Uusi tapa, jolla taistelemme syrjintää vastaan Airbnb:llä

Esittelyssä syrjinnän havaitsemiseen, mittaamiseen ja nujertamiseen tarkoitettu Project Lighthouse.
Kirjoittanut Airbnb 15. kesäk. 2020
Lukemiseen kuluu 7 min
Päivitetty 13. jouluk. 2022

Kohokohdat

  • Project Lighthouse auttaa meitä ymmärtämään, milloin ja miten rotusyrjintää ilmenee Airbnb:llä

  • Teemme yhteistyötä kansalaisoikeusjärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että otamme nämä tärkeät askeleet harkitusti

  • Teemme myös yhteistyötä johtavien yksityisyydensuojajärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että kaikkien yksityisyyttä kunnioitetaan

Toimittajan huomautus: Julkaisimme joulukuussa 2022 uuden päivityksen, jossa kerrotaan tarkemmin Project Lighthousesta saaduista ensimmäisistä havainnoista. Samalla kerroimme, mitä kaikkea teemme syrjinnän torjumiseksi.Tutustu tarkemmin.

Tavoitteemme on aina ollut luoda maailma, jossa kuka tahansa voi olla kotona kaikkialla. Rasismi, viha ja syrjintä ovat vastoin kaikkea sitä, mihin uskomme yrityksenä ja maailmanlaajuisena yhteisönä. Vuodesta 2016 lähtien olemme poistaneet 1,3 miljoonaa ihmistä Airbnb:ltä, koska he ovat kieltäytyneet kohtelemasta muita ilman harkintaa tai ennakkoluuloja. Työtä on kuitenkin vielä paljon tehtävänä.

Syrjinnän vastaisessa taistelussa on tärkeää ymmärtää, milloin ja miten syrjintää ilmenee. Siksi haluamme kertoa sinulle Project Lighthousesta, joka on Yhdysvalloissa käynnistettävä uraauurtava hanke syrjinnän havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja torjumiseksi Airbnb:llä, kun käyttäjät tekevät varauksia tai majoittajat ja elämysjärjestäjät tarjoavat palveluitaan.

Sinulla voi hyvin olla kysymyksiä Project Lighthousesta ja sen merkityksestä sinulle. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin täällä.

Miten Project Lighthouse toimii?
Syrjintä perustuu havaintoihin, ja Airbnb:llä ihmiset tekevät havaintoja rodusta esimerkiksi etunimen tai profiilikuvan perusteella. Yhdessä kansalaisoikeusjärjestöjen, kuten Color Of Changen ja Upturnin , kanssa aloitamme tutkimuksen, jossa selvitämme, milloin ja missä syrjintää ilmenee alustallamme ja millainen vaikutus syrjinnän vastaisilla käytännöillä on.

Miten Airbnb kehitti Project Lighthousen?
Project Lighthousen kehittämisessä on hyödynnetty johtavilta kansalaisoikeus- ja yksityisyydensuojajärjestöiltä saatuja näkemyksiä. Mukana kehitystyössä ovat olleet esimerkiksi Asian Americans Advancing Justice - AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network ja Upturn. Näin olemme voineet varmistaa, että toimintamme on sekä huomaavaista että jokaisen yksityisyyttä kunnioittavaa.

Ketkä voivat osallistua?
Tällä hetkellä projekti on rajoitettu Yhdysvalloissa toimiviin majoittajiin, elämysjärjestäjiin ja vieraisiin.

Milloin Project Lighthouse käynnistyy?
Tutkimus on tarkoitus aloittaa syyskuussa, ja kaikilla majoittajilla, elämysjärjestäjillä ja vierailla on mahdollisuus jättäytyä siitä pois. Kesäkuun 30. päivästä alkaen olemme kertoneet tästä prosessista ja siitä, miten hankkeesta voi jättäytyä pois. Jokaiselle annetaan vähintään 30 päivää aikaa jättäytyä pois tietojen keruusta, jos he eivät halua osallistua.

Miten Airbnb aikoo käyttää tietojani?
Tässä projektissa mitataan syrjintää havaintoihin perustuen. Ihmiset usein perustavat käsityksensä toisen ihmisen rodusta hänen nimeensä ja ulkonäköönsä. Selvitämme näitä havaintoihin perustuvia käsityksiä toimittamalla Airbnb-profiilikuvia ja niihin liittyviä etunimiä riippumattomalle ulkoiselle kumppanille. Tämä kumppani toimii tiukan salassapitosopimuksen mukaisesti, eikä se saa jakaa tietoja kenellekään muulle.

