Ehdotukset näkyvät hakusyötteen kirjoittamisen jälkeen. Tarkista käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä. Valitse enter-painikkeella. Jos valinta on lause, kyseinen lause lähetetään hakuun. Jos ehdotus on linkki, selain siirtyy kyseiselle sivulle.
Yhteisökäytäntö

Syrjinnän vastainen käytäntö

Viimeisin päivitys: 25. tammikuuta 2024

Airbnb on pohjimmiltaan avoin yhteisö, joka pyrkii luomaan eri puolilta maailmaa olevien ihmisten välille yhteyksiä edistämällä merkityksellisiä, jaettuja kokemuksia. Yhteisöön kuuluu miljoonia ihmisiä käytännössä kaikista maailman maista. Se on huikean monimuotoinen yhteisö, jonka jäsenet edustavat monenlaisia kulttuureja, arvoja ja normeja.

Airbnb-yhteisö haluaa rakentaa maailman, jossa kaikki ihmiset hyväksytään ja otetaan vastaan huolimatta heidän taustastaan tai siitä, miten kaukaa he ovat tulleet. Tämä sitoutuminen perustuu kahteen periaatteeseen, jotka koskevat sekä Airbnb-majoittajia ja -elämysjärjestäjiä että vieraita: ennakkoluulottomuus ja kunnioitus. Näiden periaatteiden ansiosta kaikki yhteisömme jäsenet voivat tuntea olonsa tervetulleiksi Airbnb-palvelussa taustastaan, kotimaastaan, uskonnollisuudestaan ja rakkautensa kohteista riippumatta. Airbnb tiedostaa, että joillakin lainkäyttöalueilla on sallittua tai pakollista erottaa yksilöitä toisistaan esimerkiksi kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhteisö ei kehota majoittajia tai elämysjärjestäjiä rikkomaan paikallisia lakeja eikä osallistumaan toimintaan, josta saattaa koitua heille oikeudellisia vastuita. Airbnb antaa lisäohjeita ja sopeuttaa tätä syrjinnän vastaista käytäntöään oikeudenkäyttöalueilla, joilla on edellä mainittuja oikeuksia ja vaatimuksia.

Emme oleta, että yksittäinen yritys voisi luoda yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten välille, mutta uskomme, että Airbnb-yhteisö voi edistää kulttuurien välistä empatiaa ja ymmärrystä. Pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voimme poistaa palvelustamme kaikenlaisen lainvastaisen puolueellisuuden, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden. Haluamme kaikin tavoin edistää Airbnb-yhteisössä (majoittajat, elämysjärjestäjät, vieraat ja palvelumme käyttöä harkitsevat ihmiset) kulttuuria, joka ei pelkästään tyydy noudattamaan lakeja ja säädöksiä. Sen vuoksi me kaikki, niin Airbnb:n työntekijät, majoittajat ja elämysjärjestäjät kuin vieraatkin, sitoudumme tutustumaan seuraavaan käytäntöön ja noudattamaan sitä yhteisömme vahvistamiseksi ja tavoitteidemme toteuttamiseksi: haluamme varmistaa, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita kaikkialla.

 • Ennakkoluulottomuus – toivotamme kaikentaustaiset ihmiset tervetulleiksi aidon vieraanvaraisesti ja avoimin mielin heidän taustastaan riippumatta. Liittyminen Airbnb-palveluun majoittajana, elämysjärjestäjänä tai vieraana merkitsee liittymistä yhteisöön, joka ei syrji ketään. Puolueellisuudella, ennakkoluuloilla, rasismilla ja vihalla ei ole sijaa palvelussamme eikä yhteisössämme. Majoittajien ja elämysjärjestäjien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, jotka estävät syrjinnän esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisen alkuperän ja muiden jäljempänä mainittujen tekijöiden perusteella. Sen lisäksi pyrimme toiminnassamme tekemään enemmän kuin noudattamaan pelkkiä lain vähimmäisvaatimuksia.
 • Kunnioitus – kunnioitamme toisiamme toiminnassamme ja kohtaamisissamme. Airbnb tiedostaa, että paikalliset lait ja kulttuurinormit vaihtelevat maittain, ja odottaa majoittajien, elämysjärjestäjien ja vieraiden noudattavan paikallisia lakeja sekä kunnioittavan toisiaan toiminnassaan silloinkin, kun toisen osapuolen näkemykset eivät vastaa omia uskomuksia tai omaa kasvatusta. Airbnb:n jäsenet tuovat yhteisöön erittäin monimuotoisia kokemuksia, uskomuksia ja tapoja. Airbnb tuo yhteen ihmisiä erilaisista taustoista ja edistää siten kaikkien ihmisten yhteisten ominaisuuksien ymmärtämystä ja arvostusta sekä horjuttaa harhaluuloihin, vääriin tietoihin ja väärinkäsityksiin perustuvia ennakkoluuloja.

