Jätä sisältö väliin
Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Lieventävien asianhaarojen käytännön ymmärtäminen

  Lieventävien asianhaarojen käytännön ymmärtäminen

  Lue, mitä päivitetty lieventävien asianhaarojen käytäntömme määrää peruutuksista.
  Kirjoittanut Airbnb 23. syysk. 2020
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 15. helmik. 2021

  Kohokohdat

  • Muutamme sitä, miten majoitus- ja Airbnb-elämysvarauksia voi peruuttaa lieventävien asianhaarojen käytäntömme perusteella. Muutos koskee varauksia, joiden sisäänkirjautumis- tai alkamispäivä on 20.1.2021 tai sen jälkeen

  • Käytäntö kattaa edelleen luonnonkatastrofit ja vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat, joihin kukaan ei voi vaikuttaa

  Huomaathan, että päivitettyä lieventävien asianhaarojen käytäntöä sovelletaan kaikkiin 20.1.2021 ja sen jälkeen alkaviin varauksiin.

  Pandemian alettua olemme saaneet majoittajilta ja elämysjärjestäjiltä paljon palautetta siitä, kuinka lieventävien asianhaarojen käytäntömme kattamat peruutukset ovat sujuneet. Monet majoittajat ja elämysjärjestäjät ilmaisivat huolensa siitä, että entinen käytäntö ei ollut reilu heitä kohtaan. Siksi päivitimme käytäntöämme, jotta se ottaisi tasapuolisemmin huomioon majoittajien, elämysjärjestäjien ja vieraiden tarpeet.

  Päivitettyä käytäntöä sovelletaan sellaisiin majoitusten ja Airbnb-elämysten varauksiin, joiden sisäänkirjautumis- tai alkamispäivä on 20.1.2021 tai sen jälkeen.*

  Päivitetty lieventävien asianhaarojen käytäntö ei enää kata vieraita, joita on kohdannut odottamaton henkilökohtainen tilanne, kuten valamiesvelvoite tai peruutettu lento.

  Voit lukea kaikki tulevat muutokset apukeskuksesta. Haluamme kuitenkin kertoa tässä muutamia esimerkkejä siitä, millaisia tilanteita käytäntö kattaa tai ei kata tammikuusta alkaen.

  Millaista suojaa entinen lieventävien asianhaarojen käytäntö antoi vieraille?
  Entisen käytäntömme mukaan vieraat saattoivat peruuttaa ja saada hyvityksen kahdenlaisissa tilanteissa:

  • odottamattomat henkilökohtaiset tilanteet
  • laajamittaiset ilmiöt, kuten maanjäristykset ja pandemiat.

  Mitä päivitetty käytäntö kattaa?
  Päivitetty lieventävien asianhaarojen käytäntö koskee majoituksia ja Airbnb-elämyksiä, joiden sisäänkirjautumis- tai alkamispäivä on 20.1.2021 tai sen jälkeen. Käytäntö kattaa edelleen luonnonkatastrofit ja muut vastaavat tilanteet, joita kukaan ei voi hallita tai ennakoida.

  Vieraalla ei ole enää mahdollisuutta saada hyvitystä tämän käytännön perusteella, jos kyseessä on tavanomainen matkahäiriö, kuten lennon myöhästyminen. Hän voi silti olla oikeutettu hyvitykseen peruutusehtosi perusteella.

  Mitä päivitetty käytäntö ei kata?
  Useimmat henkilökohtaisten tilanteiden aiheuttamat matkahäiriöt jäävät käytännön ulkopuolelle.

  Jos vieras esimerkiksi peruuttaa lennon tai joutuu toimimaan valamiehenä ja joutuu peruuttamaan varauksensa viime hetkellä, Airbnb ei enää pidä tätä lieventävänä asianhaarana, ja varaukseen sovelletaan peruutusehtoasi.

  Käytännön ulkopuolelle jäävät myös sääolosuhteista ja endeemisistä sairauksista johtuvat matkahäiriöt, jotka ovat riittävän yleisiä ollakseen ennakoitavissa. Voit lukea lisätietoja ja esimerkkejä apukeskuksesta.

  Tiedämme, että suhde vieraisiin on tärkeä asia majoittajille ja elämysjärjestäjille. Siksi haluamme antaa sinulle mahdollisuuden päättää, annatko hyvityksen vieraille, jotka ovat joutuneet peruuttamaan esimerkiksi odottamattoman henkilökohtaisen tilanteen, ennalta arvaamattoman sään tai sairauden takia. Kuten aina, voit halutessasi ratkaista nämä tilanteet suoraan vieraan kanssa, eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä asiakaspalvelutiimiin.

  Mitkä varaukset päivitetty käytäntö kattaa?
  Päivitettyä käytäntöä sovelletaan niiden majoitusten ja Airbnb-elämysten varauksiin, joiden sisäänkirjautumis- tai alkamispäivä on 20.1.2021 tai sen jälkeen Luxe-varauksia lukuun ottamatta.*

  Entä jos joudun peruuttamaan vieraan varauksen?
  Tiedämme, että majoittajat joutuvat toisinaan peruuttamaan varauksia odottamattomien henkilökohtaisten tilanteiden vuoksi. Voit peruuttaa varauksen ilman haittavaikutuksia, kuten lisämaksuja tai muutoksia supermajoittajan statukseesi, jos et voi majoittaa sellaisesta syystä, jota et voi itse hallita. Sellaisia ovat muiden muassa majoittamisen estävät vammat tai kohteeseen liittyvät hätätilanteet.