Kumppani tarkastelee kuvia ja etunimiä ja arvioi havaintoihin perustuen, mihin rotuun nämä tiedot viittaavat. Havainnot jaetaan erilliselle Airbnb-tiimille, joka keskittyy yksinomaan syrjinnän vastaiseen työhön. Ennen havaintojen jakamista kaikki rotuun liittyvät tiedot irrotetaan tililtä, esimerkiksi kuvasta ja etunimestä tai muista tiedoista, joiden perusteella yksittäinen Airbnb-tili olisi yksilöitävissä. Airbnb ei liitä havaittuja rotutietoja yksittäisiin tileihin eikä kohdista toimintaa käyttäjiin näiden tietojen perusteella.

Käytämme kumppanilta saatuja havaintoja esimerkiksi sen selvittämiseen, hylätäänkö tiettyä rotua edustavien henkilöiden varauksia muita enemmän. Tämän avulla voimme luoda ominaisuuksia ja käytäntöjä havaittuihin ongelmiin puuttumiseksi. Teemme yhteistyötä kansalaisoikeus- ja yksityisyydensuojajärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että tämä toiminta on huomaavaista ja jokaisen yksityisyyttä kunnioittavaa.

Käyttääkö Airbnb algoritmia, kasvojentunnistusteknologiaa tai koneoppimista?
Ei. Uskomme, että ihminen soveltuu koneoppimista paremmin rotuun liittyvien tietojen käsittelyyn. Algoritmin, kasvojentunnistusteknologian tai koneoppimisen käyttö niinkin arkaluonteisessa asiassa kuin rotuun liittyvissä havainnoissa vaatisi huolellista harkintaa ja esimerkiksi kansalaisoikeus- ja yksityisyydensuojajärjestöjen panosta. Jos harkitsisimme sitä, pyytäisimme näiltä asiantuntijatasoilta opastusta ja tukea sekä ilmoittaisimme asiasta käyttäjillemme.

Profiilikuvia ei näytetä ennen kuin varaus on vahvistettu. Miksi aiotte käyttää profiilikuvia tutkimuksessa?
Vaikka profiilikuvat on poistettu näkyviltä varauksen tekemisen ajaksi, haluamme selvittää, millainen vaikutus profiilikuvilla on alustan muihin toimintoihin, esimerkiksi peruutuksiin ja arvosteluihin.

Miten Airbnb kunnioittaa yksityisyyttäni?
Ennen rotua koskevien tietojen analysointia kaikki tiedot erotetaan profiilistasi. Niitä käsitellään siis irrallaan Airbnb-tilistäsi. Emme näiden tietojen perusteella muuta yhdenkään yksittäisen vieraan, majoittajan tai elämysjärjestelmän kokemusta. Tietoja käytetään vain syrjinnän vastaiseen työhön sekä mainontaan ja markkinointiin. Analysoimme toimintamalleja suuremmassa mittakaavassa.

Miksi Airbnb julkistaa Project Lighthousen nyt?
Olemme työskennelleet tämän projektin parissa lähes kaksi vuotta ja suunnittelimme käynnistävämme hankkeen myöhemmin vuonna 2020. Viimeaikaiset tapahtumat Yhdysvalloissa ovat kuitenkin pakottaneet meidät toimimaan nopeammin. Vaikka Airbnb tutkii jo itse ilmoittamiaan yksittäisiä syrjintätapauksia, meillä ei ole tällä hetkellä keinoa mitata laajempia syrjintään liittyviä trendejä ja malleja, joita mahdollisesti ilmenee Airbnb:llä. Yksittäiset syrjintätapaukset voivat johtua laajemmasta järjestelmällisestä ongelmasta, ja haluamme torjua ongelmia molemmilla tasoilla.

Mitä tapahtuu, jos Airbnb tunnistaa epäoikeudenmukaista toimintaa?
Project Lighthouse on osa jatkuvaa työtämme syrjinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Airbnb:llä. Sen kautta saatujen havaintojen perusteella kehitämme uusia ominaisuuksia ja käytäntöjä, jotka tekevät kokemuksesta alustallamme oikeudenmukaisemman kaikille. Tämä myös tukee jatkuvaa tavoitettamme tukea vahvempaa yhteenkuuluvuutta.

