Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Osallistavan vieraanvaraisuuden harjoittaminen ja ennakkoluulojen torjunta

  Asiantuntijat esittelevät hyödyllisiä strategioita ja tarjoavat opastusta majoittajille.
  Kirjoittanut Airbnb 26. jouluk. 2019
  Lukemiseen kuluu 10 min
  Päivitetty 14. kesäk. 2022

  Kohokohdat

  • Ennakkoluulot ovat pääosin alitajuntaisia

  • Käytä potentiaalisten vieraiden arvioinnissa objektiivisia kriteereitä.

  • Toimi puhumalla ja käyttämällä samoja kriteerejä kaikkiin ihmisiin

  Airbnb uskoo, että matkailu voi edistää ihmisten välistä yhteyttä ja rakentaa avoimempaa ja syrjimätöntä maailmaa. Syrjintä on merkittävä este tällaiselle yhteydelle, minkä vuoksi on niin tärkeää puuttua asiaan.

  Auttaakseen majoittajia ja vieraita ymmärtämään syrjintää ja sitä aiheuttavia ennakkoluuloja, Airbnb ryhtyi yhteistyöhön tunnettujen sosiaalipsykologien Harvardin yliopiston tohtori Robert W. Livingstonin ja Lawrencen yliopiston tohtori Peter Glickin kanssa. Tässä artikkelissa esitetyt ohjeet ja parhaat käytännöt on laadittu heidän tutkimustensa ja tietämyksensä pohjalta.

  Ennakkoluulot ja syrjintä – mitä eroa niillä on?

  Ennakkoluuloilla tarkoitetaan tunteita tai oletuksia, jotka perustuvat rotuun, uskontoon, kansalliseen alkuperään, etnisyyteen, vammaisuuteen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään. Syrjintä (engl. discrimination) on sitä, että käyttäytyy eri tavalla jotakuta kohtaan hänen ominaisuuksiensa perusteella. Ennakkoluulo ei aina johda syrjintään, mutta siitä syrjintä usein saa alkunsa.

  Mitä on epäsuora ennakkoluulo?

  Ennakkoluulot ovat pääosin alitajuntaisia, ja niitä kutsutaan usein "epäsuoriksi ennakkoluuloiksi". Epäsuorat ennakkoluulot voivat vaikuttaa siihen, miten ihmisiä kohdellaan, ja aiheuttaa syrjintää. Aina ei välttämättä edes tajua, että syrjintää tapahtui.

  Sukupuoleen perustuvat ja LGBTQ-ihmisiä koskevat ennakkoluulot

  Sukupuoliroolit ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaan, ja ne vaikuttavat useimpien johtopäätöksiin siitä, miten ihmisten pitäisi toimia, vaikka sukupuolirooleista ei olisi tietoinen. Sukupuoleen liittyvillä stereotypioilla on merkittäviä vaikutuksia LGBTQ-ihmisille (lesboille, homoille, biseksuaaleille, transseksuaaleille, seksuaalisuuden kyseenalaistaville ja seksuaalisuudestaan epävarmoille sekä queer-ihmisille), koska heidän identiteettinsä haastavat yhteiskunnalisia normeja.

  Riippumatta siitä, mitä mieltä on sukupuoleen ja LGBTQ-aiheisiin liittyvistä kysymyksistä, on tärkeää muistaa, että vieraanvaraisuuden osoittaminen muille ei edellytä heidän näkemyksiensä tai elämäntapojensa omaksumista.

  Stereotyyppien rooli

  Yleistäminen on yksi tavoista, joilla ennakkoluulot tulevat esille. Stereotyyppi tai yleistys on laajasti tunnettu mutta voimakkaasti yksinkertaistettu tai liioiteltu kuva tietyntyyppisestä henkilöstä. Kaikki käyttävät stereotyyppejä tietyssä määrin – joskus tietoisesti, joskus tiedostamatta. Ihmisryhmien yleistäminen voi usein johtaa syrjivään käyttäytymiseen, joka voi vaihdella tahattomista loukkauksista vakaviin epäoikeudenmukaisuuksiin.

  Mitä voit itse tehdä asialle

  Syrjintä on Airbnb:n perusarvojen vastaista ja palvelussamme kiellettyä. Se on hallittavissa ja vältettävissä, vaikka syrjintä johtuisi epäsuorista ennakkoluuloista.

  Seuraavaksi esitellään muutamia toimenpiteitä, joihin jokainen majoittaja voi ryhtyä luodakseen syrjimättömän yhteisön:

    • Puhu suoraan. Lisää profiilisi viesti, joka ilmoittaa, että ovesi on auki kaikille. Tämä viestittää vieraille, että he ovat tervetulleita, ja voi myös innostaa muita majoittajia omaksumaan monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden arvot.
    • Kohtele kaikkia samojen periaatteiden mukaisesti. Luo joukko objektiivisia kriteereitä, joita käytät aina jokaisen potentiaalisen vieraan arvioinnissa. Sopivatko päivämäärät sinulle? Pystytkö majoittamaan pyydetyn määrän vieraita? Jos kriteerisi ovat epäjohdonmukaiset eri tilanteissa, ennakkoluulot voivat hiipiä päätöksentekoon.
    • Tee päätökset tarkoin harkiten. Selvitä ennen vieraan hyväksymistä tai hylkäämistä, millä perustein teit päätöksen ja pyri selvittämään syyt mahdollisimman tarkasti määrittämiisi kriteereihin perustuen. Kysy itseltäsi, haluaisitko kertoa vieraalle kasvotusten, miksi häntä ei hyväksytty.
    • Unohda stereotypiat. Yksi harvoista todistetuista tavoista kääntää epäsuorat ennakkoluulot on hakea kokemuksia ja tietoa, jotka ovat stereotypioiden vastaisia. Poistu mukavuusalueeltasi ja tapaa ihmisiä erilaisista taustoista tai erilaisista yhteisöistä. Hyväksy Airbnb-vieraaksesi ihmisiä eri taustoista. Positiivinen kanssakäyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus voivat vähentää ennakkoluuloja.

    Saat vinkkejä, jotka auttavat jokaista vierasta tuntemaan olonsa tervetulleeksi

    Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

    Kohokohdat

    • Ennakkoluulot ovat pääosin alitajuntaisia

    • Käytä potentiaalisten vieraiden arvioinnissa objektiivisia kriteereitä.

    • Toimi puhumalla ja käyttämällä samoja kriteerejä kaikkiin ihmisiin

    Airbnb
    26. jouluk. 2019
    Oliko tämä hyödyllistä?