Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Esittelyssä AirCover

  Perusteellinen suojaus. Ilmainen kaikille majoittajille ja elämysjärjestäjille. Saatavilla vain Airbnb:llä.
  Kirjoittanut Airbnb 9. marrask. 2021
  5 min video
  Päivitetty 10. marrask. 2021

  Kohokohdat

  • AirCover sisältää 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vahinkoturvan ja 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutuksen

  • Vahinkoturva kattaa tulojen menetyksen, lemmikkien aiheuttamat vahingot, perusteellisen siivouksen ja paljon muuta.

  • Majoittajat saavat aina AirCover-suojan, joka on aina maksuton ja saatavilla vain Airbnb:llä

  Majoittajamme ovat Airbnb:n sydän ja sielu. Keskeinen osa työtämme on kuunnella teitä, ja palautteenne sai meidät päivittämään majoittajien turvaohjelmat ja luomaan kaikille majoittajille maksuttoman ja kattavan AirCover-turvan, joka on saatavilla vain Airbnb:llä.

  Olette kertoneet meille kuuntelutilaisuuksissa, työpajoissa, yhteisökeskuksessa ja majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston kautta, että tarvitsette enemmän turvaa. Mitä jos vieras esimerkiksi tupakoi tiloissasi ja tarvitset tavallista tehokkaamman siivouksen kohteeseesi? Mitä jos vieraan koira järsii sohvaasi välipalaksi ja sinun täytyy korjauttaa se?

  Olette myös kertoneet meille, että hyvitysmenettely ei ole aina yksinkertainen ja että on ollut stressaavaa esittää hyvityspyynnöt ennen seuraavien vieraiden sisäänkirjautumista.

  Kuuntelimme teitä, ja nyt meillä on ilo esitellä AirCover. 1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutuksen lisäksi AirCover tarjoaa majoittajille 1 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturvan, joka kattaa muun muassa lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot, perusteellisemman siivouksen ja paljon muuta.

  1 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva

  Jos vieras vahingoittaa kohdettasi tai tavaroitasi Airbnb-majoituksen aikana, AirCover tarjoaa sinulle 1 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturvan. Katoimme jo vahingon, jos vieras pilasi mattosi lasillisella punaviiniä. Laajennetun kattavuuden ansiosta tarjoamme turvaa myös silloin, jos vieraan kissa kynsii verhojasi.

  Laajennettu kattavuus sisältää seuraavat:

  • Lemmikkien aiheuttamat vahingot kattava suoja: Ei syytä huoleen – nelijalkaisten vieraiden aiheuttamat vahingot on katettu.
  • Perusteelliset siivoukset kattava suoja: Korvaamme sinulle odottamattomat siivouskulut, kuten tupakan hajun poistamisen, jos vieras tupakoi kohteessasi.
  • Tulojen menetykset kattava suoja: AirCover korvaa menetetyt tulot, jos peruutat vahvistetut Airbnb-varaukset vieraan aiheuttamien vahinkojen takia.
  • 14 päivän ilmoittamisaika: Jos vieraat aiheuttavat vahinkoa, sinulla on 14 päivää aikaa pyytää hyvitystä heidän uloskirjautumisensa jälkeen – edes sillä ei ole väliä, ovatko uudet vieraat jo kirjautuneet sisään.
  • Nopeammat korvaukset: Majoittajat saavat majoittajan maksut vieraiden aiheuttamista vahingoista nopeammin (keskimäärin 9 päivässä).
  • Nopeampi väylä supermajoittajille: Saat tukea ja hyvitykset nopeammin.

  Jos haluat pyytää korvausta, aloita AirCover-pyyntö sovittelukeskuksessa. Kun olet lähettänyt pyyntösi, ilmoitamme vieraallesi, mitä on vahingoittunut tai kadonnut. Vieraallasi on sen jälkeen 72 tuntia aikaa maksaa pyytämäsi summa. Jos vieras kieltäytyy maksamasta koko summaa tai ei vastaa pyyntöön, voit pyytää apua Airbnb-tuelta.

  Lue lisää majoittajan vahinkoturvasta

  1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutus

  Vastuuvakuutusta sovelletaan majoittajiin niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan sinä aikana, kun hän majoittuu kohteessasi. Vakuutus kattaa myös henkilöt, jotka auttavat sinua majoittamaan, kuten majoittajakumppanit ja siivoojat, joten voit tuntea olosi turvalliseksi majoittaessasi Airbnb:n kautta.

  Majoittajan vastuuvakuutus tarjoaa sinulle suojaa, jos sinut todetaan laillisesti vastuulliseksi johonkin seuraavista:

  • vieraalle (tai muille) aiheutuneet ruumiinvammat
  • vieraalle (tai muille) kuuluvan omaisuuden vahingoittuminen tai varkaus
  • vieraan (tai muiden) aiheuttamat vahingot yhteisissä tiloissa, kuten taloyhtiön aulassa tai lähellä sijaitsevissa kiinteistöissä.

  Jos haluat esittää korvausvaatimuksen, siirry vastuuvakuutuksen vahinkoilmoituslomakkeeseen. Tiedot lähetetään luotettavalle kolmannen osapuolen vakuutuksenantajalle, joka määrää käsittelijän korvausvaatimuksellesi. Korvauskäsittelijä ratkaisee korvausvaatimuksesi vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti.

  Jos olet elämysjärjestäjä, elämysjärjestäjän vastuuvakuutus kattaa sinut.

  Lue lisää majoittajan vastuuvakuutuksesta

  AirCover on luotu palautteenne pohjalta, mutta emme ole vielä valmiita. Olemme sitoutuneet reagoimaan palautteeseenne ja rohkaisemme teitä kertomaan ajatuksistanne meille.

  Majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät kata majoittajia, jotka tarjoavat majoituksia Airbnb Travel, LLC:n kautta, tai Manner-Kiinassa tai Japanissa toimivia majoittajia, sillä siellä sovelletaan Kiinan majoittajien turvasuunnitelmaa, , Japanin majoittajien vakuutusta ja Japanin elämysjärjestäjien vakuutusta. Majoittajan vahinkoturva ei liity majoittajan vastuuvakuutukseen.

  Muistathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset näkyvät Yhdysvaltain dollareissa (USD) ja että on olemassa muita ehtoja ja vastuunrajoituksia.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • AirCover sisältää 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vahinkoturvan ja 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutuksen

  • Vahinkoturva kattaa tulojen menetyksen, lemmikkien aiheuttamat vahingot, perusteellisen siivouksen ja paljon muuta.

  • Majoittajat saavat aina AirCover-suojan, joka on aina maksuton ja saatavilla vain Airbnb:llä

  Airbnb
  9. marrask. 2021
  Oliko tämä hyödyllistä?