AirCover majoittajille

Perusteellinen suojaus.
AirCover on aina voimassa ja aina ilmainen.
Saatavilla vain Airbnb:llä.

Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen

Kattava vahvistusjärjestelmämme tarkistaa tiedot, kuten nimen, osoitteen ja virallisen henkilötodistuksen, jotta voimme vahvistaa Airbnb:llä varaavien vieraiden henkilöllisyyden.

Varausten seulonta

Analysoimme omistamamme teknologian avulla varauksiin liittyviä satoja tekijöitä, jotta voisimme estää tietyt varaukset, joissa on merkkejä häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen suuresta riskistä.

3 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva

Airbnb korvaa sinulle vahingot, jotka vieraat ovat aiheuttaneet kohteellesi ja tavaroillesi, ja tarjoaa seuraavat erityiset suojakeinot:

Taide ja arvoesineet

Airbnb korjauttaa vahingoittuneet taide- tai arvoesineet, hankkii sinulle uudet vastaavat esineet tai maksaa sinulle korvauksen.

Autot ja veneet

Suojamme kattaa autot, veneet ja muut vesikulkuneuvot, jotka olet pysäköinyt kohteeseesi tai sen alueelle tai joita säilytät siellä.

Lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot

Maksamme vieraan lemmikkieläimen aiheuttamien vahinkojen korjaamisen.

Tulojen menetys

Jos joudut peruuttamaan Airbnb-varauksia vieraan aiheuttamien vahinkojen takia, korvaamme sinulle menettämäsi tulot.

Perusteellinen siivous

Korvaamme sinulle ylimääräiset siivouspalvelut, joita tarvitset vieraan majoittumisen jälkeen, esimerkiksi ammattilaisen suorittaman matonpesun.

1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus

Sinulla on suoja niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan.

Ympärivuorokautinen turvapuhelin

Jos tunnet olosi turvattomaksi, sovelluksemme tarjoaa yhdellä napautuksella yhteyden turvakeskuksen koulutettuihin asiamiehiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Lue kattavat tiedot AirCover majoittajille -ohjelman tarjoamasta suojasta ja mahdollisista poikkeuksista.

Vain Airbnb tarjoaa sinulle AirCoverin

Airbnb
Kilpailijat
Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen
Varausten seulonta
3 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva
Taide ja arvoesineet
Autot ja veneet
Lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot
Tulojen menetys
Perusteellinen siivous
1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus
Ympärivuorokautinen turvapuhelin
Vertailu perustuu julkisiin tietoihin ja tärkeimpien kilpailijoiden tarjoamiin ilmaisiin etuihin lokakuussa 2022.

Vastauksia kysymyksiinne

Etkö löydä, mitä etsit? Käy apukeskuksessa.

Erittäin helppo tapa majoittaa Airbnb-tyyliin

Airbnb startti helpottaa kohteesi julkaisemista Airbnb:llä, ja supermajoittaja auttaa sinua aina ensimmäisestä kysymyksestäsi ensimmäisen vieraasi saapumiseen.