Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Vastauksia uusia siivousohjeita koskeviin tavallisimpiin kysymyksiin

  Vastauksia uusia siivousohjeita koskeviin tavallisimpiin kysymyksiin

  Tässä sinulle hyödyllisiä tietoja asiantuntijoiden avulla kootuista siivousohjeista.
  Kirjoittanut Airbnb 24. huhtik. 2020
  Lukemiseen kuluu 5 min
  Päivitetty 15. heinäk. 2020

  Kohokohdat

  Puhtaus on nyt entistä tärkeämpää vieraille aina käyttämistäsi tarvikkeista ylimääräisiin vaiheisiin siivoamisessa. He haluavat tietää, mitä teet pitääksesi heidät turvassa. Eivätkä he ole ainoita. Viranomaiset ja poliittiset päättäjät kiinnittävät siivouskäytäntöihin enemmän huomiota kuin koskaan aikaisemmin pyrkiessään suojelemaan yhteisöjään, kun majoitusyritykset taas avautuvat ja matkustaminen jatkuu.

  On ymmärrettävää, että monet majoittajista ovat pyytäneet lisää opastusta tilojensa siivoamiseen ja puhdistamiseen. Siivoaminen on ollut yksi suosituimmista aiheista viimeaikaisissa tilaisuuksissamme, joissa olemme kuunnelleet eri puolilla maailmaa toimivia majoittajia, ja siivousvinkit ovat edelleen suosittu aihe yhteisökeskuksen keskusteluissa ja tietopankissamme.

  Meillä on ilo kertoa, että otamme käyttöön uuden tehostetun siivouksen ohjelman, joka auttaa majoittajia siivoamaan tehokkaammin COVID-19:n aikana ja myös sen jälkeen. Kehitimme siivousohjeet tohtori Vivek Murthyn, Yhdysvaltain armeijan entisen ylilääkärin, opastuksella. Hyödynsimme myös tietoja järjestöiltä, jotka ovat olleet mukana luomassa puhtautta koskevia kriteerejä majoittamiseen ja sairaalahygieniaan. Tehostetun siivouksen ohjelmaan on sisällytetty myös Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) suositukset.

  Tiedämme, että sinulla saattaa olla kysyttävää uudesta ohjelmasta, ja vastaamme täällä parhaamme mukaan kysymyksiisi.

  Mitä siivousohjeet tarkoittavat majoittajille?
  Majoittajilla on käytössään uudet vaiheittaiset siivousohjeet, jotka kattavat suositellut tarvikkeet, puhdistustekniikat, huonekohtaiset ohjeet ja paljon muuta. Majoittajat voivat sitoutua siivousohjelmaan ja kertoa vieraille suostuvansa noudattamaan uusia ohjeita. Toivomme voivamme vähentää siivoukseen liittyvää arvailua, jotta voit suojella itseäsi ja vieraitasi.

  Milloin siivousohjeet ovat saatavilla alueellani?
  Otimme käyttöön tehostetun siivouksen ohjelman Yhdysvalloissa toimiville majoittajille kesäkuun alussa ja aloimme ottaa sitä käyttöön muissa maissa ja muilla alueilla pian tämän jälkeen. Haluamme näiden ohjeiden olevan mahdollisimman hyödyllisiä majoittajille eri puolilla maailmaa, joten mukautamme joitakin ohjeita ja suosituksia vastaamaan kunkin alueen erityistarpeita. Se vie hieman aikaa, mutta toivomme, että ohjeet ovat pian saatavilla useimmilla alueilla, joilla majoittajamme toimivat.

  Missä voin tutustua uusiin tietoihin?
  Kun siivousohjeet ovat saatavilla alueellasi, voit ladata Airbnb:n siivousoppaan. Tiedot siivousohjelmasta, mukaan lukien yleiskatsaus viisivaiheisesta siivouksesta, varastoitavien tarvikkeiden luettelo ja pikaopas, ovat majoittajien saatavilla tietopankissa osoitteessa Airbnb.com/cleaningresources.

