Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Vastauksia uusia siivousohjeita koskeviin tavallisimpiin kysymyksiin
  Tämä sisältö ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se on toistaiseksi saatavilla lähimmällä mahdollisella kielellä.

  Vastauksia uusia siivousohjeita koskeviin tavallisimpiin kysymyksiin

  Tässä sinulle hyödyllisiä tietoja asiantuntijoiden avulla kootuista siivousohjeista.
  Kirjoittanut Airbnb 24. huhtikuuta 2020
  Lukemiseen kuluu 5 min
  Päivitetty 9. heinäkuuta 2020

  Kohokohdat

  • Asiantuntijoiden avulla laaditut vaiheittaiset siivousohjeet ovat nyt saatavilla

  • Majoittajat, jotka sitoutuvat noudattamaan uusia ohjeita, saavat siitä erityisen merkinnän ilmoituksiinsa

  • Majoittajille, jotka eivät voi sitoutua siivousohjeisiin, tarjoamme mahdollisuuden jättää 72 tuntia majoittumisten välille

  Puhtaus on nyt entistä tärkeämpää vieraille aina käyttämistäsi tarvikkeista ylimääräisiin vaiheisiin siivoamisessa. He haluavat tietää, mitä teet pitääksesi heidät turvassa. Eivätkä he ole ainoita. Viranomaiset ja poliittiset päättäjät kiinnittävät siivouskäytäntöihin enemmän huomiota kuin koskaan aikaisemmin pyrkiessään suojelemaan yhteisöjään, kun majoitusyritykset taas avautuvat ja matkustaminen jatkuu.

  On ymmärrettävää, että monet majoittajista ovat pyytäneet lisää opastusta tilojensa siivoamiseen ja puhdistamiseen. Siivoaminen on ollut yksi suosituimmista aiheista viimeaikaisissa tilaisuuksissamme, joissa olemme kuunnelleet eri puolilla maailmaa toimivia majoittajia, ja siivousvinkit ovat edelleen suosittu aihe yhteisökeskuksen keskusteluissa ja tietopankissamme.

  Meillä on ilo kertoa, että otamme käyttöön uuden tehostetun siivouksen ohjelman, joka auttaa majoittajia siivoamaan tehokkaammin COVID-19:n aikana ja myös sen jälkeen. Kehitimme siivousohjeet tohtori Vivek Murthyn, Yhdysvaltain armeijan entisen ylilääkärin, opastuksella. Hyödynsimme myös tietoja järjestöiltä, jotka ovat olleet mukana luomassa puhtautta koskevia kriteerejä majoittamiseen ja sairaalahygieniaan. Tehostetun siivouksen ohjelmaan on sisällytetty myös Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) suositukset.

  Tiedämme, että sinulla saattaa olla kysyttävää uudesta ohjelmasta, ja vastaamme täällä parhaamme mukaan kysymyksiisi.

  Mitä siivousohjeet tarkoittavat majoittajille?
  Majoittajilla on käytössään uudet vaiheittaiset siivousohjeet, jotka kattavat suositellut tarvikkeet, puhdistustekniikat, huonekohtaiset ohjeet ja paljon muuta. Majoittajat voivat sitoutua siivousohjelmaan ja kertoa vieraille suostuvansa noudattamaan uusia ohjeita. Toivomme voivamme vähentää siivoukseen liittyvää arvailua, jotta voit suojella itseäsi ja vieraitasi.

  Milloin siivousohjeet ovat saatavilla alueellani?
  Otimme käyttöön tehostetun siivouksen ohjelman Yhdysvalloissa toimiville majoittajille kesäkuun alussa ja aloimme ottaa sitä käyttöön muissa maissa ja muilla alueilla pian tämän jälkeen. Haluamme näiden ohjeiden olevan mahdollisimman hyödyllisiä majoittajille eri puolilla maailmaa, joten mukautamme joitakin ohjeita ja suosituksia vastaamaan kunkin alueen erityistarpeita. Se vie hieman aikaa, mutta toivomme, että ohjeet ovat pian saatavilla useimmilla alueilla, joilla majoittajamme toimivat.

  Missä voin tutustua uusiin tietoihin?
  Kun siivousohjeet ovat saatavilla alueellasi, voit ladata Airbnb:n siivousoppaan. Tiedot siivousohjelmasta, mukaan lukien yleiskatsaus viisivaiheisesta siivouksesta, varastoitavien tarvikkeiden luettelo ja pikaopas, ovat majoittajien saatavilla tietopankissa osoitteessa Airbnb.com/cleaningresources.

