Ehdotukset näkyvät hakusyötteen kirjoittamisen jälkeen. Tarkista käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä. Valitse enter-painikkeella. Jos valinta on lause, kyseinen lause lähetetään hakuun. Jos ehdotus on linkki, selain siirtyy kyseiselle sivulle.
Ohjeet

Arvostelut majoittumisista

Arvostelut ovat ratkaisevan tärkeitä luottamuksen rakentamiseksi Airbnb:llä. Ne ovat tärkeä tapa sekä majoittajille että vieraille antaa palautetta toisilleen ja auttaa yhteisöämme tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ymmärtämään suunnitelmia tehdessään, mitä odottaa. Uskomme, että oikeudenmukaisessa arvostelujärjestelmässä arvostetaan yhteisön vilpitöntä palautetta ja mahdollistetaan se. Meillä on käytössämme useita suojatoimenpiteitä, jotka auttavat rakentamaan luottamusta arvostelujärjestelmäämme kohtaan.

Kuka voi jättää arvostelun Airbnb:llä?

Majoittajat ja vieraat voivat jättää arvosteluja vain sellaisista majoittumisista, jotka on varattu ja maksettu Airbnb:llä.

Milloin arvosteluja voi lähettää ja milloin ne julkaistaan?

Majoittajilla ja vierailla on uloskirjautumisen jälkeen 14 päivää aikaa jättää arvostelu. Vieraat ja majoittajat voivat jättää arvostelun myös tietyistä varauksista, jotka on peruutettu sisäänkirjautumispäivänä tai sen jälkeen (klo 24.00 kohteen aikavyöhykkeellä).

Arvostelut julkaistaan vasta, kun

  1. molemmat osapuolet ovat lähettäneet arvostelunsa tai
  2. 14 päivän arvostelujakso on päättynyt, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Jos majoittaja peruuttaa varauksen ennen sisäänkirjautumispäivää, majoittaja ja vieras eivät voi jättää arvostelua majoittumisesta.

Moderoidaanko arvosteluja?

Airbnb ei moderoi arvosteluja ennen niiden julkaisemista, ja arvostelujen halutaan olevan läpinäkyviä.

Arvostelujen pitää kuitenkin olla rehellisiä ja liittyä oikeaan varaukseen, ja ne voidaan poistaa, jos ne rikkovat arvostelukäytäntöämme. Lyhyesti sanottuna arvostelu voidaan poistaa seuraavissa tilanteissa:

  • Arvostelu rikkoo Airbnb:n sisältökäytäntöä. Arvostelu sisältää esimerkiksi yksityisiä tai luottamuksellisia tietoja tai syrjivää, väkivaltaista tai uhkaavaa sisältöä.
  • Arvostelu on puolueellinen. Puolueellisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vierasta on kannustettu jättämään myönteinen arvostelu kiitokseksi ilmaisesta tai hinnaltaan alennetusta majoituksesta tai joidenkin merkkien mukaan varaus tehtiin yksinomaan henkilön kokonaisarvion parantamiseksi.
  • Arvostelu ei kuvasta kirjoittajansa Airbnb-kokemusta. Arvostelu ei esimerkiksi anna majoittajasta, vieraasta tai majoituksesta sellaista ensikäden tietoa, joka auttaisi muita yhteisön jäseniä tekemään tietoon perustuvia varaus- tai majoittamispäätöksiä.

Meillä on myös järjestelmä, joka etsii ennakoivasti merkkejä siitä, että arvostelu ei välttämättä liity todelliseen majoittumiseen. Arvostelu poistetaan, jos järjestelmämme havaitsee, että arvostelu ei todennäköisesti pidä paikkansa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos arvostelu ei liity todelliseen majoittumiseen Airbnb:llä tai se liittyy majoittumiseen, joka on tehty yksinomaan henkilön saamien arvioiden parantamiseksi.

Arvostelun muokkaaminen

Kannustamme majoittajia ja vieraita kirjoittamaan rehellisiä ja puolueettomia arvosteluja, ja siksi rajoitamme mahdollisuuksia muokata arvosteluja niiden kirjoittamisen jälkeen.

  • Jos sinä lähetät arvostelun ensin, voit muokata sitä milloin tahansa 14 päivän arvostelujakson aikana aina siihen asti, että toinen osapuoli lähettää oman arvostelunsa.
  • Kun molemmat arvostelut on lähetetty tai 14 päivän arvostelujakso on päättynyt – sen mukaan, kumpi ajankohta tulee ensin – molemmat arvostelut julkaistaan automaattisesti eikä niihin voi enää tehdä muutoksia.
  • Sekä vieraan että majoittajan arvostelut julkaistaan samanaikaisesti, eikä niitä voi muokata julkaisemisen jälkeen (toinen osapuoli ei voi lukea arvosteluasi ja muuttaa sen seurauksena omaa arvosteluaan).
  • Et voi pyytää muokkauksia sinusta kirjoitettuun arvosteluun mutta voit ottaa meihin yhteyttä pyytääksesi muutosta sukupuolipronominiin, jolla arvostelussa viitataan sinuun.

Arvosteluun vastaaminen

Voit julkaista julkisen vastineen sinulle jätettyyn arvosteluun 30 päivän kuluessa arvostelun lähettämisestä (ei sen julkaisemisesta). Voit vapaasti kertoa lisää asiayhteydestä tai esittää oman näkökantasi, kunhan noudatat arvostelukäytäntöämme.

Arvostelun poistaminen

Et voi poistaa sinusta kirjoitettua arvostelua, jos et ole siitä samaa mieltä. Voit kuitenkin ilmoittaa siitä meille, jos se mielestäsi rikkoo arvostelukäytäntöämme. Tällainen arvostelu poistetaan, jos se rikkoo arvostelukäytäntöämme. Sekä vieraalle että majoittajalle ilmoitetaan tästä päätöksestä poistamisen yhteydessä.

Voit poistaa kirjoittamasi arvostelun, jos se ei enää kuvasta aitoa kokemustasi vieraana tai majoittajana. Voit ottaa yhteyttä asiakastukitiimiimme ja esittää pyynnön kirjoittamasi arvostelun poistamiseksi.

Ryhmäarvostelut

Majoittajan kirjoittama arvostelu koskee varausta tehnyttä vierasta, vaikka varaukseen kuuluisi useampi kuin yksi vahvistettu vieras. Arvostelu näkyy kuitenkin myös kaikkien muiden vahvistettujen vieraiden profiileissa.

Arvostelujen lajittelukriteerit

Arvostelut lajitellaan aikajärjestyksen ja osuvuuden mukaan. Huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa käyttäjän kieli ja hakuehto. Jos matkailija esimerkiksi hakee pitkiä majoituksia, vähintään 28 yötä majoittuneiden vieraiden jättämät arvostelut näytetään yleensä ensin.

Airbnb.org-majoittumiset

Airbnb.org-majoittumisista annetut arvostelut toimivat hieman eri tavalla. Lue lisää Airbnb.org-majoittumisista annetuista arvosteluista.

Oliko tästä artikkelista apua?

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hanki ohjeita varausten hallintaan, tilisi käyttämiseen ja moneen muuhun asiaan.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy