AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Perusteellinen suojaus. Ilmainen kaikille majoittajille ja elämysjärjestäjille. Saatavilla vain Airbnb:llä.

1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus

Olet turvattu – myös niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu.

1 miljoonan dollarin (USD) suoja vahinkojen varalta

Katamme vieraiden kohteellesi ja tavaroillesi, kuten arvoesineille, aiheuttamat vahingot.

Vahinkoturva lemmikkieläinten aiheuttamien vahinkojen varalta

Ei syytä huoleen: nelijalkaisten vieraiden aiheuttamat odottamattomat vahingot on katettu.

Vahinkoturva perusteellisen siivoustarpeen varalta

Korvaamme sinulle odottamattomat siivouskulut.

Vahinkoturva tulojen menetyksen varalta

Airbnb korvaa menetetyt tulot, jos peruutat vahvistetut varaukset vaurioiden takia.

14 päivää aikaa jättää korvausvaatimus

Sinulla on 14 päivää aikaa ilmoittaa vahingoista, vaikka sinulla olisikin perättäisiä varauksia.

Nopeammat korvaukset

Majoittajat saavat korvaukset vieraiden aiheuttamista vahingoista entistä nopeammin (keskimäärin 9 päivässä).

Nopeampi korvausvaatimusten käsittely supermajoittajille

Supermajoittajille on erityinen tukilinja, jossa on nopeampi käsittely.

Vain Airbnb tarjoaa sinulle AirCoverin

AirbnbKilpailijat
1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus
1 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva
Lemmikkivahinkoturva
Tehosiivousvahinkoturva
Tulonmenetysvahinkoturva
14 päivää aikaa jättää korvausvaatimus
Entistä nopeammat korvaukset
Nopeammin supermajoittajille
AirCoverin edut verrattuna tärkeimpien kilpailijoidemme tarjoamiin ilmaisiin etuihin.
Voimassa joka kerta ja ilmaiseksi aina kun majoitat.

Vastauksia kysymyksiisi

Etkö löydä, mitä etsit? Käy apukeskuksessa.
Lue lisää AirCoverista ja kaikesta, mitä se tarjoaa, sekä sen ehdoista .

Kokeile majoittamista Airbnb:llä

Liity joukkoomme. Autamme sinua kaikissa vaiheissa.