Vuoden 2022 päivitys

Syrjinnän torjunta ja tasa-arvon lisääminen

Project Lighthouse

Vuonna 2020 käynnistetty Project Lighthouse -hanke auttaa paljastamaan ja käsittelemään eroja siinä, miten värilliset ihmiset kokevat Airbnb:n. Kehitimme aloitteen yhteistyössä Color Of Change -järjestön kanssa ja useiden kansalaisoikeus- ja yksityisyydensuojajärjestöjen opastuksella. Lue lisää
Oikeiden tietojen käyttö
Tutkimme, miten vieraat ja majoittajat käyttävät alustaamme. Tilastoanalyysien avulla voimme rakentaa oikeudenmukaisempia kokemuksia yhteisössämme.
Yksityisyyden suojeleminen
Analysoimme aineistossa esiintyviä suuntauksia emmekä liitä rotutietoa yksittäisiin henkilöihin tai tileihin.
Jatkuvasti kehittyvä
Tiimimme etsii jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme tehdä Airbnb:stä reilumman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman.

Nämä asiat olemme muuttaneet

Vieraiden profiilikuvien poistaminen ennen varaamista
Vuonna 2018 teimme muutoksia varmistaaksemme, että majoittaja näkee vieraan kuvan varausprosessissa vasta hyväksyttyään varauspyynnön. Analyysissä havaittiin, että tämä muutos lisäsi hieman varausten onnistumisprosenttia niiden vieraiden kohdalla, joiden oletettiin olevan mustaihoisia, eli sitä prosenttiosuutta, jolla Yhdysvalloissa asuvat vieraat eri roturyhmistä varasivat onnistuneesti Airbnb-kohteen.
Lisää arvosteluja useammalle vieraalle
Vierailla, joilla on arvosteluja, on korkeampi varauksen onnistumisprosentti. Analyysissämme kävi kuitenkin ilmi, että mustaihoisina tai latinalaisamerikkalaisina pidetyillä vierailla on vähemmän arvosteluja kuin valkoihoisina tai aasialaisina pidetyillä vierailla. Olemme tekemässä muutoksia, joiden ansiosta kaikkien vieraiden on helpompi saada arvostelu matkustaessaan.
Pikavarauksen salliminen useammalle henkilölle
Pikavarauksen avulla vieras voi varata kohteen ilman majoittajan hyväksyntää. Tämä on tehokas väline syrjinnän vähentämiseen, koska varaukset ovat objektiivisempia. Olemme tehneet muutoksia, jotta 5 miljoonan henkilön olisi helpompi käyttää pikavarausta.
Syrjimättömän matkailuyhteisön rakentaminen
Perinteisten matkailukeskusten ulkopuolelle matkustaminen voi tuoda taloudellisia mahdollisuuksia yhteisöille, jotka eivät ole historiallisesti hyötyneet matkailusta. Ensi vuoden aikana kehitämme edelleen maailmanlaajuisia ohjelmia, kuten Airbnb Entrepreneurship Academy, joiden avulla haluamme varmistaa, että yhä useampi hyötyy Airbnb:n kautta majoittamisesta. Pyrimme muun muassa laajentamaan ohjelmia, joiden avulla saadaan mukaan lisää värillisiä majoittajia.
Laajempi koulutus majoittajille ja elämysjärjestäjille
Majoittajayhteisöllämme on tärkeä tehtävä oikeudenmukaisen ja vieraanvaraisen kokemuksen luomisessa. Tänä vuonna julkaisimme Osallistavan majoittamisen oppaan. Se sisältää koulutusartikkeleita ja -videoita, jotka auttavat majoittajia toivottamaan tervetulleiksi kaikki vieraat riippumatta vammoista, sukupuolesta tai taustasta – erityisesti historiallisesti syrjäytyneistä yhteisöistä. Aiomme julkaista tulevaisuudessa lisää koulutusohjelmia ja tuoteominaisuuksia, jotka tähtäävät ennakkoluulottomuuden lisäämiseen.
Varausten hylkäämisten tarkastaminen ennakkoluulojen poistamiseksi
Tiedämme, että on olemassa oikeita syitä, joiden vuoksi varaus ei välttämättä onnistu. Majoittajan kalenteriin on saattanut tulla muutoksia, tai vieraalla voi olla jokin tarve, jota majoittaja ei voi täyttää, kuten aikainen sisäänkirjautuminen tai lisävieraat. Laajennamme kykyämme analysoida varausten hylkäämisiä, jotta voimme parantaa käytäntöjämme ja tuotteitamme ja torjua syrjintää.
Uudelleenvarauskokemuksen parantaminen
Vuonna 2016 käyttöön otetun Avoimet ovet -käytäntömme mukaan vieraat, joilla on nykyisiä tai tulevia varauksia ja jotka ilmoittavat kokemastaan syrjinnästä, saavat apua vaihtoehtoisen kohteen varaamiseen. Otimme äskettäin käyttöön ympärivuorokautisen turvapuhelimen, jonka tarkoitus on auttaa vieraita saamaan kiireellistä apua esimerkiksi uuden majoituksen varaamiseen.
Otamme tulevaisuudessakin huomioon liikuntarajoitteiset vieraat
Esteettömyysominaisuuksien hakusuodattimien avulla vieraiden on helpompi löytää ja varata tarpeitaan vastaavia majoituksia. Esteettömyystarkistuksessa arvioimme, pitävätkö majoittajan ilmoittamat esteettömyysominaisuudet paikkansa. Marraskuussa 2022 julkaistussa Esteettömät-kategoriassa on satoja kohteita, jotka on muokattu pyörätuolia käyttäville sopiviksi. Niissä on vahvistetusti esteetön kulku kohteeseen, makuuhuoneeseen ja kylpyhuoneeseen sekä vähintään yksi esteettömyysominaisuus kylpyhuoneessa. Esteettömät kohteet käyvät läpi 3D-skannauksen ominaisuuksien ja mittojen vahvistamiseksi.

Airbnb:n yhteisösitoumus

Vuodesta 2016 lähtien olemme pyytäneet kaikkia Airbnb:tä käyttäviä kohtelemaan muita kunnioituksella ja ilman ennakkoluuloja hyväksymällä Airbnb:n yhteisösitoumuksen. Kaikki, jotka eivät ole samaa mieltä, poistetaan alustaltamme – vuoteen 2022 mennessä määrä on 2,5 miljoonaa ihmistä.

Lue koko raportti

Kuusivuotisraportti Airbnb:n työstä syrjinnän torjumiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi sisältää keskeiset Project Lighthouse -hankkeen löydökset, täydellisen tietojoukkomme ja vuodesta 2016 tapahtuneen edistyksen.
Katso raportti

Tapaa kumppanimme

Vuodesta 2016 lähtien olemme konsultoineet johtavia kansalaisoikeusryhmä, rotuasiantuntijoita ja yksityisyysjärjestöjä ja tehneet yhteistyötä niiden kanssa.