  Miten Airbnb auttaa minua tutustumaan näihin uusiin siivousohjeisiin?
  Tiedämme, että oppaassa on paljon tietoa, joten osana majoittajien perehdyttämistä tähän uuteen ohjelmaan olemme koonneet yhteenvedon siivousohjeiden jokaisesta vaiheesta siivouksen yleiskatsaukseen. Pyydämme kaikkia majoittajia lukemaan kyseisen yleiskatsauksen ja tekemään lyhyen testin osoittaakseen ymmärtävänsä siivousohjeet. Ei haittaa, jos opettelet vielä siivoamista – voit tarkistaa oikeat menettelytavat siivousoppaasta matkan varrella.

  Tein testin. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
  Majoittajat, jotka ovat tehneet testin ja joilla on kelpuutettuja kohteita, voivat valita sitoutua noudattamaan siivousohjelmaa. He saavat erityisen merkinnän ilmoitukseensa, ja näin vieraat tietävät, että majoittaja on sitoutunut noudattamaan tiukempia kriteerejä siivoamisessa.

  Miten vieraat tietävät, että olen sitoutunut siivousohjeiden noudattamiseen?
  Majoittajat, jotka noudattavat siivousohjeita, saavat siitä erityisen merkinnän ilmoitussivulleen, jotta vieraat tietävät majoittajan sitoutuneen noudattamaan tiukempia siivous- ja puhdistusmenettelyjä. Sinun on hyvä tietää nämä asiat ilmoitukseen tulevasta merkinnästä:

  • Majoittajien, jotka haluavat saada merkinnän ilmoitukseensa, täytyy tehdä testi ja sitoutua siivousohjelmaan.
  • Jaettujen huoneiden ja hotellihuoneiden majoittajat eivät voi tällä hetkellä sitoutua tai saada merkintää ilmoituksiinsa. Kehotamme kuitenkin kaikkia majoittajia noudattamaan ohjelmassa esitettyjä suosituksia.
  • Yksityisiä huoneita vuokraavien majoittajien täytyy noudattaa lisäohjeita sitoutuakseen siivousohjelmaan ja saadakseen merkinnän ilmoitukseensa
  • Majoittajat, joiden keskimääräinen arvio puhtaudesta on alle 4 tähteä, voivat sitoutua siivousohjelmaan, mutta he eivät saa erityistä merkintää ilmoitukseensa, ennen kuin heidän puhtaudesta saamansa arvio paranee (mikä tarkoittaa, että he saavat vähintään kolme uutta arvostelua, joissa puhtaudesta on annettu 5 tähteä)
  • Kun olet sitoutunut siivousohjelmaan, merkinnän näkymiseen ilmoitussivullasi voi mennä useita päiviä.

  Miten Airbnb vahvistaa, että majoittajat noudattavat siivousohjeita?
  Osallistumisesta kiinnostuneita majoittajia pyydetään vahvistamaan, että he noudattavat siivousohjeissa annettuja erityisiä neuvoja. Arvostelujärjestelmämme tarjoaa lisää tarkistuskeinoja: vieraat voivat ilmoittaa arvosteluissaan, jos majoittaja ei noudata siivousohjeita.

  Mitä jos vieras ilmoittaa majoittajasta, joka on sitoutunut siivousohjelmaan, mutta ei noudata sen kriteerejä?
  Uskomme, että useimmat ongelmat voidaan ratkaista opastamalla ja tukemalla majoittajia. Siivouskriteerien toistuva tai selvä noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että majoittaja menettää merkinnän ilmoituksestaan ja saa muita lisäseurauksia.

  Jos sitoudun siivousohjeiden noudattamiseen, siivoamisesta aiheutuu entistä enemmän kuluja. Miten maksan ne?
  Majoittajana sinulla on mahdollisuus lisätä kohteeseesi siivousmaksu, jonka suuruuden päätät kokonaan itse. Siivousmaksun lisääminen tai olemassa olevan maksun korottaminen voi auttaa sinua kattamaan siivousohjeiden noudattamisesta syntyvät lisäkustannukset.

  Vuokraan yksityistä huonetta. Voinko osallistua?
  Kyllä, yksityisen huoneen majoittajat voivat sitoutua käytäntöön ja saada siitä erityisen merkinnän ilmoitukseensa. Tiedämme, että majoittajilla, joilla on yhteisiä tiloja, on ainutlaatuisia haasteita siivouksessa ja sosiaalisen etäisyyden säilyttämisessä, joten olemme lisänneet uusia ohjeita siivousohjelmaan.

  Palkkasin ammattisiivoojan. Voinko silti osallistua?
  Kyllä, kunhan olet antanut ohjeet siivoojallesi ja hän on suostunut noudattamaan vaatimuksia. Sinun pitää hyväksyä jokainen vaihe siivoojasi puolesta ja ottaa vastuu siitä, että hän noudattaa ohjeita.

  Jos sitoudun siivousohjelmaan, pitääkö minun jättää aikaa varausten välille?
  Huomaa, että sitoutumalla siivousohjelmaan sitoudut noudattamaan paikallisia lakeja. Tähän kuuluu asiaankuuluvan viranomaisen antamien mahdollisten ylimääräisten turvallisuus- tai siivousohjeiden noudattaminen, kuten kuinka kauan sinun pitää odottaa ennen kohteeseen menemistä. Siivousopas sisältää kohteesi sijaintipaikan mukaan ohjeita siitä, kuinka kauan sinun pitää odottaa ennen kohteeseen menemistä jokaisen majoittumisen jälkeen. Jos haluat jättää aikaa varausten välille, voit tehdä sen asetuksissasi. Ylimääräisen ajan jättäminen majoittumisten välille vähentää mikrobeille altistumisen riskiä sekä antaa sinulle myös enemmän aikaa siivota tilasi jokaisen vieraan jälkeen ja valmistella sen seuraavaa vierasta varten.

  Entä jos majoittaja ilmoittaa kohteensa toisessa palvelussa? Miten varmistatte, että hän jättää sielläkin aikaa varausten välille?
  Airbnb rakentuu luottamukselle, joten odotamme ohjelmaan osallistuvien majoittajien toimivan ilmoittamallaan tavalla ja sitoutuvan ohjelman sääntöihin. Päivitämme parhaillaan käytäntö- ja täytäntöönpanokriteerejämme ja saatamme lopulta ottaa tässä ohjelmassa käyttöön järjestelmän, joka valvoo useaan palveluun ilmoitettuja kohteita.

  Olen Airbnb-elämyksen järjestäjä. Onko teillä siivousohjeita myös minulle?
  Kyllä. Niille elämysjärjestäjille, jotka toimivat maissa tai alueilla, joissa lähielämysten järjestäminen on alkanut uudelleen, olemme koonneet seuraavat siivousohjeet ja terveys- ja turvallisuussuositukset ja -vaatimukset. Mukana on myös lisäohjeita erityisesti ruoka- ja juomaelämysten järjestäjille.

  Terveys- ja turvallisuusohjeet Airbnb:n majoittajille, elämysjärjestäjille ja vieraille
  Olemme luoneet terveys- ja turvallisuusohjeet majoittajille, elämysjärjestäjille ja vieraille COVID-19-pandemian ajaksi. Ohjeet

  • Käytä yleisissä tiloissa aina suojavarusteita, kuten kasvomaskia tai kasvosuojusta
  • Pese kätesi usein ja vältä koko ajan kasvojesi koskettamista
  • Älä matkusta tai majoita, jos olet äskettäin altistunut COVID-19:lle tai sinulla on taudinoireita

  Lisätietoja saat terveys- ja turvallisuusohjeista, jotka on tarkoitettu majoittajille, elämysjärjestäjille ja vieraille. Muista noudattaa asiaankuuluvia paikallisia vaatimuksia

  Miten pysyn ajan tasalla paikallisista laeista ja ohjeista?
  Tilanne kehittyy edelleen, ja tietyt suositukset (kuten kuinka kauan odottaa ennen kohteeseen menemistä) voivat vaihdella sen mukaan, missä majoitat. Lisää kirjanmerkkeihisi tämä apukeskuksen artikkeli saadaksesi lisätietoja alueesi siivousohjeista.

  Toivottavasti näistä tiedoista on hyötyä, kun tarkistat siivousrutiinisi. Kiitos jälleen kerran siitä, että olet osa Airbnb-yhteisöä.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  Airbnb
  24. huhtik. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?