Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n sisältökäytäntö

  Kun julkaiset sisältöä Airbnb:llä, suostut noudattamaan tätä käytäntöä. Pidätämme oikeuden poistaa kaiken sisällön, kokonaan tai osittain, joka rikkoo tätä käytäntöä, käyttöehtojamme, yhteisönormejamme, arviointikäytäntöämme tai muusta syystä harkintamme mukaan.

  Toistuvien tai vakavien rikkomusten sattuessa voimme sulkea kyseiset tilit väliaikaisesti tai pysyvästi.

  Voit ilmoittaa sisällöstä suoraan tai ottaa yhteyttä meihin ilmoittaaksesi sisällöstä, joka näyttää rikkovan tätä käytäntöä.

  Seuraavaa sisältöä ei koskaan sallita Airbnb:llä:

  • Sisältöä, joka on luotu yksinomaan mainostamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, mukaan lukien yritysten logot, linkit tai yritysten nimet
  • Roskapostia, ei-toivottuja yhteydenottoja tai sisältöä, jota jaetaan toistuvasti häiritsevällä tavalla
  • Sisältöä, joka tukee tai edistää laitonta tai haitallista toimintaa tai on seksuaalisesti sopimatonta, väkivaltaista, rajua, uhkaavaa tai häiritsevää
  • Syrjivää sisältöä (lisätietoja saa syrjinnän vastaisesta käytännöstämme)
  • Yrityksiä jäljitellä toista henkilöä, tiliä tai yhteisöä, mukaan lukien Airbnb:n edustajaa
  • Sisältöä, joka on laitonta tai loukkaa toisen henkilön tai yhteisön oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyden suoja
  • Sisältöä, joka sisältää toisen henkilön yksityisiä tai luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien sisältö, jonka avulla on mahdollista tunnistaa kohteen sijainti

  Seuraavat rikkomukset liittyvät tietyn tyyppiseen sisältöön:

  Ilmoitusten otsikot

  • Ilmoitusten otsikot, jotka sisältävät tietoja, jotka eivät liity kohdetyyppiin, tyyliin tai elämykseen
  • Ilmoitusten otsikot, jotka sisältävät symboleja tai hymiöitä

  Ilmoitus- tai profiilisivut

  • Ilmoitukset ja profiilit, joissa annetaan vilpillisiä, virheellisiä, harhaanjohtavia tai petollisia tietoja

  Yhteisökeskus

  • Sisältö, joka ei liity aiheeseen, ei esitä kysymystä eikä tarjoa vastausta laajemmassa keskustelussa esitettyyn kysymykseen
  • Trollaus tai toistuva yhteisön jäsenien häiritseminen

  Arvostelut

  Lue lisää Airbnb:n arvostelukäytännöstä.

  • Arvioinnit, jotka ovat puolueellisia tai viittaavat kiristykseen / kannustimien tarjoamiseen, eturistiriitoihin tai suoraan kilpailuun
  • Arvostelut, joissa ei ole olennaista tietoa majoittajasta, elämysjärjestäjästä tai vieraasta, kohteesta tai elämyksestä, poistetaan. Myös suurelta osin epäoleelliset arvostelut voidaan poistaa, mutta vain jos muutoin oleellisen arvostelun ei odoteta antavan merkityksellistä tietoa yhteisön muiden jäsenten varauspäätöksiin.

  Muokatut URL-osoitteet

  Saitko tarvitsemasi avun?