Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Tutustu Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäseniin

  Tutustu Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäseniin

  Nämä 17 majoittajaa, jotka toimivat 14 maassa, auttavat muovaamaan Airbnb:n tulevaisuutta.
  Kirjoittanut Catherine Powell 16. jouluk. 2020
  3 min video
  Päivitetty 8. tammik. 2021

  Kohokohdat

  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet edustavat monipuolisesti majoittajayhteisöä

  • Jäsenten valintaan vaikutti se, miten innostuneita he ovat majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä, miten hyvin he ovat osallistuneet ja sitoutuneet yhteisöön ja miten hyviä he ovat toiminnassaan

  • Neuvosto perustettiin, jotta se voisi tuoda esiin majoittajien ja elämysjärjestäjien etuja ja pitää yhteisön ajan tasalla

  Hei kaikki,

  olen Airbnb:n majoitus- ja elämysjohtaja Catherine ja minulla on teille uusi viikkokatsaus. Jos haluat tutustua aiempiin katsauksiin, löydät ne täältä.

  Tänään minulla on ilo esitellä teille uuden majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet. Nyt kun olemme keskittäneet liiketoimintaamme uudelleen majoittajien ja elämysjärjestäjien ympärille, olemme asettaneet kumppanuutemme heidän kanssaan etusijalle.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston on tarkoitus tuoda majoittajien ja elämysjärjestäjien ääni kuuluviin, kun rakennamme yhteisömme tulevaisuutta. Valitsimme 17 jäsentä 14 maasta ja viideltä mantereelta. He ovat monipuolinen joukko sitoutuneita ja poikkeuksellisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä ja tuovat maailmanlaajuisen majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön näkökulman Airbnb:n suunnitteluun ja päätöksentekoon vuonna 2021.

  Neuvoston jäsenet esittäytyvät yllä olevalla videolla johdantoni jälkeen, ja saat käsityksen siitä, millaisia he ovat ja mikä heitä innostaa. Voit myös lukea täältä lisätietoja majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostosta ja kunkin jäsenen lyhyet esittelyt.

  Miten valitsitte majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston?
  Yhteisöjohtaja-ohjelmasta valittiin monipuolinen joukko sellaisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä, jotka ovat olleet aktiivisia yhteisökeskuksessamme ja panostaneet yhteisöön.

  Valikoitu joukko yrityksen sisäisiä majoittajien ja elämysjärjestäjien puolestapuhujia, kuten kaikki kolme perustajaa, yhteisötiimimme jäsenet ja minä, valitsi toimintansa aloittavan neuvoston jäsenet. Saimme iloksemme tutustua satoihin profiileihin eri puolilta maailmaa ja tähtäsimme mahdollisimman monipuoliseen edustukseen maantieteen, etnisyyden, sukupuolen ja kohteen tyypin mukaan.

  Kertoisitteko lisää neuvoston jäsenten valintakriteereistä?
  Valitsimme neuvoston 17 ensimmäistä jäsentä näiden neljän tärkeän seikan perusteella:

  • He suhtautuvat intohimoisesti toimintaansa ja yhteisöönsä. Majoittaminen tai elämysten järjestäminen on olennainen osa heitä ja heidän elämäntyyliään.
  • He ovat panostaneet majoittajien ja elämysjärjestäjien yhteisöön. He kokoavat paikallisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä yhteen ja johtavat heitä, opastavat tulokkaita tai puhuvat paikallisten majoittajien ja elämysjärjestäjien puolesta.
  • He tarjoavat vieraille poikkeuksellisia kokemuksia. Heillä on ollut yhteensä yli 15 000 vierasta, yhteensä 86 vuoden kokemus majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä ja heidän tähtiarvionsa on ollut keskimäärin 4,9. Vieraiden asettaminen etusijalle ja ikimuistoisten kokemusten luominen käy heiltä luonnostaan.
  • He ovat osoittaneet haluavansa luoda entistä paremman tulevaisuuden kaikille majoittajille ja elämysjärjestäjille. He ymmärtävät, että vahva majoittajayhteisö on tärkeä. Heitä ei motivoi pelkästään oma menestys vaan myös koko yhteisön menestys.

  Mihin majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto voi vaikuttaa?
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto voi vaikuttaa yhteisön käytäntöihin, uusiin ohjelmiin sekä uusiin ominaisuuksiin ja työkaluihin, jotka auttavat majoittajia menestymään. Lisäksi he auttavat ratkaisemaan, miten Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjärahaston varoja käytetään.

  Neuvosto tapaa Airbnb:n johtajia kuukausittain tuodakseen majoittajayhteisön äänen ja ideat kuuluviin.

  Mitä voin odottaa majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostolta ja mistä saan uusimmat kuulumiset?
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa tammikuusta 2021 alkaen. Neuvoston jäsenet kertovat jokaisen kokouksen jälkeen keskeisistä käsitellyistä aiheista, jotta majoittajayhteisö pysyy ajan tasalla edistymisestä ja päätöksistä.

  Majoittajan uutiskirjeessä kerrotaan tietoja kuukausittain, ja lisäksi yhteisökeskuksessa tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus antaa palautetta ja käydä keskustelua. Jos et vielä saa majoittajan uutiskirjettä, voit tilata sen sähköpostiisi kohdasta Kampanjat ja vinkit.

  Kuinka kauan majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenyys kestää?
  Nämä 17 jäsentä toimivat majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostossa yhden vuoden ajan. Käymme jo hyviä keskusteluja siitä, millainen valintaprosessi voisi olla seuraavana vuonna ja myöhemmin, ja otamme mielellämme vastaan palautetta.

  Miten voin kertoa ideoitani majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostolle?
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto pyrkii parhaillaan löytämään hyvän tavan, jolla majoittajayhteisö voi kertoa ideoistaan ja antaa palautetta.

  Ennen kuin sopiva keino löytyy, voit osallistua keskusteluun yhteisökeskuksessa, jossa neuvoston uudet jäsenet vastaavat minun ja yhteisöjohtajien lisäksi majoittajien ja elämysjärjestäjien tärkeisiin kysymyksiin. Jatkathan kirjoittamista ja julkaisemista! Minut voi aina merkitä julkaisuun suoraan tägillä @Catherine-Powell.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet edustavat monipuolisesti majoittajayhteisöä

  • Jäsenten valintaan vaikutti se, miten innostuneita he ovat majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä, miten hyvin he ovat osallistuneet ja sitoutuneet yhteisöön ja miten hyviä he ovat toiminnassaan

  • Neuvosto perustettiin, jotta se voisi tuoda esiin majoittajien ja elämysjärjestäjien etuja ja pitää yhteisön ajan tasalla

  Catherine Powell
  16. jouluk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?