Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Uusi ja entistä parempi AirCover majoittajille

  Perusteellinen suojaus. Se on aina voimassa ja aina ilmainen. Saatavilla vain Airbnb:llä.
  Kirjoittanut Airbnb 11. toukok. 2022
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 21. heinäk. 2023

  AirCover majoittajille on perusteellinen suojaus kaikille majoittajille Airbnb:llä. Sen turvaa on parannettu entisestään. Siihen sisältyy nyt vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen, varausten seulonta, kolmen miljoonan dollarin vahinkoturva sekä turva taide- ja arvoesineille ja kohteeseen pysäköidyille autoille ja veneille.

  Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen

  Yhteisömme luottamus perustuu siihen, että sekä majoittajat että vieraat ovat, keitä he kertovat olevansa. Laajennamme henkilöllisyyden vahvistamisen koskemaan kaikkia vieraita, jotka varaavat matkoja Airbnb:n 35 suosituimpaan maahan tai suosituimmalle alueelle. Tämä kattaa 90 % kaikista varauksista. Henkilöllisyyden vahvistaminen otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön alkuvuodesta 2023, jolloin se kattaa 100 % varauksistamme.

  Tarkistamme jatkossakin kaikkien Yhdysvalloissa asuvien vieraiden taustat ennen heidän ensimmäistä majoittumistaan ja tarkistamme, ettei yksikään varaukseen kuuluva vieras ole tietyillä valvonta- tai sanktiolistoilla.

  Osana laajennettua vieraan henkilöllisyyden vahvistamista olemme myös tehneet muutoksia pikavarausta koskeviin vaatimuksiin. Lisätietoja

  Lue lisää vieraan henkilöllisyyden vahvistamisesta.

  Varausten seulontateknologia

  Otamme Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttöön oman varausten seulontateknologiamme, joka auttaa pienentämään häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskiä. Varausten seulontaa on testattu Australiassa, jossa luvattomien juhlien määrä väheni kokeilun aikana noin 35 %.

  Seulontateknologiamme huomioi yli sata varaukseen liittyvää tekijää ja estää tietynlaiset varaukset häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskin pienentämiseksi. Aiomme ottaa seulonnan käyttöön kaikissa varauksissa kaikkialla maailmassa alkuvuoteen 2023 mennessä.

  Lue lisää varausten seulontateknologiasta

  Kattavampi vahinkoturva

  Airbnb on tarjonnut majoittajille alan johtavan vahinkoturvan jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt Aircover majoittajille -ohjelmaan lisätään seuraavat suojaukset:

  • 3 miljoonan dollarin vahinkoturva: Kolminkertaistamme vahinkoturvan miljoonasta Yhdysvaltain dollarista kolmeen miljoonaan dollariin kattaen sekä kohteesi että sen sisällön.
  • Taide- ja arvoesineturva: Suojamme kattaa laajemmin taide-esineet, korut ja arvoesineet, jotka voidaan korjauttaa tai korvata uusilla vastaavilla tai sinulle voidaan maksaa niistä korvaus arvioidun arvon mukaan.
  • Auto- ja veneturva: Maksamme sinulle korvauksen, jos vieras vahingoittaa pysäköityjä autojasi, veneitäsi tai muita ajoneuvojasi.

  Uudet turvat tarjotaan näiden, Aircover majoittajille -ohjelmassa jo aiemmin olleiden suojausten lisäksi:

  • Ympärivuorokautinen turvapuhelin: Jos tunnet olosi turvattomaksi, sovelluksestamme saat yhdellä napautuksella yhteyden koulutettuihin turvallisuuskeskuksen edustajiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
  • Lemmikkien aiheuttamat vahingot kattava turva: Me maksamme nelijalkaisten vieraiden aiheuttamat vahingot.
  • Korvaus perusteellisesta siivouksesta: Korvaamme ylimääräiset siivouspalvelut, joita tarvitset vieraan uloskirjautumisen jälkeen, kuten ammattilaisen suorittaman matonpesun.
  • Tulojen menetykset kattava turva: Korvaamme menettämäsi tulot, jos joudut peruuttamaan vahvistettuja Airbnb-varauksia vieraan aiheuttamien vahinkojen takia.
  Lue lisää majoittajan vahinkoturvasta

  Yksinkertaisempi korvausprosessi

  Olemme kuulleet majoittajilta, että korvausprosessi on liian monimutkainen. Nyt korvauksen hakemista ja maksamista on tämän palautteen pohjalta yksinkertaistettu.