  Pyydämme kuitenkin harkitsemaan peruutuksia aina tarkasti. Tiedät ehkä omasta kokemuksestasi, että peruutettu varaus voi olla matkailijan pahimpia kokemuksia. Ymmärrämme kuitenkin, että joskus sitä ei voi välttää.

  Entä jos syntyy uusi pandemia?
  Ensinnäkin toivomme todella, ettei koskaan enää synny uutta pandemiaa. Jos elinaikanamme kuitenkin koetaan uusi pandemia, pidämme selvänä, että monet ennen kyseistä pandemiaa varanneet vieraat voivat peruuttaa ja saada hyvityksen päivitetyn lieventävien asianhaarojen käytännön perusteella.

  Miksi olette päättäneet sulkea odottamattomat henkilökohtaiset tilanteet päivitetyn käytännön ulkopuolelle?
  Tavallisina aikoina – ei pandemian aikana – odottamattomat henkilökohtaiset tilanteet ovat muodostaneet suurimman osan vieraiden lieventävien asianhaarojen käytäntömme perusteella tekemistä peruutuksista.

  Sopivan pitkän aikavälin ratkaisun kehittämiseksi olemme keskittäneet huomiomme tämäntyyppisiin peruutuksiin. 20.1.2021 alkaen vieraat, jotka peruuttavat odottamattoman henkilökohtaisen tilanteen takia, eivät ole enää oikeutettuja peruuttamaan ja saamaan hyvitystä lieventävien asianhaarojen käytäntömme perusteella. Majoittajat päättävät itse, haluavatko he tehdä poikkeuksen peruutusehtoonsa.

  Minkätyyppisiä laajamittaisia tapahtumia päivitetty käytäntö ei kata?
  Laajamittaisten tapahtumien suhteen käytäntömme pysyy pääosin ennallaan. Vieraat ovat edelleen oikeutettuja hyvitykseen, jos esimerkiksi odottamaton luonnonkatastrofi estää heitä matkustamasta. Tämä päivitys tarkoittaa, että vieraat noudattavat peruutusehtoasi useammin kuin vanhan käytännön ollessa voimassa.

  Millaisia vakuutuksia tarjoatte, ja miten niitä tarjotaan vieraille?
  Pyrimme tarjoamaan matkavakuutusvaihtoehtoja vieraille ensin Yhdysvalloissa ja sitten muilla alueilla eri puolilla maailmaa. Vieraat voivat ostaa matkavakuutuksen joltain johtavalta vakuutuksenantajalta, jonka kanssa teemme yhteistyötä.

  Tällä välin olemme avanneet matkavakuutussivun, jolla kerrotaan vieraille matkavakuutuksista ja tarjotaan linkkejä matkavakuutusmeklareiden sivuille. Näin vieraat voivat tietyissä maissa ja tietyillä alueilla vertailla tarjouksia ja ostaa tarpeisiinsa sopivan matkavakuutuksen. Lisätietoja siitä, miten kerromme vieraille matkavakuutuksista

  Salliiko päivitetty käytäntö vieraiden peruuttaa COVID-19:ään liittyvien olosuhteiden vuoksi?
  Käytäntöön tehdyt muutokset eivät vaikuta siihen, miten suhtaudumme COVID-19:ään. 14.3.2020 jälkeen tehtyjen kohde- ja elämysvarausten COVID-19-tartuntaan liittyvät peruutukset suljetaan edelleen pois, paitsi jos sinä tai vieraasi olette sairastuneet COVID-19:ään. Huomaathan, että Luxe-varauksiin sovelletaan eri käytäntöjä.

  14.3.2020 ja sitä ennen tehdyt kohde- ja elämysvaraukset voi yhäkin peruuttaa lieventävien asianhaarojen käytännön perusteella. Lisätietoja lieventävien asianhaarojen käytännöstämme ja COVID-19:stä

  Miten Airbnb:n päivitetty käytäntö vertautuu vastaaviin käytäntöihin matkailualalla?
  Uskomme, että nämä muutokset tekevät lieventävien asianhaarojen käytännöstämme yhden koko alan läpinäkyvimmistä ja luovat oikean tasapainon majoittajien, elämysjärjestäjien ja vieraiden tarpeiden välille.

  Muutokset poistavat vierailta mahdollisuuden hyvitykseen useissa tapauksissa, joissa hyvityksen saaminen oli aiemmin mahdollista, ja kannustavat heitä harkitsemaan matkavakuutuksen hankkimista. Päivitykset eivät tule voimaan vielä hetkeen, mutta halusimme kertoa, mitä on luvassa.

  Tutustu päivitettyyn käytäntöön apukeskuksessa ja ota meihin yhteyttä yhteisökeskuksessa, jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta. Voit myös katsoa uusimman viikkokatsauksen, jossa Airbnb:n majoitus- ja elämysjohtaja Catherine Powell käsittelee käytäntöön tehtäviä muutoksia.

  Kiitos, että majoitat / järjestät elämyksiä Airbnb:llä. Annathan meille palautetta jatkossakin. Ideasi, viestisi ja kommenttisi auttavat meitä työssämme, ja meillä on lisää kerrottavaa jo tulevina viikkoina.

  *Tätä käytäntöä ei sovelleta Luxe-varauksiin, vaan niihin sovelletaan erillistä Luxe-vieraan hyvityskäytäntöä.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Muutamme sitä, miten majoitus- ja Airbnb-elämysvarauksia voi peruuttaa lieventävien asianhaarojen käytäntömme perusteella. Muutos koskee varauksia, joiden sisäänkirjautumis- tai alkamispäivä on 20.1.2021 tai sen jälkeen

  • Käytäntö kattaa edelleen luonnonkatastrofit ja vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat, joihin kukaan ei voi vaikuttaa

  Airbnb
  23. syysk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?