Jätä sisältö väliin
Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Yleisiä tietoja majoittamisesta

  Kehotamme majoittajia miettimään tarkkaan velvollisuuksiaan. Majoittajana toimiminen tarjoaa hienoja kokemuksia mutta edellyttää myös sitoutumista. Vieraanvaraisuuden laatukriteerien lisäksi tässä on muutamia tapoja, joilla voit olla vastuullinen majoittaja*.

  Terveys ja siisteys

  Airbnb:n 5-vaiheinen tehostetun siivouksen ohjelma

  Jotta vieraat voivat varata ja majoittua rauhallisin mielin ja jotta voimme kaikki auttaa vähentämään COVID-19:n leviämistä, Airbnb on ottanut käyttöön pakollisia COVID-19-turvallisuuskäytäntöjä, kuten maskin käyttö ja turvavälien pitäminen. Kaikkien Airbnb-yhteisön jäsenten on noudatettava näitä käytäntöjä. Majoittajien pitää myös noudattaa Airbnb:n viisivaiheisen siivouksen ohjeita jokaisen majoittumisen välillä. Lisätietoja löydät Airbnb:n tietopankista.

  Alueesi tai maasi paikallisviranomaiset voivat myös antaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, joihin voi sisältyä pakollisia siivousohjeita ja ohjeita turvavälien pitämisestä. Majoittajana sinulla on velvollisuus olla tietoinen näistä paikallisista ohjeista ja noudattaa niitä. Paikalliset vastuullisen majoittamisen sivumme voivat olla hyvä paikka aloittaa tutustuminen näihin terveys- ja turvallisuusohjeisiin.

  Turvallisuus

  Miten voin tehdä tilastani turvallisen vieraille?

  Toimenpiteet hätätilanteissa

  Yhteystiedot

  Ilmoita paikalliset hätänumerot ja lähimmän sairaalan sijainti. Jätä oma puhelinnumerosi sekä varahenkilösi yhteystiedot helposti saataville hätätilanteita varten. Kerro myös selvästi, miten vieraan pitäisi ottaa sinuun yhteyttä, jos hänellä on kysymyksiä tai ongelmia.

  Tarvikkeet

  Laita ensiapupakkaus helposti saataville.

  Palontorjunta

  Varmista, että sinulla on toimiva palo- ja häkävaroitin ja että kohteesi täyttää paikalliset paloturvallisuusvaatimukset (esim. rakentamisen kansainväliset suositukset). Varmista, että kohteessasi on sammutin ja suorita sille vaaditut huollot.

  Uloskäynnit

  Huolehdi siitä, että kohteessasi on selkeästi merkitty hätäuloskäynti ja että ripustat kartan siitä kohteeseesi.

  Minimoi vaarat

  Yksityisyys

  Muista aina ottaa huomioon vieraidesi yksityisyys. Kerro, onko kohteessasi tai sen ympäristössä turvakameroita tai muita valvontalaitteita. Olethan tietoinen sovellettavista liittovaltion, osavaltion ja paikallisista laeista ja noudatat niitä.

  Majoittujien määrä

  Aseta turvalliset rajat majoittujien lukumäärälle – paikallisilla viranomaisilla voi olla tästä ohjeet.

  Pääsy

  Käy kohteesi lävitse tunnistaaksesi alueet, joilla vieraat voivat kompastua tai kaatua, ja joko poista vaarallinen kohta tai merkitse se selvästi. Korjauta paljaat johdot. Varmista, että portaikot ovat turvallisia ja että niissä on kaiteet. Poista tai laita lukkojen taakse kaikki esineet, jotka voivat olla vaarallisia vieraillesi.

  Lapsiturvallisuus

  Varmista, että kohteesi on turvallinen lapsille, tai muussa tapauksessa ilmoita vieraille mahdollisista vaaroista.

  Sisäilma

  Pidä huoli, että kohteessasi on kunnollinen ilmanvaihto ja että lämpötilan säätö on selkeästi merkitty ja toimintakunnossa. Varmista, että vieraat osaavat käyttää lämmitintä turvallisella tavalla.

  Naapurit

  Miten voin ottaa naapurit huomioon?

  Taloyhtiön säännöt

  Huolehdi siitä, että kerrot vieraillesi taloyhtiön yhteisten alueiden säännöt. Naapureille voi olla hyvä kertoa, että luonasi asuu vieraita, ja vieraita on hyvä muistuttaa, ettei naapureille pidä aiheuttaa häiriötä (esimerkiksi koputtamalla naapureiden oveen tai soittamalla ovisummeria sisään pääsemiseksi).

  Tupakointi

  Jos et salli tupakointia, vieraita kannattaa muistuttaa siitä esimerkiksi kylteillä. Jos sallit tupakoinnin, varmista, että sallituilla paikoilla on tuhkakuppeja.