Erityisohjeet Yhdysvalloissa, EU:n alueella ja Kanadassa toimiville majoittajille ja elämysjärjestäjille

Yleisellä tasolla tutustumme kaikkiin sovellettaviin liittovaltion ja osavaltion lakeihin sekä paikallisiin lakeihin, jotka koskevat majoitusta ja julkisia majoituspaikkoja. Joillakin lainkäyttöalueilla voi olla muita lakisääteisiä vaatimuksia, jotka laajentavat tai rajoittavat käyttäjäyhteisön kansalaisoikeuksien suojaa. Majoittajia ja elämysjärjestäjiä vaaditaan noudattamaan tällaisia lakisääteisiä vaatimuksia. Majoittajat ja elämysjärjestäjät voivat pyytää Airbnb:n asiakaspalvelusta lisätietoja velvollisuuksistaan noudattaa tätä Airbnb:n syrjinnän vastaista käytäntöä. Airbnb julkaisee piakkoin lisää syrjinnän vastaisiin käytäntöihin liittyviä ohjeita Yhdysvaltojen ulkopuolisia lainkäyttöalueita varten. Näiden periaatteiden perusteella Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Kanadan majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisö noudattaa seuraavia ohjeita harkitessaan mahdollisia vieraita ja majoittaessaan vieraita ja järjestäessään elämyksiä:

Rotu, ihonväri, etnisyys, kansallinen alkuperä, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai siviilisääty.

 • Airbnb-majoittajat eivät saa:
  • kieltäytyä varauksesta rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin eivätkä siviilisäädyn perusteella
  • määrätä omia käyttöehtoja rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin eivätkä siviilisäädyn perusteella
  • rajoittaa ilmoituksensa kuvauksessa vieraita tai ilmaista siinä suosivansa vieraita rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai siviilisäädyn perusteella.

Sukupuoli-identiteetti

Airbnb ei määritä käyttäjilleen sukupuoli-identiteettiä. Meille henkilöiden sukupuoli on se sukupuoli, jonka he määrittävät käyttäjäprofiileissaan, ja odotamme Airbnb-yhteisömme suhtautuvan samalla tavalla. Tähän kuuluu eri kielillä niiden pronominien (esim. englanniksi he/him, she/her jne.) kunnioittaminen, joihin yhteisön käyttäjät samaistuvat.

 • Airbnb-majoittajat eivät saa:
  • kieltäytyä vieraan varauksesta vieraan sukupuoli-identiteetin perusteella, paitsi jos majoittaja esimerkiksi jakaa tiloja (kuten kylpyhuonetta, keittiötä tai yhteisiä tiloja) vieraan kanssa
  • määrätä omia käyttöehtoja sukupuolen perusteella, paitsi jos majoittaja esimerkiksi jakaa tiloja vieraan kanssa
  • rajoittaa ilmoituksensa kuvauksessa vieraita tai ilmaista suosivansa siinä vieraita sukupuolen perusteella, paitsi jos majoittaja esimerkiksi jakaa asuintiloja vieraan kanssa.
 • Airbnb-majoittajat voivat:
  • tarjota tilaa vieraille, jotka edustavat samaa sukupuolta majoittajan kanssa, kun majoittaja jakaa tiloja vieraan kanssa.

Ikä ja siviilisääty

 • Airbnb-majoittajat eivät saa:
  • määrätä omia käyttöehtoja tai kieltäytyä varauksesta vieraan iän tai siviilisäädyn perusteella, missä tämä on laissa kiellettyä.
 • Airbnb-majoittajat voivat:
  • antaa tiedollisesti paikkansapitäviä tietoja esimerkiksi kohteensa ominaisuuksista (tai niiden puutteesta), joiden takia kohde voi olla vaarallinen tai sopimaton tietynikäisille henkilöille tai lasten tai pikkulasten kanssa matkustaville perheille
  • kertoa ilmoituksessaan sovellettavista yhteisön rajoituksista (esim. senioriasunnot), määräyksistä ja laeista, jotka kieltävät tiettyä ikää nuorempia henkilöitä tai lasten tai pikkulasten kanssa matkustavia henkilöitä esimerkiksi majoittumasta kohteessa.