  Miten Airbnb auttaa minua tutustumaan näihin uusiin siivousohjeisiin?
  Tiedämme, että oppaassa on paljon tietoa, joten osana majoittajien perehdyttämistä tähän uuteen ohjelmaan olemme koonneet yhteenvedon siivousohjeiden jokaisesta vaiheesta siivouksen yleiskatsaukseen. Pyydämme kaikkia majoittajia lukemaan kyseisen yleiskatsauksen ja tekemään lyhyen testin osoittaakseen ymmärtävänsä siivousohjeet. Ei haittaa, jos opettelet vielä siivoamista – voit tarkistaa oikeat menettelytavat siivousoppaasta matkan varrella.

  Tein testin. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
  Majoittajat, jotka ovat tehneet testin ja joilla on kelpuutettuja kohteita, voivat valita sitoutua noudattamaan siivousohjelmaa. He saavat erityisen merkinnän ilmoitukseensa, ja näin vieraat tietävät, että majoittaja on sitoutunut noudattamaan tiukempia kriteerejä siivoamisessa.

  Miten vieraat tietävät, että olen sitoutunut siivousohjeiden noudattamiseen?
  Majoittajat, jotka noudattavat siivousohjeita, saavat siitä erityisen merkinnän ilmoitussivulleen, jotta vieraat tietävät majoittajan sitoutuneen noudattamaan tiukempia siivous- ja puhdistusmenettelyjä. Sinun on hyvä tietää muutamia asioita merkinnästä ilmoituksessa:

  • Majoittajien, jotka haluavat saada merkinnän ilmoitukseensa, pitää tehdä testi ja sitoutua siivousohjelmaan.
  • Yksityisiä ja jaettuja huoneita esitteleviin ilmoituksiin ei voi tällä hetkellä saada merkintää siivousohjeiden noudattamisesta. Pyrimme löytämään tapoja korostaa yksityisiä ja jaettuja huoneita vuokraavia majoittajia, jotka ovat sitoutuneet tehostetun siivouksen kriteereihin, joten seuraa tilannetta.
  • Majoittajat, joiden keskimääräinen arvio puhtaudesta on alle 4 tähteä, voivat sitoutua siivousohjelmaan, mutta he eivät saa erityistä merkintää ilmoitukseensa, ennen kuin heidän puhtaudesta saamansa arvio paranee (mikä tarkoittaa, että he saavat vähintään kolme uutta arvostelua, joissa puhtaudesta on annettu 5 tähteä)
  • Kun olet sitoutunut siivousohjelmaan, merkinnän näkymiseen ilmoitussivullasi voi mennä useita päiviä.

  Miten Airbnb vahvistaa, että majoittajat noudattavat siivousohjeita?
  Osallistumisesta kiinnostuneita majoittajia pyydetään vahvistamaan, että he noudattavat siivousohjeissa annettuja erityisiä neuvoja. Arvostelujärjestelmämme tarjoaa lisää tarkistuskeinoja: vieraat voivat ilmoittaa arvosteluissaan, jos majoittaja ei noudata siivousohjeita.

  Mitä jos vieras ilmoittaa majoittajasta, joka on sitoutunut siivousohjelmaan, mutta ei noudata sen kriteerejä?
  Uskomme, että useimmat ongelmat voidaan ratkaista opastamalla ja tukemalla majoittajia. Siivouskriteerien toistuva tai selvä noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että majoittaja menettää merkinnän ilmoituksestaan ja saa muita lisäseurauksia.

  Jos sitoudun siivousohjeiden noudattamiseen, siivoamisesta aiheutuu entistä enemmän kuluja. Miten maksan ne?
  Majoittajana sinulla on mahdollisuus lisätä kohteeseesi siivousmaksu, jonka suuruuden päätät kokonaan itse. Siivousmaksun lisääminen tai olemassa olevan maksun korottaminen voi auttaa kattamaan siivousohjelman noudattamisesta syntyvät lisäkustannukset.

  Palkkasin ammattisiivoojan. Voinko silti osallistua?
  Kyllä, kunhan olet antanut siivousohjeet siivoojallesi ja hän on suostunut noudattamaan kriteerejä. Sinun pitää hyväksyä jokainen vaihe siivoojasi puolesta ja ottaa vastuu siitä, että hän noudattaa ohjeita.

  En ole varma, voinko sitoutua siivousohjelmaan. Mitä muuta voin tehdä, jotta vieraat tuntisivat olonsa mukavammaksi kohteessani?
  Kehotamme kaikkia majoittajia noudattamaan uusia kriteerejä, mutta ymmärrämme, että jotkut eivät voi noudattaa kaikkia siivousohjeissa mainittuja vaiheita. Joitain tarvittavia siivoustuotteita voi esimerkiksi olla vaikea saada joissakin yhteisöissä.

