Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Keskustelu syrjinnästä Airbnb-majoittajien ja -elämysjärjestäjien kyselytunnilla

  Majoittajat kertovat erilaisia näkemyksiä ennakkoasenteiden tunnistamisesta ja yhteisön rakentamisesta.
  Kirjoittanut Airbnb 1. huhtik. 2019
  7 min video
  Päivitetty 14. kesäk. 2022

  Kohokohdat

  • Majoittajat haluavat saada joitain oleellisia tietoja vieraistaan

  • On myös esitetty huolia siitä, että profiilikuvia saatetaan käyttää väärin tavalla, joka loukkaa syrjinnän vastaista käytäntöämme.

  • Airbnb:n vieraan profiilin valokuvakäytäntö on keino hälventää nämä huolenaiheet

  Me Airbnb:llä järjestämme säännöllisesti keskustelutuokioita majoittajiemme kanssa käsitelläksemme yhdessä heille tärkeimpiä aiheita. Keskustelimmepa sijaintiarvioista tai majoittajien saamista arvosteluista, kaikilla näillä keskustelutuokioilla on muutama yhteinen piirre: ne ovat rehellisiä ja avoimia ja niissä voidaan käsitellä vaikeita aiheita.

  Majoittajayhteisön erilaisten näkökulmien tunnistaminen

  Lokakuussa 2018 Airbnb muutti tapaa, jolla vieraiden profiilikuvat näytetään, rohkaistakseen majoittajia objektiivisempaan päätöksentekoon varausten yhteydessä. Vieraiden profiilikuvat näytetään vasta varauksen vahvistamisen jälkeen.

  Majoittajien kyselytuokion aikana Lontoossa huhtikuussa 2019 majoittajat keskustelivat näiden muutosten vaikutuksista, mikä johti pohdiskelevaan keskusteluun ennakkoluuloista ja syrjinnästä. Meillä kaikilla on uskomuksia ja ennakkoasenteita eri sosiaaliryhmistä ja erityyppisistä ihmistä, olimmepa tietoisia niistä tai emme. Niin avarakatseisia kuin yritämmekin olla, joskus ennakkoasenteemme – olivatpa ne tietoisia tai tiedostamattomia – saavat meidät tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat muihin.

  Jotkut majoittajat ilmaisivat huolensa päivityksestä ja korostivat, että profiilikuvat saattavat olla heille tärkeitä tietojen saamisessa vieraista. Mutta monet muut, kuten Dennis, kehuivat päivitystä, sillä he olivat panneet merkille, miten profiilikuvat voivat myötävaikuttaa syrjintään.

  "Monet vieraat ovat tulleet luokseni ja sanoneet: 'Syy siihen, miksi valitsin sinut [majoittajakseni], on se, että tiesin, ettei varauspyyntöäni hylättäisi sen vuoksi, kuka olen'", Dennis kertoo.

  Laura Chambers, joka oli tuolloin Airbnb:n toimitusjohtaja, päätti keskustelun toteamalla, että keskustelut syrjinnästä ovat monitahoisia ja haastavia, mutta ne ovat myös erittäin tärkeitä. Syrjinnästä voi olla vaikea puhua, mutta meidän on kohdattava se yhdessä, ennen kuin voimme taistella sitä vastaan.

  Vieraiden profiilikuviin liittyvien Airbnb-käytäntöjen ymmärtäminen

  Meillä kaikilla on ennakkoasenteita. Airbnb:n kaltaiset yritykset voivat kuitenkin auttaa luomaan työkaluja, jotka estävät ihmisiä tekemästä ennakkoasenteisiin perustuvia päätöksiä. Siksi sitouduimme vuonna 2016 arvioimaan, miten näytämme vieraiden profiilikuvia varaamisen yhteydessä. Nyt vieraiden profiilikuvia ei näytetä majoittajille, ennen kuin varaus on vahvistettu, mikä kannustaa majoittajia tekemään objektiivisempia päätöksiä.

  Teimme tämän päätöksen käytyämme useita keskusteluja majoittajien ja vieraiden kanssa. Vaikka useimmat vieraat julkaisevat profiilikuvansa, jotkut vieraat eivät halua jakaa kuvaa itsestään tehdessään varausta. Ymmärrämme myös, että he ovat huolissaan siitä, että profiilikuvia saatetaan käyttää väärin tavalla, joka loukkaa syrjinnän vastaista käytäntöämme.

  Majoittajat ovat myös kertoneet arvostavansa profiilikuvia, koska ne voivat auttaa majoittajia ja vieraita tutustumaan toisiinsa ennen majoittumisen alkua sekä majoittajia tunnistamaan vieraat, kun he kirjautuvat sisään. Lisäksi olemme huomanneet, että kuvat voivat olla hyödyllinen työkalu luottamuksen lisäämisessä ja yhteisöllisyyden edistämisessä.

  Nykyinen käytäntömme on suunniteltu vastaamaan sekä majoittajien että vieraiden tarpeisiin. Tavoitteemme on yksinkertainen: luoda maailma, jossa kuka tahansa voi olla kotona kaikkialla. Vieraan kuvan näyttäminen majoittajille sen jälkeen, kun he ovat hyväksyneet varauksen, on tapamme yrittää luoda yhteenkuuluvuutta. Lisätietoja näistä muutoksista

  Jotta kaltaisesi majoittajat voisivat paremmin hallita tätä prosessia ja jotta voimme auttaa sinua rakentamaan luottamustasi vieraisiisi ennen heidän majoittumistaan, voit:

  Nämä toimet voivat auttaa lisäämään majoittajien vaikutusmahdollisuuksia ja samalla vähentää syrjintää. Olemme myös luoneet työkalut, jotka auttavat selittämään erilaisia ennakkoasenteita ja stereotypioita sekä sitä, miten ennakkoasenteet ja stereotypiat voivat vaikuttaa yhteisön jäsenen kokemukseen Airbnb-palvelussa ja mitä voit tehdä niiden voittamiseksi.

  Työtä on kuitenkin vielä jäljellä, ja tiedämme, että tämä on vain yksi monista tärkeistä keskusteluista. Tapaamme jatkossakin majoittajia selvittääksemme, miten voimme yhdessä auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa turvalliseksi, kunnioitetuksi ja tervetulleeksi heidän taustoistaan riippumatta.

  Kohokohdat

  • Majoittajat haluavat saada joitain oleellisia tietoja vieraistaan

  • On myös esitetty huolia siitä, että profiilikuvia saatetaan käyttää väärin tavalla, joka loukkaa syrjinnän vastaista käytäntöämme.

  • Airbnb:n vieraan profiilin valokuvakäytäntö on keino hälventää nämä huolenaiheet

  Airbnb
  1. huhtik. 2019
  Oliko tämä hyödyllistä?