  Jos vieras vahingoittaa kohdettasi tai omaisuuttasi, voit lähettää korvauspyynnön sovittelukeskuksen kautta. Siinä on vain muutama vaihe, ja voit seurata pyynnön käsittelyä aina majoittajan maksun suorittamiseen asti. Pyyntösi lähetetään ensin vieraalle. Jos hän ei vastaa tai maksa 24 tunnin kuluessa, voit ottaa yhteyttä Airbnb:hin.

  Supermajoittajat (joiden kohteet sijaitsevat Washingtonin osavaltion ulkopuolella Yhdysvalloissa) saavat myös etusijan käsittelyyn ja korvaukset nopeammin.

  1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutus

  Aircover majoittajille -ohjelmaan sisältyvä majoittajan vastuuvakuutus suojaa sinua niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan sinä aikana, kun hän majoittuu kohteessasi. Vakuutus kattaa myös henkilöt, jotka auttavat sinua majoittamaan, kuten majoittajakumppanit ja siivoojat.

  Majoittajan vastuuvakuutus tarjoaa sinulle suojaa, jos sinut todetaan laillisesti vastuulliseksi johonkin seuraavista:

  • vieraalle (tai muille) aiheutuneet ruumiinvammat
  • vieraalle (tai muille) kuuluvan omaisuuden vahingoittuminen tai varkaus
  • vieraan (tai muiden) aiheuttamat vahingot yhteisissä tiloissa, kuten taloyhtiön aulassa tai lähellä sijaitsevissa kiinteistöissä.

  Voit tehdä korvausvaatimuksen vastuuvakuutuksen vahinkoilmoituslomakkeella. Lähetämme antamasi tiedot luotettavalle kolmannen osapuolen vakuutuksenantajalle, joka määrää käsittelijän korvausvaatimuksellesi. Käsittelijä ratkaisee korvausvaatimuksesi vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti.

  Elämysjärjestäjien suojana on erillinen elämysjärjestäjän vastuuvakuutus.

  Lue lisää majoittajan vastuuvakuutuksesta

  Idea AirCover majoittajille -päivityksiin on saatu majoittajilta ja elämysjärjestäjiltä. Kannattaa siis kertoa mielipiteesi meille.

  Tutustu tarkemmin Airbnb:n talven 2022 uutuuksiin

  AirCover majoittajille, majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät kata Japanissa majoitusta tarjoavia majoittajia tai elämyksiä tarjoavia elämysjärjestäjiä, sillä siellä sovelletaan Japanin majoittajien vakuutusturvaa ja Japanin elämysjärjestäjän vakuutusturvaa, eikä majoittajia, jotka tarjoavat majoitusta Airbnb Travel LLC:n kautta. Manner-Kiinassa toimivia majoittajia tai elämysjärjestäjiä suojaa Kiinan majoittajien vakuutusturva. Huomaathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset on esitetty Yhdysvaltain dollareissa (USD).

  Kolmannen osapuolen vakuutuksenantajat myöntävät majoittajan ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksen. Jos majoitat tai järjestät elämyksiä Isossa-Britanniassa, Zurich Insurance Company Ltd. vastaa majoittajan ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksesta. Sen järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Isossa-Britanniassa toimiville majoittajille ja elämysjärjestäjille Airbnb UK Services Limited, joka on Aon UK Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa rahoitustarkastusviranomainen Financial Conduct Authority valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisteröintinumeron voi tarkistaa käymällä Financial Services Register -rekisterissä tai soittamalla FCA:lle numeroon 0800 111 6768. AirCover majoittajille -ohjelman majoittajan ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutusta säätelee Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority). Muut tuotteet ja palvelut eivät ole Airbnb UK Services Limitedin tarjoamia säänneltyjä tuotteita. FPAFF609LC

  Majoittajan vahinkoturva ei ole vakuutus eikä liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Washingtonin osavaltiossa sijaitsevien kohteiden osalta majoittajan vahinkoturvan mukaisista Airbnb:n sopimusvelvoitteista vastaa Airbnb:n hankkima vakuutus. Majoittajan vahinkoturvaa koskevat tietyt ehdot ja rajoitukset.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Airbnb
  11. toukok. 2022
  Oliko tämä hyödyllistä?