Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Vastauksia COVID-19:ää ja majoittamista koskeviin kysymyksiin

  Tässä ovat Airbnb:n uusimmat tiedot COVID-19-rokotteista, peruutuksista jne.
  Kirjoittanut Airbnb 5. maalisk. 2020
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 31. toukok. 2022

  Kohokohdat

  • Majoittajien pitää silti noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita.
  • Talon sääntösi voivat edellyttää, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, mikäli tämä on lain mukaan sallittua.

  • Majoittajien ja vieraiden pitää noudattaa paikallisia ohjeita maskeista ja turvaväleistä.

  Sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö julisti COVID-19:n maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa 2020, yhteisömme on selvinnyt ennennäkemättömistä haasteista ja epävarmoista ajoista. Haluamme jatkossakin tukea sinua vastaamalla majoittajien usein kysymiin kysymyksiin rokotteista, COVID-19-varianteista, siivouksesta jne.

  Mitä neuvoja voitte antaa majoittajille COVID-19-pandemiaan liittyvistä huolenaiheista, kuten uusista virusvarianteista?
  Olemme koko COVID-19-pandemian ajan konsultoineet parhaita lääketieteen ammattilaisia toimenpiteidemme suunnittelussa.

  "Kun uusia variantteja kehittyy ympäri maailmaa, jatkamme tiivistä yhteistyötä Airbnb:n kanssa seurataksemme ja päivittääksemme heidän yhteisöään koskevia suosituksia tarpeen mukaan", sanoo Airbnb:n lääketieteellinen neuvonantaja, tohtori Megan Coffee, joka on tartuntatautien lääkäri, epidemiologi ja tutkija.

  "Airbnb vaatii edelleen kaikkia majoittajia noudattamaan pakollista viisivaiheista siivousohjelmaa, ja kehotamme myös majoittajia ja vieraita noudattamaan kaikkia paikallisia terveys- ja matkustusvaatimuksia", hän kertoo.

  Auttaaksemme matkailijoita pysymään ajan tasalla COVID-19:ään liittyvien ohjeiden muutoksista olemme myös tehneet yhteistyötä Sherpan kanssa. Sherpa on online-työkalu, joka tarjoaa matkailijoille reaaliaikaiset matkustussäännöt eri kohteissa maailmanlaajuisesti. Majoittajat ja vieraat voivat käyttää Sherpaa tutustuakseen testausvaatimuksiin, karanteeniprotokolliin ja muihin rajoituksiin.

  Mitä minun pitää tehdä, jos en voi majoittaa alueellani voimassa olevien COVID-19-rajoitusten takia?
  Voit käyttää Sherpaa tutustuaksesi testausvaatimuksiin, karanteeniprotokolliin ja muihin lähistöllä voimassa oleviin rajoituksiin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä vieraisiisi mahdollisimman pian, jos tiedät, että saatat joutua peruuttamaan heidän varauksensa viranomaisten määräämien rajoitusten takia.

  Kokeneet majoittajat ovat kertoneet, että he ehdottavat vieraille varauksen siirtämistä tuleville päiville. Joskus he myös tarjoavat ylimääräisiä päiviä tai muita alennuksia, jotta vieraat suostuisivat siirtämään varauksensa.

  Jos sinun täytyy peruuttaa varaus viranomaisen määräämän matkustus- tai majoittamisrajoituksen takia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä yhteisötukeemme mahdollisimman pian, jotta voimme tarkistaa tilanteesi. Jos peruutat, et saa majoittajan maksua, mutta voimme mahdollisesti luopua lisäseuraamuksista, kuten supermajoittajan statukseesi kohdistuvista vaikutuksista.

  Voinko vaatia, että vieraat on rokotettu tai testattu COVID-19:n varalta?
  Majoittajat voivat asettaa omat talon sääntönsä. He voivat muun muassa kertoa, vaativatko he, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, elleivät sovellettavat paikalliset lait tai määräykset kiellä tätä.

  Jos vaadit, että vierailla pitää olla rokotus tai heidät on pitänyt testata äskettäin, muista kertoa tästä selvästi ja näkyvästi kohteesi kuvauksessa ja talon säännöissä, jotta mahdolliset vieraat huomaavat vaatimuksesi.

  Mitkä ovat uusimmat ohjeet siivouksesta, turvaväleistä ja maskeista?
  Kun jatkamme pyrkimyksiämme suojella yhteisöjämme ja estää COVID-19:n leviämistä, majoittajien pitää noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita majoitusten välissä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja tarkistuslistat löydät ladattavasta siivousoppaastamme, joka on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

  Koska Airbnb:llä on kohteita eri puolilla maailmaa ja eri alueet saattavat olla eri vaiheissa COVID-19:n torjunnassa, pyydämme majoittajia ja vieraita noudattamaan maskien käyttöä ja turvavälien pitämistä koskevia paikallisia lakeja ja ohjeita. Kun paikalliset lait tai ohjeet sitä edellyttävät, majoittajien ja vieraiden on suostuttava käyttämään kasvosuojainta ja pidettävä kahden metrin turvaväli ollessaan tekemisissä toistensa kanssa.

  Lisätietoja COVID-19-turvallisuuskäytännöistämme

  Mikä on lieventävien asianhaarojen käytäntö, ja kattaako se edelleen COVID-19:ään liittyvät peruutukset?
  Lieventävien asianhaarojen käytäntöä sovelletaan, jos varauksen toteutuminen on mahdotonta tai laitonta odottamattomien tapahtumien vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit tai kansanterveysuhat. Majoittajat ja vieraat, joihin tämän käytännön kattama tapahtuma vaikuttaa, voivat olla oikeutettuja peruuttamaan varauksensa ilman sanktioita.

  Lieventävien asianhaarojen käytäntö kattaa ennalta arvaamattomat olosuhteet, mutta COVID-19 on nyt ollut osa maailmaamme jo jonkin aikaa. Jos varaus on tehty 31.5.2022 tai sen jälkeen, käytäntömme ei kata COVID-19:ään liittyviä olosuhteita. Tämä tarkoittaa, että vieraat eivät voi enää saada täyttä hyvitystä, jos he peruuttavat varauksen COVID-19:n takia, ellei peruutusehtosi sitä salli.

  Ennen 31.5.2022 tehtyjen varausten sekä Etelä-Koreassa ja Manner-Kiinassa tehtyjen sisäisten varausten osalta tietyt COVID-19:ään liittyvät olosuhteet katetaan edelleen.

  Lue lisää COVID-19: n poistamisesta lieventävistä asianhaaroista

  Mitä tapahtuu, jos vieraani saa tai minä saan COVID-19:n?
  Jos majoittaja tai vieras on saanut positiivisen testituloksen tai altistunut COVID-19:lle viimeisten 14:n päivän aikana tai jos majoittajalla tai vieraalla on COVID-19:n oireita, Airbnb:n käytäntönä on, että vieraiden ei pidä kirjautua sisään kohteeseen eikä majoittajien pidä mennä kohteeseensa tai olla henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa vieraiden kanssa.

  Jos vieras sairastuu COVID-19:ään ja haluaa peruuttaa, majoittajan peruutusehtoa sovelletaan 31.5.2022 tai sen jälkeen tehtyihin varauksiin.* Jos vieras on jo kirjautunut sisään ja joko sinä saat tai hän saa COVID-19:n, ota yhteyttä Airbnb:hen ja kerro asiasta, jotta voimme auttaa.

  Jos peruutan varauksen, koska olen sairastunut COVID-19:ään, vaikuttaako se supermajoittajan statukseeni?
  Jos sinun täytyy peruuttaa varaus, koska olet sairas, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä yhteisötukeemme mahdollisimman pian, jotta voimme tarkistaa tilanteesi. Jos peruutat, et saa majoittajan maksua, mutta voimme mahdollisesti luopua lisäseuraamuksista, kuten supermajoittajan statukseesi kohdistuvista vaikutuksista.

  Mitä muuta minun pitää tietää supermajoittajan statukseni säilyttämisestä COVID-19:n aikana?
  Kun COVID-19-pandemia alkoi vuonna 2020, luovuimme väliaikaisesti joistakin kriteereistä nykyisten supermajoittajien osalta. Olemme nyt palanneet supermajoittajia koskeviin vakiovaatimuksiimme, mikä tarkoittaa, että majoittajien pitää täyttää kaikki neljä kriteeriä ansaitakseen tai säilyttääkseen supermajoittajan statuksen.

  Lisätietoja päivityksistä supermajoittajien arviointiin

  Minulla on vielä kysyttävää. Keneen voin ottaa yhteyttä?
  Lisätietoja saat COVID-19-turvallisuustiedoista tai apukeskuksesta. Jos sinulla on kiireellinen kysymys, ota yhteyttä yhteisötukeemme.

  *Ennen 31.5.2022 tehtyjen varausten sekä Etelä-Koreassa ja Manner-Kiinassa tehtyjen sisäisten varausten osalta tietyt COVID-19:ään liittyvät olosuhteet katetaan edelleen lieventävien asianhaarojen käytäntömme mukaisesti.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Majoittajien pitää silti noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita.
  • Talon sääntösi voivat edellyttää, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, mikäli tämä on lain mukaan sallittua.

  • Majoittajien ja vieraiden pitää noudattaa paikallisia ohjeita maskeista ja turvaväleistä.

  Airbnb
  5. maalisk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?