pitäisi voida peruuttaa tämän käytännön mukaisesti menemällä Matkat-sivulle ja peruuttamalla varaus, johon käytäntö vaikuttaa. Jos uskot tämän käytännön koskevan varaustasi, mutta emme ole ilmoittaneet tästä sinulle tai julkaisseet tietoja peruutusperusteesta, ota meihin yhteyttä peruuttaaksesi varauksesi. Sinun pitää aina olla valmis toimittamaan asiakirjoja, jotka osoittavat, miten peruutusperuste on vaikuttanut sinuun tai varaukseesi.

   Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

   Muita tietämisen arvoisia asioita

   Tämä käytäntö koskee kaikkia varauksia, joiden alkamispäivä on voimaantulopäivä tai sen jälkeen. Käytäntöä ei sovelleta Luxe-varauksiin, joihin sovelletaan erillistä Luxe-vieraan hyvityskäytäntöä.

   Saitko tarvitsemasi avun?
   Aiheeseen liittyviä artikkeleita