Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Näin Airbnb suojelee majoittajia

  Tutustu Airbnb:n sisäänrakennettuihin suojakeinoihin.
  Kirjoittanut Airbnb 4. helmik. 2020
  Lukemiseen kuluu 3 min
  Päivitetty 21. heinäk. 2023

  Kohokohdat

  Olitpa uusi majoittaja tai vain harkitset majoittamista, sinulla saattaa olla kysymyksiä siitä, miten suojelet kohdettasi ja omaisuuttasi matkailijoiden majoittuessa kohteessasi. Vaikka vahinkoihin ja turvallisuuteen liittyvät tilanteet ovat erittäin harvinaisia, Airbnb tarjoaa monia suojakeinoja majoittajille ja vieraille.

  Profiilit ja arvostelut

  Airbnb auttaa sinua tutustumaan vieraisiin. Jos käytät pikavarausta, voit muokata asetuksiasi lisätäksesi vieraita koskevat ylimääräiset varausvaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin kaikkia vieraita koskevat varausvaatimuksemme. Ja jos pidät enemmän manuaalisista varauspyynnöistä, voit ennen varauksen hyväksymistä tutustua vieraiden profiileihin ja lukea arvosteluja heitä aiemmin majoittaneilta majoittajilta.

  Majoittajat ja vieraat voivat arvostella toisensa vasta, kun varaus on päättynyt. Näin voit olla varma siitä, että lukemasi palaute perustuu todellisiin kokemuksiin. Voit myös käyttää Airbnb:n suojattua viestintätyökalua esittääksesi kysymyksiä ja asettaaksesi odotuksia milloin tahansa ennen vieraan majoittumista.

  AirCover majoittajille

  AirCover majoittajille on perusteellinen suojaus kaikille Airbnb-majoittajille. Se tarjoaa jo ennen majoittumista suojakeinoja: henkilöllisyyden vahvistamisen kautta voidaan varmistaa, että vieraat ovat keitä he kertovat olevansa, ja varausten seulontateknologian avulla voidaan pienentää häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskiä.

  AirCover majoittajille sisältää 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutuksen ja 3 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vahinkoturvan, joka kattaa taiteen, arvoesineet, pysäköidyt autot, veneet ja muut ajoneuvot ja paljon muuta.

  Lisätietoja AirCover majoittajille -ohjelmasta

  Pelisäännöt

  Vieraiden pelisäännöt ovat joukko pakollisia kriteerejä, joita kaikkien vieraiden täytyy noudattaa. Pelisäännöt edellyttävät, että vieraat kohtelevat kohdettasi kunnioittavasti, noudattavat talon sääntöjäsi, ilmoittavat ongelmista viipymättä ja jättävät kohteesi sellaiseen kuntoon, että se ei vaadi kohtuuttoman paljon siivoamista. Jokainen varaava vieras hyväksyy nämä säännöt ennen varaamista.

  Tilin turvallisuus

  Airbnb suojaa tiliäsi monin tavoin, kuten vaatii ylimääräisen vahvistuksen, jos sisäänkirjautuminen tapahtuu uudelta puhelimelta tai tietokoneelta, ja lähettää tilihälytyksen, kun tilille on tehty muutoksia. Kun käytät Airbnb:tä koko prosessin ajan viestintään, varaamiseen ja maksamiseen, Airbnb:n käytännöt ja suojakeinot suojaavat sinua.

  Ympärivuorokautinen tuki

  Airbnb:n maailmanlaajuinen asiakastuki palvelee 62 kielellä ja auttaa sinua seuraavissa asioissa:

  • uudelleenvaraaminen
  • hyvitykset
  • sovittelu.

  Lue lisätietoja käytännöistämme ja suojakeinoistamme.

  Kun nämä suojakeinot ovat käytössä, voit majoittaa luottavaisin mielin. Lisätietoja Airbnb:n majoittajille tarjoamista tärkeistä suojakeinoista saat AirCover majoittajille -ohjelmasta.

  AirCover majoittajille -ohjelmaan sisältyvät majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät koske Japanissa majoituksia tai elämyksiä tarjoavia eivätkä Airbnb Travel LLC:n kautta toimivia majoittajia. Japanissa toimivat majoittajat ja elämysjärjestäjät saavat turvaa Japanin majoittajien vakuutusturvasta ja Japanin elämysjärjestäjän vakuutusturvasta. Manner-Kiinassa majoitusta tarjoaviin majoittajiin ja elämyksiä tarjoaviin elämysjärjestäjiin sovelletaan Kiinan majoittajien ja elämysjärjestäjien vakuutusturvaa. Muistathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset on esitetty Yhdysvaltain dollareissa (USD).

  Majoittajan vastuuvakuutuksen ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksen myöntävät kolmannen osapuolen vakuutuksenantajat. Jos majoitat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Zürich Insurance Company Ltd vastaa majoittajan vastuuvakuutuksesta. Tämän vakuutuksen järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville majoittajille Airbnb UK Services Limited, joka on Aon UK Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa Ison-Britannian rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority) valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisteröintinumeron voi tarkistaa Financial Services Register -rekisteristä tai soittamalla FCA:lle numeroon 0800 111 6768. AirCover majoittajille -ohjelman majoittajan vastuuvakuutusta ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutusta säätelee rahoitustarkastusviranomainen (Financial Conduct Authority). Muut tuotteet ja palvelut eivät ole Airbnb UK Services Limitedin tarjoamia säänneltyjä tuotteita. FPAFF405LC

  Majoittajan vahinkoturva ei ole vakuutus eikä liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Majoittajan vahinkoturvan mukaisesti saat korvauksen tietyistä vieraiden kohteellesi ja tavaroillesi aiheuttamista vahingoista, jos vieras ei korvaa kyseisiä vahinkoja. Washingtonin osavaltiossa sijaitsevien kohteiden osalta majoittajan vahinkoturvan mukaisista Airbnb:n sopimusvelvoitteista vastaa Airbnb:n hankkima vakuutus. Majoittajan vahinkoturvaa koskevat tietyt ehdot ja rajoitukset.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  Airbnb
  4. helmik. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?