Jätä sisältö väliin
Jätä apusisällön pääkohdat väliin

Miten yhdistän useiden kohteiden Airbnb-kalenterit?

Jos sinulla on useita kohteita Airbnb:llä (esim. kokonainen asunto ja huone kyseisessä asunnossa), voit yhdistää niiden Airbnb-kalenterit päällekkäisten varausten estämiseksi.

Useiden kohteiden Airbnb-kalentereiden yhdistäminen:

  1. Mene airbnb.com-sivustolla kohtaanIlmoituksetja napauta kohdetta, jonka kalenterin haluaisit yhdistää
  2. Napauta Varattavuus
  3. Napauta kohdan Yhdistetyt Airbnb-kalenterit vieressä Yhdistä
  4. Napauta Luo yhdistetyt kalenterit ja valitse sen jälkeen ilmoitus sen koko kohteen osalta, jonka haluaisit yhdistää muihin kalentereihin
  5. Napauta Seuraava
  6. Valitse kohteet koko kohteen sisällä ja napauta sitten Tallenna

Huomaa: Jos et kerro, että ilmoitukset on yhdistetty suoraan, tietyn kohteen varaus ei automaattisesti sulje kyseisiä varauspäiviä toisen kohteen kalenterista. Esimerkiksi jos ensisijainen kohde on varattu tietyksi päiväksi, tämä sulkee kyseisen päivän kaikista sen alla olevien ilmoitusten kalentereista ja päinvastoin. Jos kuitenkin suljet päivän ensisijaisen ilmoituksen alla olevan ilmoituksen kalenterista, tämä ei sulje muiden sen alla olevien ilmoitusten kalentereita, vaan vain sen ilmoituksen kalenterin, johon ensisijainen ilmoitus on suoraan linkitetty.