Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Mitä Airbnb:n majoittajakerhot ovat?

  Liity paikalliseen kerhoon saadaksesi vinkkejä lähiseudun majoittajilta.
  Kirjoittanut Airbnb 8. maalisk. 2023
  Lukemiseen kuluu 2 min
  Päivitetty 8. maalisk. 2023

  Airbnb:n tietojen mukaan majoittajakerhoon liittyvät majoittajat menestyvät muita paremmin. Kerhoon liittyvät uudet majoittajat saavat 86 % todennäköisemmin kolme toteutunutta majoitusta kuin muut. Jäsenten ansiot ja arvostelut ovat myös muita parempia, ja heillä on paremmat mahdollisuudet päästä supermajoittajiksi.

  Eräs majoittaja ilmaisi asian näin: "Minusta on hienoa, että voin jakaa materiaaleja ja ideoita muiden majoittajien kanssa. Kerho myös auttaa majoittajia ymmärtämään paremmin majoitusmaan muuttuvia säädöksiä."

  Mikä on majoittajakerho?

  Airbnb:n majoittajakerhot ovat paikallisten majoittajien yhteisöjä, joissa ollaan yhteydessä muihin verkossa tai kasvotusten. Kerhossa voi jakaa vinkkejä, juhlia saavutuksia tai keskustella majoittamisesta.

  Kullakin ryhmällä on yhteisöjohtajaksi nimetty vapaaehtoinen majoittaja, joka aloittaa keskusteluita, järjestää tapaamisia ja esittelee mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön. Johtajat tekevät myös yhteistyötä Airbnb:n kanssa ja pitävät kerhon jäsenet ajan tasalla jakamalla tuoreita uutisia ja koulutussisältöä.

  Kaikki kerhot käyttävät yksityisiä Facebook-ryhmiä, joten tarvitset Facebook-tilin osallistuaksesi keskusteluun. Kerhot järjestävät myös kaikille majoittajille avoimia tapaamisia. Osa yhteisöistä järjestää fyysisiä tapaamisia, kun taas toiset pitävät ne virtuaalisesti.

  Majoittajakerhot ovat ennen kaikkea tukiverkostoja. Niistä voi saada neuvoja, ja kerhossa voi myös jutella vapaasti muiden majoittajien kanssa.

  Majoittajakerhoon liittyminen

  Voit liittyä majoittajakerhoon, kunhan sinulla on kohde Airbnb:llä ja Facebook-tili. 90 maassa eri puolilla maailmaa toimii yli 600 kerhoa, joten sellainen voi hyvin toimia lähelläsi. Jos omalla alueellasi ei vielä ole kerhoa, voisit itse perustaa majoittajakerhon.

  Löydettyäsi paikallisen kerhon siihen liittyminen on helppoa:

  1. Siirry kartalla linkitettyyn Facebook-ryhmään ja lähetä liittymispyyntö.

  2. Vastaa jäsenyyskysymyksiin, jotta majoittajatilisi voidaan vahvistaa.

  3. Kun pyyntösi on hyväksytty, olet mukana.

  Majoittajakerhoon kuulumisen edut

  Kerhoon liittymisen kenties hyödyllisin etu on mahdollisuus pyytää verkossa muilta palautetta omasta ilmoituksesta ja kysyä muilta majoittajilta esimerkiksi paikallisista säädöksistä, hyvistä siivouspalveluista tai muista majoittamista koskevista asioista.

  Kerhon jäsenet pääsevät tapaamisiin, joissa voi kohdata muita oman alueen majoittajia. Tästä voi syntyä ystävyyssuhteita tai ammatillisia yhteyksiä, jotka helpottavat ongelmien selvittämistä tai palveluiden pyytämistä.

  Majoittajakerhojen toiminta

  Kerhot ovat esitelleet paikallisia yrityksiä, perustaneet vastuullisuushankkeita, antaneet tietoa lyhytaikaisen vuokrauksen sääntöjen laatimisen tueksi ja tehneet vapaaehtoistyötä. Tapaamisissa luodaan usein ainutlaatuisia yhteyksiä tai vaikutetaan ympäröivään yhteisöön. Tässä on kaksi esimerkkiä:

  • Espanjan Gironassa toimiva majoittajakerho kutsui tunnetun sisustussuunnittelijan tapaamisen, jossa jäsenet saivat esittää kohteiden kehittämistä koskevia kysymyksiä.

  • Panamassa yhteisöjohtajista koostuva tiimi järjesti majoittajakerholleen onnistuneen tapahtuman rannan siivoamiseksi.

  Facebook-julkaisuilla voi usein tarjota tukea. Esimerkit New Yorkin osavaltion Catskillvuorilla ja Hudson Valleyssa toimivasta majoittajakerhosta:

  • Yhteisöjohtaja kyselee muilta, miten majoittaminen sujuu, ja antaa mahdollisuuden miettiä kehityskohteita yhdessä.

  • Majoittaja kysyy, miten päällekkäisiltä varauksilta voi välttyä.

  • Majoittaja pyytää suosituksia paikallisesta palvelusta saunan rakentamiseen ja lumitöiden tekemiseen.

  • Majoittaja kysyy, voiko joku majoittaa kymmenen hengen ryhmän viikoksi.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Airbnb
  8. maalisk. 2023
  Oliko tämä hyödyllistä?