Jätä sisältö väliin
  Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Näin olet suojattu majoittamisen aikana

  Airbnb:n majoitustakuu ja majoittajan vakuutusturva antavat majoittajille turvaa sisäänkirjautumisesta uloskirjautumiseen.
  Kirjoittanut Airbnb 6. heinäk. 2020
  Lukemiseen kuluu 2 min
  Päivitetty 6. heinäk. 2020

  Kohokohdat

  Vastuullisinkin majoittaja voi edelleen kohdata odottamattomia tapahtumia vieraansa oleskelun aikana. Ehkä vieras läikyttää lasillisen punaviiniä kokolattiamatollesi ja pilaa sen, tai joku saattaa liukastua portaissa ja nyrjäyttää nilkkansa.

  Vaikka tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, voit majoittaa luottavaisin mielin, kun tiedät, että Airbnb:n majoitustakuu ja majoittajan vakuutusturva voivat olla suojanasi. Ne suojaavat kaikkia Airbnb-varauksia sisäänkirjautumisesta uloskirjautumiseen. Nämä asiat sinun on hyvä tietää:

  Airbnb:n majoitustakuu

  Airbnb:n majoitustakuu on Airbnb:n tarjoama suoja omaisuusvahinkojen varalta. Majoitustakuu voi antaa kohteelle jopa 1 miljoonan dollarin (USD) suojan, jos vieras vahingoittaa kohdetta tai majoittajan omaisuutta majoittumisen aikana.

  Airbnb:n majoitustakuu voi kattaa:

  • vieraiden kohteellesi aiheuttamat vahingot
  • vieraiden omaisuudellesi aiheuttamat vahingot
  • vieraan avustajaeläimen aiheuttamat vahingot.

  Muistathan, että

  • Airbnb:n majoitustakuu ei ole vakuutus, eivätkä sen ehdot kata kaikkia vieraiden aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Jos haluat lisää suojaa, sinun kannattaa hankkia henkilökohtainen vakuutus suojaamaan omaisuusvahingoilta, joita majoitustakuu ei kata.
  • Jotta majoittajat olisivat oikeutettuja korvaukseen Airbnb:n majoitustakuun nojalla, heidän pitää ensin pyytää vieraalta korvausta turvallisen sovittelukeskuksemme kautta. Jos vieras ei halua tai ei pysty maksamaan korvausta, majoittajat voivat olla oikeutettuja korvaukseen Airbnb:n majoitustakuun perusteella.
  • Majoittajien on pyydettävä vieraalta korvausta sovittelukeskuksen kautta 14 päivän kuluessa uloskirjautumisesta tai ennen seuraavan vieraan sisäänkirjautumista (sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on ensin). Jos vieras kieltäytyy maksamasta koko summaa, majoittajat voivat pyytää apua Airbnb:ltä. Tämä on tehtävä viimeistään 30 päivän kuluttua vahinkotapahtumasta.
  • Airbnb:n majoitustakuuseen sovelletaan täältä löytyviä ehtoja, rajoituksia ja poissulkemisia. Majoitustakuu ei koske majoittajia, jotka tarjoavat majoitusta Airbnb Travel, LLC:n kautta, Japanissa toimivia majoittajia, elämysjärjestäjiä eikä seikkailujärjestäjiä. Lisätietoja Airbnb:n majoitustakuusta

  Majoittajan vakuutusturva

  Majoittajan vakuutusturva on arvostettujen vakuutusyhtiöiden tarjoama vastuuvakuutus. Se suojaa majoittajia jopa 1 miljoonalla dollarilla (USD) vahingoilta, joista he ovat lain mukaan vastuussa. Vakuutus kattaa sellaiset harvinaiset tapaukset, joissa vieras tai kolmas osapuoli loukkaantuu tai vieraan tai kolmannen osapuolen omaisuutta vahingoittuu majoittumisen aikana.

  Majoittajan vakuutusturva voi kattaa:

  • majoittajan lainmukaisen vastuun vieraille tai muille henkilöille aiheutuneista ruumiinvammoista
  • majoittajan lainmukaisen vastuun vieraille tai muille henkilöille kuuluvalle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista
  • majoittajan lainmukaisen vastuun yhteisten tilojen, kuten aulojen ja naapurikiinteistöjen, vahingoittumisesta vieraan tai muiden henkilöiden toimien vuoksi.

  Muistathan seuraavat näkökohdat

  • Jotta majoittajan vakuutusturva kattaisi tapauksen, majoittajan pitää olla oikeudellisesti vastuussa vieraan tai kolmannen osapuolen loukkaantumisesta tai majoittumisen aikana aiheutuneesta omaisuusvahingosta.
  • Majoittajan vakuutusturva katsotaan ensisijaiseksi suojaksi, kun majoitat. Majoittajan vakuutusturvaa siis sovelletaan ensin, ja se kattaa sinut majoittamisen aikana muista mahdollisista vakuutuksistasi riippumatta.
  • Majoittajan vakuutusturva ei kata majoittajan kohteelle tai omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa – Airbnb:n majoitustakuu saattaa kattaa tällaiset tapaukset.
  • Majoittajan vakuutusturvaa koskevat ehdot, rajoitukset ja poissulkemiset, eikä sitä sovelleta majoittajiin, jotka tarjoavat majoitusta Airbnb Travel, LLC:n kautta, Japanissa toimiviin majoittajiin eikä elämysjärjestäjiin. Lisätietoja majoittajan vakuutusturvasta

  Vaikka Airbnb:n majoitustakuu ja majoittajan vakuutusturva tarjoavat suojaa omaisuusvahingoilta ja vastuuvakuutuksen, kun majoitat, on edelleen tilanteita, joita ne eivät välttämättä kata. Sinun kannattaa myös tarkistaa oma vakuutussopimuksesi, jotta tiedät, mitä vakuutuksesi kattaa ja mitä se ei kata kodin vuokraamiseen liittyvissä tilanteissa. Mitä enemmän tiedät tarjoamastamme suojasta, sitä rauhallisemmin mielin voit majoittaa.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  Airbnb
  6. heinäk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?