  Tämän takia tarjoamme majoittajille toisen vaihtoehdon rauhoittaa vieraiden mieltä. Olemme luoneet uuden työkalun, jonka ansiosta majoittumisten välille on helpompi jättää vapaata aikaa. Jos otat työkalun käyttöön, asetamme majoittumisten välille automaattisesti 72 tunnin eston. 72 tuntiin varausten välillä on päädytty yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, ja kyseinen aika vähentää riskiä altistua koronaviruksille, jotka voivat säilyä sekä ilmassa että pinnoilla. Kuten siivousohjeiden kohdalla, vieraat voivat helposti tunnistaa majoittajat, joiden kohteissa varausten välille jätetään aikaa. Muistathan, että majoittajan pitäisi tehdä perusteellinen siivous jokaisen vieraan jälkeen 72 tunnin varausvälistä huolimatta.

  Haluan jättää varausten välille 72 tuntia aikaa, mutta minulla on jo varauksia, joiden väliin jäävä aika on lyhyempi. Mitä niille tapahtuu?
  Emme halua uuden ohjelman vaikuttavan nykyisiin varauksiisi, joten jos sinulla on tulevia majoittumisia, joiden välille jäävä aika on alle 72 tuntia, sinun pitää odottaa, kunnes nämä varaukset ovat päättyneet, ennen kuin voit liittyä ohjelmaan. Sillä välin voit jo noudattaa uusia siivousohjeita ja kertoa vieraille ylimääräisestä vaivannäöstäsi.

  Pitääkö varausten välille jättää aikaa, jos sitoudun siivousohjelmaan?
  Huomaa, että sitoutumalla siivousohjelmaan sitoudut noudattamaan paikallisia lakeja. Tähän kuuluu asiaankuuluvan viranomaisen antamien mahdollisten ylimääräisten turvallisuus- tai siivousohjeiden noudattaminen, kuten kuinka kauan sinun pitää odottaa ennen kohteeseen menemistä. Kohteesi sijaintipaikan mukaan siivousopas sisältää ohjeita siitä, kuinka kauan sinun pitää odottaa jokaisen majoittumisen jälkeen ennen kuin menet kohteeseen.

  Entä jos majoittaja ilmoittaa kohteensa toisessa palvelussa? Miten varmistatte, että hän jättää sielläkin aikaa varausten välille?
  Airbnb rakentuu luottamukselle, joten odotamme ohjelmaan osallistuvien majoittajien toimivan ilmoittamallaan tavalla ja sitoutuvan ohjelman sääntöihin. Päivitämme parhaillaan käytäntöjen ja toteutustapojen kriteerejä ja saatamme ottaa käyttöön järjestelmän valvoaksemme tässä ohjelmassa olevia kohteita, jotka on ilmoitettu useassa palvelussa.

  Miksi yksityistä tai jaettua huonetta vuokraavat majoittajat eivät voi osallistua ohjelmaan?
  Uudessa siivousohjelmassa kannustetaan noudattamaan jonkinasteista fyysistä etäisyyttä. Koska tämä on vaikeaa jaetussa kohteessa, yksityisiä ja jaettuja huoneita vuokraavat eivät voi tällä hetkellä saada merkintää siivousohjeiden noudattamisesta ilmoitukseensa eivätkä osallistua ohjelmaan, jossa jätetään aikaa varausten välille. Yksityistä huonetta vuokraavat majoittajat voivat kuitenkin tutustua siivousohjeisiin ja halutessaan noudattaa niitä siivousrutiineissaan. Pyrimme löytämään tapoja korostaa yksityisiä ja jaettuja huoneita vuokraavia majoittajia, jotka ovat sitoutuneet tehostetun siivouksen kriteereihin.

  Olen Airbnb-elämyksen järjestäjä. Onko teillä siivousohjeita myös minulle?
  Kyllä. Henkilöille, jotka järjestävät lähielämyksiä maissa tai alueilla, joilla se on jälleen sallittua, olemme koonneet siivousohjeet ja tietoja heitä koskevista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

  Miten pysyn ajan tasalla paikallisista laeista ja ohjeista?
  Tilanne kehittyy edelleen, ja tietyt suositukset (kuten kuinka kauan odottaa ennen kohteeseen menemistä) voivat vaihdella sen mukaan, missä majoitat. Lisää kirjanmerkkeihisi tämä apukeskuksen artikkeli saadaksesi ajantasaiset tiedot alueesi siivousohjeista.

  Toivottavasti näistä tiedoista on hyötyä, kun tarkistat siivousrutiinisi. Kiitos jälleen kerran siitä, että olet osa Airbnb-yhteisöä.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Asiantuntijoiden avulla laaditut vaiheittaiset siivousohjeet ovat nyt saatavilla

  • Majoittajat, jotka sitoutuvat noudattamaan uusia ohjeita, saavat siitä erityisen merkinnän ilmoituksiinsa

  • Majoittajille, jotka eivät voi sitoutua siivousohjeisiin, tarjoamme mahdollisuuden jättää 72 tuntia majoittumisten välille

  Airbnb
  24. huhtikuuta 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?