  Pysäköinti

  Muista kertoa vieraallesi taloyhtiösi ja naapuruston pysäköintisäännöt.

  Melu

  Muistuta vieraita, että heidän pitää välttää melun aiheuttamista. Harkitse, haluatko kohteeseesi vauvoja tai lemmikkejä tai saako siellä järjestää juhlia. Luo käytäntö vieraiden oikeudesta kutsua kotiisi muita ihmisiä ja varmista, että vieraasi ovat tietoisia "juhlakäytännöistäsi".

  Lemmikkieläimet

  Jos sallit lemmikkieläimet, pidä huoli, että vieraasi tietävät esimerkiksi lähialueen puistoista ja paikallisista tavoista (kuten koiran jätösten siivoaminen). Laadi suunnitelma siltä varalta, että vieraan lemmikki häiritsee naapureita (esim. hanki lähistön lemmikkihotellin puhelinnumero).

  Talon säännöt

  Jotta vältyt yllätyksiltä, sinun kannattaa ehkä lisätä yllä olevat tiedot talon sääntöihisi kohteesi Airbnb-profiilissa.

  Luvat

  Kenelle minun pitäisi ilmoittaa, kun majoitan Airbnb:llä?

  Sopimukset

  Tarkista asunnonomistajayhdistyksen tai asunto-osuuskunnan säännökset varmistaaksesi, ettei asunnon alivuokraaminen ole kiellettyä tai ettei majoittamiselle ole muita rajoituksia. Lue vuokrasopimuksesi ja tarkista asia vuokranantajaltasi, jos kyseessä on alivuokraus. Voit harkita lisääväsi sopimukseen kohdan, joka koskee näitä osapuolia ja jossa määritellään kaikkien osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

  Huonetoverit

  Jos sinulla on huonetovereita, harkitse kirjallista huonetoverisopimusta, jossa määritellään, kuinka usein aiot toimia majoittajana, miten varmistat vieraiden noudattavan talon sääntöjä ja jopa aiotko jakaa ansaitsemiasi tuloja, jos se on mielestäsi järkevää.

  Naapurit

  Mieti, pitäisikö sinun ilmoittaa naapureillesi suunnitelmistasi toimia majoittajana, sekä miten aiot pitää huolta, etteivät vieraat aiheuta häiriötä.

  Julkisin varoin tuettu asuminen

  Jos asut julkisessa tai valtion varoin tuetussa asunnossa, sinua saattavat koskea erityiset säännökset. Kiinteistönhoitaja saattaa pystyä vastaamaan asiaan liittyviin kysymyksiin.

  Yleiset säännökset

  Mitkä paikalliset säännökset koskevat minua?

  Verot

  Muista tarkistaa sinua mahdollisesti koskevat paikallisverot ja yrityksen toimilupaan liittyvät vaatimukset. Näihin voivat kuulua esimerkiksi hotelliverot ja väliaikaisesta majoittumisesta (transient occupancy) perittävät verot, myynti- ja muut liikevaihtoon liittyvät verot, kuten arvonlisävero (ALV), tavaroihin ja palveluihin liittyvät verot sekä tulovero.

  Luvat ja rekisteröinnit

  Varmista, että olet selvillä kaikista lupamenettelyyn, kaavoitukseen, turvallisuuteen ja terveyteen mahdollisesti liittyvistä määräyksistä. Viranomaisilla, jotka valvovat alueellasi sijaitsevien kiinteistöjen käyttöä ja kehittämistä, saattaa olla hyödyllistä tietoa kyseisistä määräyksistä.

  Vuokrasäännöstely / vuokrien vakauttaminen

  Jos asut vuokrasäännöstellyssä tai vuokravakautetussa asunnossa, sinua saattavat koskea erityiset säännöt. Ota yhteyttä paikalliseen vuokratoiminnasta vastaavaan lautakuntaan kysyäksesi tästä aiheesta.

  Vakuutus

  Mikä vakuutus minun pitäisi hankkia kohteeni turvaksi?

  Majoitustakuu

  Airbnb tarjoaa sinulle majoitustakuun, mutta huomaathan, ettei se korvaa vuokranantajan tai vuokralaisen kotivakuutusta.

  Perusturva

  Tarkista kotivakuutuksesi ehdot vakuutusyhtiöltäsi riittävän kattavuuden varmistamiseksi.

  Vastuuvakuutus

  Varmista, että sekä vastuu- että omaisuusvakuutuksesi ovat riittävät.

  Lisätietoja siitä, miten Airbnb toimii, saat tutustumalla UKK-osioomme.

  *Huomioithan, että Airbnb ei valvo majoittajien toimintaa ja irtisanoutuu kaikesta vastuusta. Majoittajan velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa tilin sulkemiseen tai Airbnb-sivustolta poistamiseen.

  Saitko tarvitsemasi avun?