Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n arvostelujen sovittelumenettely

  Koska Airbnb-yhteisö ja -tuote kasvavat edelleen, pyrimme päivittämään tätä käytäntöä tarvittaessa varmistaaksemme, että arvostelut heijastavat majoittajiemme, elämysjärjestäjiemme ja vieraidemme rehellisiä ja ensi käden kokemuksia.

  Arvostelujen poistaminen

  Uskomme, että terve arvostelujärjestelmä antaa arvoa yhteisön vilpittömälle palautteelle ja suojelee sitä. Siksi suhtaudumme minkä tahansa arvostelun poistamiseen erittäin vakavasti. Voit lukea Airbnb:n arvostelukäytännön kokonaisuudessaan, mutta lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että arvostelu poistetaan, jos:

  Puolueellisuuden moderointi

  Yhteisömme hyötyy eniten arvosteluista, jotka antavat jäsenen kokemuksesta puolueettoman kuvan. Airbnb poistaa arvostelut, kun niissä näkyy sopimatonta puolueellisuutta esimerkiksi siksi, että arvostelija yrittää kiristää arvostelun kohteena olevaa henkilöä, hänellä on eturistiriita tai hän kilpailee arvostelun kohteena olevan henkilön kanssa.

  Kiristys tai kannustimien asettaminen

  Mikä tahansa pyrkimys painostaa arvostelujen avulla käyttäjää tekemään jotain, mitä hänellä ei ole velvollisuus tehdä, on arvostelujen väärinkäyttöä. Emme salli sitä.

  Airbnb:tä käyttävät ihmiset eivät saa sitoa positiivisia arvosteluja lupauksiin korvauksesta tai uhata negatiivisilla arvosteluilla, jos toivottua tulosta ei saavuteta. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilisi rajoittamiseen tai tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai lopullisesti.

  Tämä käytäntö kieltää

  • vieraita uhkaamasta käyttää arvosteluja tai arvioita pakottaakseen majoittajaa/elämysjärjestäjää antamaan hyvityksiä, lisäkorvauksen tai vastavuoroisen myönteisen arvostelun
  • majoittajia/elämysjärjestäjiä vaatimasta vierasta jättämään myönteisen arvostelun tai arvion tai korjaamaan arvostelua osittaista tai täydellistä hyvitystä tai vastavuoroista arvostelua vastaan. Majoittajat/elämysjärjestäjät eivät myöskään voi tarjota ilmaista majoittumista, elämystä tai alennettua hintaa, jos vieras korjaa olemassa olevaa arvostelua.
  • majoittajia/elämysjärjestäjiä tai vieraita pyytämästä jotakuta ryhtymään tiettyihin arvosteluun liittyviin toimiin vastineeksi kiistan ratkaisemisesta.

  Tämä käytäntö ei kiellä

  • vierasta ottamasta yhteyttä majoittajaan/elämysjärjestäjään, jolla on ongelma, ennen arvostelun jättämistä
  • majoittajaa/elämysjärjestäjää tai vierasta hakemasta hyvityksiä tai lisämaksua ja jättämästä arvostelua, jos arvostelua ei käytetä uhkana ratkaisun tuloksen muuttamiseksi
  • majoittajaa/elämysjärjestäjää pyytämästä vierasta jättämään rehellisen positiivisen arvostelun tai arvion, joka kuvastaa positiivista kokemusta
  • majoittajaa/elämysjärjestäjää tai vierasta korjaamasta arvostelua korjaamiselle asetettujen aikarajojen kuluessa.

  Tämän takia arvosteluja voidaan jättää varauksille, jotka edellyttävät Airbnb:n väliintuloa

  Kun varauksessa menee jokin vikaan, majoittajilla/elämysjärjestäjillä ja vierailla on kaksi vaihtoehtoa: he voivat pyytää korvausta (hyvitystä tai lisämaksua) ja he voivat myös jakaa kokemuksiaan julkisesti arvostelun yhteydessä. Jotta voidaan edistää oikeudenmukaista riitojenratkaisua ja puolueetonta arvostelujärjestelmää, majoittajien/elämysjärjestäjien ja vieraiden pitää voida käyttää molempia välineitä.

  Jos majoittajalla/elämysjärjestäjällä on esimerkiksi vieras, joka rikkoo talon sääntöjä, haluamme hänen jakavan kokemuksensa tulevien majoittajien/elämysjärjestäjien ja Airbnb:n kanssa arvostelun kautta. Lisäksi voi olla aikoja, jolloin vieras rikkoo talon sääntöjä JA majoittajan kohde on ollut likainen vieraiden saapuessa, joten emme halua kieltää yhtä osapuolta osallistumasta palauteprosessiin.