Syrjintää on monenlaista. Miksi Airbnb keskittyy rotuun?
Vastustamme kaikenlaista syrjintää, emme vain rotuun tai tiettyyn yhteisöön kohdistuvaa syrjintää. Olemme sitoutuneet torjumaan syrjintää, joka perustuu rotuun, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, ikään, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen ja perheasemaan. Nämä lähtökohdat vaikuttavat majoittajiin ja vieraisiin eri puolilla maailmaa. Tämä on osa laajempaa taistelua.

Miten voin jättäytyä pois Project Lighthousesta?
Voit muuttaa osallistumistasi milloin tahansa tietosuoja- ja jakamisasetuksistasi. Jos jättäydyt pois, tietojasi ei enää kyseisestä hetkestä lähtien kerätä Project Lighthouselle. Muistathan kuitenkin, että tarjoamalla tietosi autat meitä entistä tehokkaammin tunnistamaan, mittaamaan ja torjumaan syrjintää Airbnb:llä. Ennen rotua koskevien tietojen analysointia kaikki tiedot erotetaan profiilistasi. Niitä käsitellään siis irrallaan Airbnb-tilistäsi.

Miten Airbnb auttaa muita yrityksiä torjumaan syrjintää?
Teknologiayrityksillä on valtava vastuu tarjota kokemuksia, jotka ovat oikeudenmukaisia kaikille. Haluamme Project Lighthousella olevan vaikutus Airbnb:n ulkopuolellakin ja siksi julkaisemme sen taustalla olevat menetelmät kaikille teknisessä julkaisussa. Toivottavasti muutkin yritykset voivat hyödyntää julkaisussa kuvattuja menetelmiä ja kehittää sen avulla uusia innovaatioita syrjinnän torjumiseksi ja käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi.

Miten Airbnb on tähän mennessä torjunut syrjintää?
Viime vuosina olemme tehneet Airbnb:hen useita muutoksia syrjinnän torjumiseksi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Syrjinnän vastainen käytäntömme: Kaikkien Airbnb:n käyttäjien on hyväksyttävä yhteisösitoumuksemme ja syrjinnän vastainen käytäntömme. Jos olet kokenut syrjintää, tutkimme asiaa ja ryhdymme toimiin. Tarvittaessa autamme sinua löytämään uuden majapaikan.
  • Profiilikuvien suojaaminen: Meillä kaikilla on ennakkoasenteita. Airbnb:n kaltaiset yritykset voivat kuitenkin tehdä enemmän ja tarjota työkaluja, jotka ehkäisevät ennakkoasenteisiin perustuvia päätöksiä. Siksi vieraiden profiilikuvat eivät näy majoittajille ennen kuin varaus on vahvistettu. Tämä kannustaa majoittajia tekemään objektiivisempia päätöksiä.
  • Objektiiviset varaukset: Pikavarauksen ansiosta kohde voidaan varata välittömästi, mikä helpottaa majoittajan työtä ja varmistaa, että prosessi on objektiivinen vieraille. Pikavarausta tukevia kohteita on jo miljoonia, ja määrä kasvaa koko ajan.
  • Syrjinnän vastainen tiimi: Airbnb:llä on erillinen tiimi, jonka tarkoitus on kehittää alustaamme syrjinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Project Lighthouse ja profiilikuvien suojaaminen ovat osa tätä työtä.

Project Lighthouse ei yksistään voi estää kaikkea syrjintää alustallamme. Se on kuitenkin merkittävä askel, jonka avulla voimme havaita syrjinnän, joka jäisi muutoin tunnistamatta. Se on vain yksi monista hankkeista, joiden avulla voimme tehdä Airbnb:stä oikeudenmukaisemman kaikille.

Kiitos, että olet osa yhteisöämme ja autat kanssamme luomaan maailmaa, jossa kuka tahansa voi olla kotona kaikkialla.

Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

Kohokohdat

  • Project Lighthouse auttaa meitä ymmärtämään, milloin ja miten rotusyrjintää ilmenee Airbnb:llä

  • Teemme yhteistyötä kansalaisoikeusjärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että otamme nämä tärkeät askeleet harkitusti

  • Teemme myös yhteistyötä johtavien yksityisyydensuojajärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että kaikkien yksityisyyttä kunnioitetaan

Airbnb
15. kesäk. 2020
Oliko tämä hyödyllistä?