Jätä sisältö väliin
Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n sisältökäytäntö

  Kun julkaiset sisältöä Airbnb:llä, suostut noudattamaan tätä käytäntöä. Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa sisältöä kokonaan tai osittain, jos se loukkaa tätä käytäntöä, käyttöehtojamme, yhteisönormejamme tai arvostelukäytäntöämme, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan.

  Jos kyse on toistuvista tai vakavista väärinkäytöksistä, saatamme keskeyttää tai sulkea lopullisesti asianomaisen tilin tai tilit.

  Voit ilmoittaa sisällöstä suoraan tai ottaa meihin yhteyttä ja kertoa sisällöstä, joka vaikuttaa rikkovan tätä käytäntöä.

  Emme salli koskaan seuraavanlaista sisältöä Airbnb:llä:

  • puhtaasti mainontaa varten luotu tai muu kaupallinen sisältö, mukaan lukien yritysten logot, linkit tai yritysten nimet
  • roskaposti, ei-toivottu yhteydenotto tai sisältö, jota jaetaan toistuvasti ja häiritsevällä tavalla
  • sisältö, joka tukee tai mainostaa laitonta tai haitallista toimintaa tai on seksuaalisesti paljastavaa, väkivaltaista, yksityiskohtaista, uhkaavaa tai häiritsevää
  • syrjivä sisältö (lue lisätietoja syrjinnän vastaisesta käytännöstämme)
  • yritykset esiintyä toisena henkilönä, tilinomistajana tai yhteisönä, mukaan lukien Airbnb:n edustajana
  • sisältö, joka on laitonta tai joka loukkaa toisen henkilön tai yhteisön oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet ja yksityisyydensuoja
  • sisältö, joka sisältää toisen henkilön yksityisiä tai luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien sisältö, jonka perusteella paljastuu kohteen osoite.

  Seuraavat käytännön rikkomukset kohdistuvat tietyntyyppiseen sisältöön:

  Ilmoitusten otsikot

  • ilmoitusten otsikot, jotka sisältävät asiaankuulumatonta tietoa kohteen tyypistä, tyylistä tai elämyksestä
  • ilmoitusten otsikot, joissa on mukana symboleja tai emojeita.

  Ilmoitus- tai profiilisivut

  • ilmoitukset ja profiilit, joissa annetaan petollista, virheellistä, harhaanjohtavaa tai vilpillistä tietoa.

  Yhteisökeskus

  • sisältö, joka on asiaankuulumatonta, ei sisällä kysymystä eikä anna tietoa vastaukseksi kysymykseen, joka on esitetty osana laajempaa keskustelua
  • yhteisön jäsenten tahallinen ärsyttäminen tai heihin toistuvasti kohdistuva huomio.

  Arvostelut

  Lue lisätietoja Airbnb:n arvostelukäytännöstä ja miten Airbnb sovittelee arvosteluja koskevia kiistoja.

  • Arvostelut, jotka ovat puolueellisia ja joissa on merkkejä kiristyksestä/kannustimesta, eturistiriidoista tai suorasta kilpailusta, ovat kiellettyjä.
  • Arvostelu poistetaan, jos se ei sisällä oleellista tietoa majoittajasta tai elämysjärjestäjästä, vieraasta tai kohteesta tai elämyksestä. Myös suurelta osin epäoleelliset arvostelut voidaan poistaa, mutta vain jos muutoin oleellisen arvostelun ei odoteta antavan merkityksellistä tietoa, joka voi vaikuttaa yhteisön muiden jäsenten varauspäätöksiin.

  Yksilöidyt URL-osoitteet

  Saitko tarvitsemasi avun?