YHTEENVETO JAPANIN VAKUUTUKSESTA

Elämysjärjestäjän vakuutusturva

Mikä on elämysjärjestäjän vakuutusturva?

Elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelmamme tarjoaa elämysjärjestäjille vastuuvakuutuksen vieraille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat elämyksen aikana sattuneesta onnettomuudesta. Elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelmamme ei kata elämysjärjestäjille heidän omalle omaisuudelleen elämyksen aikana aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä.

Elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelmamme Japanissa tarjoaa suojan Sompo Japan Insurance Inc:n myöntämän vakuutuksen perusteella ilman lisäkustannuksia elämysjärjestäjille.

Lisätietoja maksupyynnön lähettämisestä elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelman puitteissa saat alla olevista tiedoista.

Sisältyvät maat

Elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelmamme kattaa elämysjärjestäjät kaikkialla maailmassa, lukuun ottamatta lainkäyttöalueita, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen sanktioita koskevia lakeja.

Elämysjärjestäjän vakuutusturva Japanissa on Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc:n erillisen vakuutuksen alainen.

Sovelletaan erilaisia vakuutusturvan rajoituksia ja ehtoja.

Milloin kattavuus alkaa ja päättyy?

Elämysjärjestäjän vakuutusturvan nykyinen voimassaoloaika alkoi 31.7.2021 ja päättyy 31.7.2022.

Kuka voi saada vakuutussuojan?

Elämysjärjestäjät kuuluvat elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelman piiriin, jos tapaus, joka johtaa oikeudelliseen vastuuseen joko henkilö- tai omaisuusvahingosta, syntyy elämyksen aikana, jonka elämysjärjestäjä on järjestänyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Elämys määritellään elämysjärjestäjän/elämysjärjestäjien tarjoamaksi aktiviteetiksi, jota tarjotaan Airbnb-sivuston tai -sovelluksen kautta.

Elämysjärjestäjä määritellään henkilöksi tai yhteisöksi, joka on hyväksytty ilmoittamaan elämyksen Airbnb-sivustolla tai -sovelluksessa.

Tätä määritelmää sovellettaessa elämysjärjestäjällä tarkoitetaan myös:

(i) kolmatta osapuolta, joka laatii elämyssuunnitelman tai järjestää yhden tai useamman elämyksen Airbnb-vieraille, vaikka hän ei tarjoaisi elämystä suoraan ja

(ii) elämykseen liittyviä palveluja tarjoavaa kumppania sekä tiettyjä kolmansia osapuolia, jotka tekevät elämysjärjestäjän kanssa sopimuksen tarjotakseen elämykseen liittyvän tapahtumapaikan.

Vastuurajat

Elämysjärjestäjän vakuutusturvaohjelmamme tarjoaa suojan, jonka yläraja on 100 000 000 jeniä (JPY) kutakin tapausta kohti.

Mitä elämysjärjestäjän vakuutusturva ei kata?

Elämysjärjestäjän vakuutusturva ei kata etupäässä seuraavia:

– Elämysjärjestäjän tahallisesta teosta johtuva vastuu – Sodasta, sotilaallisen voiman ulkomaisesta käytöstä, vallankumouksesta, kapinasta, kansalaislevottomuuksista tai aseellisesta kapinasta johtuva vastuu – Elämysjärjestäjän kotitalouden sukulaisia koskeva vastuu – Elämysjärjestäjän työntekijän ruumiillisesta vammasta johtuva vastuu elämysjärjestäjän työn aikana – Viemäröinnistä tai poistosta johtuva vastuu – Elämysjärjestäjän ja muiden henkilöiden välisestä erityisestä vahingonkorvaussopimuksesta johtuva vastuu – Ydinriski, asbestiriski, pilaantumisriski – Ammattiin liittyvän toiminnan riski – Vesikulkuneuvon tai ajoneuvon omistamisesta, käytöstä ja huollosta tilan ulkopuolella johtuva vastuu – Vastuu tavaroista tai elintarvikkeista ja juomista, jotka eivät enää ole elämysjärjestäjien hallussa, tai muusta omaisuudesta, joka ei enää ole elämysjärjestäjien hallussa ja joka on tilan ulkopuolella – Toimitettavien materiaalien vahingoittumisesta johtuva vastuu jne.

Vakuutussaamiset

Jos saat tietää ruumiillisista vammoista tai omaisuusvahingoista, jotka saattavat kuulua tämän käytännön piiriin, ilmoita niistä Airbnb:lle heti.

Tämä elämysjärjestäjän vakuutusturvan yleiskatsaus ei sisällä kaikkia vakuutussopimuksen ehtoja. Pyydä kopio vakuutuskirjasta ottamalla yhteyttä Marsh Japan, Inc:iin ja sisällytä viestiisi Airbnb-tilisi tiedot.