Vammaisuus

 • Airbnb-majoittajat eivät saa:
  • hylätä vierasta todellisen tai oletetun vamman takia
  • määrätä omia käyttöehtoja vieraan vammaisuuden perusteella
  • arvioida itse, täyttääkö tila tai elämys mahdollisen vammaisen vieraan tarpeet
  • kysyä vieraan vammaisuuden asteesta tai hänen vammansa vuoksi käyttämistään apuvälineistä. Jos mahdollinen vieras kuitenkin mainitsee vammaisuutensa, majoittaja esimerkiksi saa ja hänen täytyykin kysyä, täyttääkö kohde mahdollisen vieraan tarpeet.
  • estää tai rajoittaa liikkumislaitteiden käyttöä
  • pyytää vammaisilta vierailta tavallista suurempia maksuja, mukaan lukien lisämaksuja vieraan avustajaeläimestä
  • julkaista ilmoitusta tai antaa lausuntoa, joka syrjii tai suosii vierasta vamman takia
  • kieltäytyä viestinnästä vieraiden kanssa käytettävissä olevilla saavutettavilla tavoilla, kuten kaukokirjoittimella (kuulovammaiset) tai sähköpostilla (näkövammaiset, jotka käyttävät näytönlukijaa)
  • kieltäytyä kohtuullisista joustoista esimerkiksi siinä tapauksessa, että vammainen vieras pyytää pieniä muutoksia talon sääntöihin, kuten tilan lähellä olevan pysäköintipaikan käyttämistä. Kun vieras pyytää tällaista joustoa, majoittajan tai elämysjärjestäjän ja vieraan pitäisi keskustella hyvässä yhteisymmärryksessä, miten tila tai elämys voidaan muuttaa vieraan tarpeiden mukaiseksi.
 • Airbnb-majoittajat saavat:
  • tarjota todenmukaiset tiedot tilan esteettömyydestä (tai sen puutteesta), jotta vammaiset vieraat voivat arvioida itse, vastaako tila heidän tarpeitaan.

Omat mieltymykset

 • Airbnb-majoittajat saavat:
  • ellei edellä toisin mainita, kieltäytyä varauksesta käyttäen muita kuin lain kieltämiä perusteita. Mikäli laki ei sitä kiellä, Airbnb-majoittajat saavat esimerkiksi kieltäytyä varaamasta tilaa vieraille, joilla on lemmikkieläimiä, tai tupakoiville vieraille.
  • edellyttää, että vieraat kunnioittavat tilojen ruoka-ainerajoituksia (esimerkiksi kosher- tai kasvisruokavaliota noudattava majoittaja saattaa vaatia, että vieraat noudattavat kyseisiä rajoituksia). Nämä rajoitukset pitää ilmoittaa selkeästi talon säännöissä. Airbnb-majoittaja voi esimerkiksi kieltäytyä vieraasta, joka haluaa tupakoida vuokraamassaan tilassa, ja rajoittaa vieraiden määrää tilassa.

Vieraista kieltäytyminen. Majoittajien ja elämysjärjestäjien kannattaa muistaa, että kieltäytyminen ei tunnu kenestäkään mukavalta. Vaikka majoittajalla tai elämysjärjestäjällä voi olla laillinen ja oikeutettu syy kieltäytyä mahdollisesta vieraasta ja hän on perustellutkin sen, kyseinen yhteisömme jäsen saattaa silti tuntea itsensä torjutuksi tai ulkopuoliseksi. Majoittajien ja elämysjärjestäjien on pyrittävä olemaan ystävällisiä vieraille näiden taustoista riippumatta. Majoittajat ja elämysjärjestäjät, jotka kieltäytyvät usein johonkin suojattuun ryhmään kuuluvista vieraista (vaikka syy olisi perusteltu) heikentävät yhteisöä, koska mahdolliset vieraat eivät sen vuoksi tunne oloaan tervetulleiksi, ja Airbnb saattaa poistaa Airbnb-palvelusta majoittajia ja elämysjärjestäjiä, joilla on taipumus käyttäytyä tällä tavalla.