  Poistamme kuitenkin arvostelut tilanteissa, joissa voimme todeta, että toinen osapuoli on yrittänyt kiristää toista muuttamaan arvostelun sisältöä. Lisäksi, jos kiistan jälkeen jätetty arvostelu rikkoo jotain sisältökäytäntöämme, esimerkiksi sisältää syrjivää sisältöä tai väkivaltaisen uhkauksen, arvostelu poistetaan.

  Eturistiriita

  Poistamme arvostelut, jos on merkkejä siitä, että varaus tehtiin yksinomaan henkilön yleisarvion parantamiseksi tai jos epäilemme, että majoittumista ei koskaan tapahtunut.

  Väärennettyjen varausten hyväksyminen myönteisiä arvioita vastaan, toisen tilin käyttäminen arvostellaksesi itsesi tai oman kohteesi tai jonkin arvokkaan tarjoaminen myönteisiä arvioita vastaan ei ole sallittua. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilisi käytön rajoittamiseen, tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai lopullisesti.

  Kilpailijoiden arvostelut

  Kilpailijoiden, esimerkiksi kilpailevien yritysten, kohteiden tai elämysten, kirjoittamat arvostelut, joiden tarkoituksena on estää muita varaamasta kyseisiä kohteita tai elämyksiä tai ohjata liiketoimintaa muihin kohteisiin tai elämyksiin, eivät ole sallittuja. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilisi käytön rajoittamiseen, tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai lopullisesti.

  Oleellisuuden moderointi

  Arvostelut antavat yhteisön jäsenille tietoja ja oivalluksia, joiden avulla he voivat tehdä parempia varauspäätöksiä. Arvosteluista on eniten apua, kun arvostelijat kertovat tarkasti kokemuksistaan ja antavat rehellisiä mielipiteitään.

  Kun arvostelun sisältö ei liity majoittajan/elämysjärjestäjän tai vieraan kokemuksiin tai keskittyy seikkoihin, joihin arvosteltava ei voi vaikuttaa, moderointitiimimme punnitsee arvostelun oleellisuutta sen perusteella, onko arvostelussa

  1. otettu huomioon arvostelijan kokemus ja henkilökohtainen näkökulma
  2. onko arvostelusta apua muille Airbnb-yhteisön jäsenille antaako arvostelu sellaista oleellista tietoa majoittajasta, elämysjärjestäjästä, vieraasta, kohteesta tai elämyksestä, joka auttaa muita tekemään perusteltuja varauspäätöksiä.

  Arvostelu poistetaan, jos Airbnb katsoo, että se ei sisällä oleellista tietoa majoittajasta, elämysjärjestäjästä, vieraasta, kohteesta tai elämyksestä. Myös suurelta osin epäoleelliset arvostelut voidaan poistaa, mutta vain jos muutoin oleellisen arvostelun ei odoteta antavan merkityksellistä tietoa yhteisön muiden jäsenten varauspäätöksiin.

  Esimerkkejä siitä, mikä on tai ei ole rikkomus oleellisuuden vuoksi

  Epäoleellista: "Älä luota tämän kaupungin taksinkuljettajiin, he ajavat huonoja reittejä!"
  Oleellista
  : "Älä luota tämän kaupungin taksinkuljettajiin, he ajavat huonoja reittejä! Kaiken tämän lisäksi saavuin tähän kohteeseen ja se oli täysin ränsistynyt, eikä majoittaja koskaan vastannut huolenaiheisiini"

  Epäolennainen: "Tämä vieras valehteli. Hän ei voi olla oikea lääkäri."
  Olennaista
  : "Vieras saapui myöhässä sisäänkirjautumiseen ja sitten huusi minulle, koska en herännyt riittävän nopeasti päästääkseni häntä sisään. Hän oli töykeä ja ärsyyntyi helposti koko varauksen ajan. En haluaisi olla hänen potilaanaan."

  Peruutettujen varausten moderointi

  Airbnb sallii arvostelut kaikista sisäänkirjautumispäivänä klo 24.00 jälkeen peruutetuista varauksista. Teemme tämän kerätäksemme palautetta matkakokemuksen tärkeimmistä hetkistä, koskipa se sitten viestintää, talon sääntöjen rikkomista, kohteeseen liittyviä ongelmia sisäänkirjautumishetkellä jne.

  Jos päätät jättää arvostelun peruutetusta varauksesta, pyydämme sinua pitäytymään palautteessasi omiin kokemuksiisi. Arvostelu poistetaan, jos Airbnb voi vahvistaa, että se jätettiin peruutetun varauksen takia ja että se sisältää yhteisöllemme epäoleellista tietoa (esim. turhautumista lennon peruuttamiseen).

  Saitko tarvitsemasi avun?