Erityisohjeet Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Kanadan ulkopuolella toimiville majoittajille ja elämysjärjestäjille

Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Kanadan ulkopuolella joissain maissa tai yhteisöissä sallitaan tai jopa vaaditaan, että ihmiset tekevät erotteluja esimerkiksi siviilisäädyn, kansallisen alkuperän, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mikä rikkoo yleistä syrjinnänvastaista ajattelutapaamme. Näissä tapauksissa emme vaadi majoittajia tai elämysjärjestäjiä rikkomaan paikallisia lakeja tai hyväksymään vieraita, jotka altistavat majoittajansa tai elämysjärjestäjänsä todelliselle ja osoitettavissa olevalla pidätysvaaralle tai henkilöönsä tai omaisuuteensa kohdistuvalle fyysiselle vahingolle. Tällaisilla alueilla asuvien majoittajien ja elämysjärjestäjien pitäisi kertoa ilmoituksessaan esimerkiksi kyvyttömyydestään majoittaa tai ottaa vastaan tietynlaisia vieraita, jotta mahdolliset vieraat olisivat tietoisia ongelmasta ja jotta Airbnb voi vahvistaa tällaisten toimien tarpeellisuuden. Kun majoittajat ja elämysjärjestäjät kertovat tällaisista rajoituksista, odotamme heidän käyttävän selkeitä, asiallisia ja ei-loukkaavia termejä. Herjoilla ja loukkauksilla ei ole sijaa palvelussamme eikä yhteisössämme.

Mitä tapahtuu, jos majoittaja tai elämysjärjestäjä ei noudata tähän liittyviä käytäntöjämme?

Jos tietyn ilmoituksen tiedoissa on käytetty tämän syrjinnän vastaisen käytännön vastaista kieltä, majoittajaa tai elämysjärjestäjää pyydetään poistamaan kyseinen teksti, vahvistamaan ymmärryksensä asiasta ja ilmoittamaan aikomuksensa noudattaa tätä käytäntöä ja sen periaatteita. Lisäksi Airbnb voi harkintansa mukaan ryhtyä toimiin ja mahdollisesti poistaa kyseisen majoittajan tai elämysjärjestäjän Airbnb-palvelusta.

Jos majoittaja tai elämysjärjestäjä kieltäytyy suojattuun ryhmään kuuluvista vieraista asiattomasti tai käyttää kieltä, joka viittaa tässä käytännössä kiellettyihin vaikuttimiin, Airbnb ryhtyy toimiin ja voi poistaa kyseisen majoittajan tai elämysjärjestäjän palvelusta.

Airbnb-yhteisön kasvaessa pyrimme edelleen varmistamaan, että Airbnb:n käytännöt ja toimintatavat ovat johdonmukaisia tärkeimmän tavoitteemme kanssa: haluamme varmistaa, että sekä vieraat että majoittajat ja elämysjärjestäjät tuntevat olevansa tervetulleita ja että heitä kunnioitetaan kaikissa toimissaan Airbnb-palvelussa. Se on vähintä, mitä suuri yleisö, yhteisömme ja me itse voimme tehdä.

Muita huomioita

Syrjinnän vastainen käytäntö koskee kaikkia Airbnb:n liiketoiminnan osia. Ymmärrämme, että Airbnb-yhteisön tarjoamiin erilaisiin palveluihin on kiinnitettävä lisähuomiota. Tässä yhteydessä olemme esittäneet muutamia huomioita, jotka koskevat näitä tapauksia:

Elämykset

Sukupuoleen liittyvä poikkeus:

 • Airbnb-elämysjärjestäjät voivat tarjota vain yhdelle sukupuolelle tarkoitettuja elämyksiä, jos se on tarpeen turvallisen tilan luomiseksi (tila, joka ei aiheuta haittaa tai vaaraa ja joka ei ole laiton), osallistujien turvallisuuden ja yksityisyyden suojelemiseksi tai oikeudellisten tai kulttuuristen vaatimusten noudattamiseksi.

Esteettömyys / vammaisuus / erityistarpeiden kohtuullinen huomioiminen:

Koska erilaisia elämyksiä on paljon, Airbnb:n elämysjärjestäjät saattavat joutua kysymään vierailta heidän kyvystään osallistua tiettyihin fyysisiin aktiviteetteihin tai tiedustelemaan vieraiden erityistarpeista voidakseen parhaiten valmistella elämyksiään. Lisäksi kehotamme, että elämysjärjestäjät:

 • antavat paikkansapitävät ja todenmukaiset tiedot elämyksen fyysisestä luonteesta, jotta vieraat voivat arvioida itse, sopiiko elämys heille
 • ottavat aktiivisesti yhteyttä vieraisiin, jotka ovat ilmoittaneet vammoistaan tai joilla on kysymyksiä elämyksen esteettömyydestä, ja harkitsevat erityistarpeiden huomioon ottamista kohtuullisissa määrin
 • yrittävät kohtuullisissa määrin ottaa erityistarpeet huomioon, jos pyynnön täyttäminen ei olennaisesti muuta aktiviteetin luonnetta.
Oliko tästä artikkelista apua?

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hanki ohjeita varausten hallintaan, tilisi käyttämiseen ja moneen muuhun asiaan.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy